Hozzászólás: Kinek köszönhető az életünk?

Debrecen – Ezzel a címmel olvasható az április 2-i Fórumban Schott Péter 91 éves ember írása.

Laikusként természetesen(?) azonnal a szüleimre gondoltam. Az újságcikkből megtudtam, hogy tévúton járok, a józanul gondolkodók mind a Napra szavaznának, nem pedig a tudatlanság és hiszékenység szülte Bibliára, az istenekre.

Kedves Bátyám! E témában tudós és kevésbé tudós emberek sok tíz- vagy százezernyi oldalon fejtették ki véleményüket. Arról én még nem hallottam, hogy a Nap lenne az élet forrása. Az egyik legismertebb elmélet a származással kapcsolatban a darwini tanítás, amely szerint az ember a majomtól származik. (Hallottam, hogy ezt a majmok kikérik maguknak!)

Ön elsősorban a Bibliára, a Mózes könyvére hivatkozva állítja, hogy öt-hatezer évvel ezelőtt élt buta emberek azt gondolták, a Föld lapos, és megalkották maguknak az isteneket.

Tudomásom szerint nemcsak az Ószövetség, de a Földön még igen sok bölcs ember, köztük pl. a kínai Konfucius is írt, akiről hallottam, hogy igen bölcs megállapításokra jutott. Írása végén kijelenti: „minél jobban belemélyedek a Biblia olvasásába, annál butább leszek…” Fiatalabb létemre (még csak 85 éves vagyok) azt tanácsolom, nyugodtan mélyedjen bele a Biblia olvasásába, ezt a veszélyt én nem valószínűsítem.

– Mervó Zoltán, Debrecen –

Tiszteletben tartani egymás hitét

„…minden vallás középpontjában valami olyan lény vagy eszme áll, aki (ami) a szeretetet hirdeti – ez még az iszlám eredeti formájában is így volt.

A többi, a vallásháborúktól a dzsihádig emberek műve, az eszme torzítása. Továbbá a világ legnagyobb tudósai között is számos hívő ember található, akik össze tudják a tudományt egyeztetni egy magasabb létezővel vagy igazsággal. Sőt, a létezés csodáját nem tudják a holt anyag önszerveződéseként értelmezni.

Természetesen joga van mindenkinek a saját vallását művelni – nézetem szerint a materializmus is egy vallás, az anyag egyedüli létének és mindenek felett valóságának a hite – de nincs joga megsérteni és megalázni azokat, akik valami transzcendens létezőben, természetfölöttiben is hisznek. Mert ezzel olyanná válik, mint akik a saját vallásuk egyedüli igaza érdekében üldöztek, üldöznek másokat. Erre még tiszteletreméltóan idős kora sem ad felhatalmazást. A világ nagy vallásai és egyházai (a szélsőségesek kivételével) egyre közelebb jutnak ahhoz, hogy tiszteletben tartsák egymás hitét. Így kellene tenni mindenkinek!”

– Kövesi Péter, Debrecen –

Előzmények

Schott Péter április 2-án megjelent, Kinek köszönhető az életünk? című írásához hozzászólt Pécsi Tamás, melyet a Napló április 13-i számának 14. oldalán közöltünk. Ugyanitt jelent meg Ellene és mellette címmel Ratalics László, a Napló főszerkesztő-helyettese reagálása, melyben hangsúlyozta: .

A Fórum oldalon megjelenő levelek kizárólag az olvasók álláspontját tükrözik. Vállalásunk ezen felülettel az, hogy megteremtsük az olvasói vélemények találkozásának lehetőségét egy-egy ügyben – pró és kontra.
hirdetés