Hozzászólás: Keskeny út!

Pocsaj – A mostani történet (előzmények a cikk végén) 2015.04.02-én, csütörtöki nap vette kezdetét Schott Péter véleményével, mely szerint nincs Isten, és mindenki, aki hisz benne, tévúton jár!

Doxa! Jött 04.13-a hétfő, Pécsi Tamás, aki még az újságnak is neki ugrott, bár dr. Fekete Károly püspök urat is említi: „ünnephez méltó szavai…”

Akkor itt most megállunk egy kicsit!

Tisztelt Pécsi Tamás, aki „Én csak szabad keresztyén ember szeretnék lenni”. Az Ön által áhított szabadságot lehetőleg adja meg másnak is!

Nem tudom, Schott Péter hogyan jutott arra a megállapításra, amit nyíltan vállalt. A maga 91 éves korával biztosan sok mindenen ment keresztül, ami erre a nézetre vezette. De ezért nem kell elítélnie senkinek! De, ha már erre a véleményre jutott, akkor az azt is jelenti, hogy kereste Ő is az Istent! Ön, Pécsi Tamás, ugyanannak az útnak a túloldalán áll, mint „szabad keresztyén”, Jézus tanítását mégis elveti?! Jézus a szeretetet tanította és a megbocsátást, nem az ítélkezést! Ön milyen jogon ítél, ha keresztyén?

A püspök úr „ünnephez méltó szavait” említi, holott talán nem érti, és nem figyelte, mit mond! „még Isten is átértékelte a maga emberhez fűződő viszonyát” (2015.04.04., szombat)

Csak, hogy kicsit másképp lássák a dolgokat! Isten nem egy sakkjátékos, aki figyeli, mit lép az emberiség, és Ő is ahhoz igazítva cselekszik! Isten és fia, Jézus, maga az önzetlen, tiszta szeretet, aki nem mérlegel, csak szeretetet ad, és megbocsátják bűneinket, mert az a tudatlanságból fakad.

De felhozom még Nagy Gábor lelkipásztor szavait is: „Az Atya pedig elfogadta az Ő emberekért, s nem az angyalokért bemutatott engesztelő áldozatát, ennek bizonysága a húsvéti feltámadás. „ (2015.01.15., csütörtök) Bemutatni kártyatrükköt, színdarabot stb szoktak. Ha valaki életét adja másokért, az emberiségért, az nem egy „bemutatott engesztelő áldozat” !

Tehát ne hibákat és szálkákat keressünk egymásban, mert hibázni mindenki tud, hanem egymás kezét fogva mutassuk meg a másik embernek azt a keskeny utat, ami az igaz Istenhez és fiához, Jézushoz vezet: az önzetlen, tiszta szeretet a másik ember iránt! Még a „bukott angyalnak” is meg kell tudnunk bocsátani, hiszen benne is él még a szeretet, és, ha majd vissza talál Istenhez, akkor vége lesz minden rossznak ezen a világon!

Őseink tudták ezeket: hogy Isten csak egy van, és hogy ki Ő, az „öreg Isten”!

Ősi intelem – táltos tanítás. „Egyszer egy öreg táltos így szólt egy hitehagyott, megkeseredett magyar emberhez:

Azért születtél, hogy adj, és nem azért, hogy megadd magad! Egymást emelve mindenki tegye Östen adta dolgát, s nem lesz baj. Östen törvénye őseink szellemében eleve él. Térj vissza őseid szelleméhez, és lehull az ármány, mint elsárgult, összeszáradt falevél az őszi szellő fúvásában. Ha egyetlen erényed van csak, és ez az emberség, minden erényt hordozol. Adj hálát minden reggel és este a teremtőnek, hogy visszasegítse szellemed eredeted felé. S áldd Őt minden nap folyamatosan, ahányszor csak tudod, mert csak így kapcsolódhatsz össze ősi erőddel!”

– Kincses József, Pocsaj –


(A Fórum oldalon megjelenő olvasói levelek kizárólag azok szerzőinek álláspontját tükrözik. A szerkesztőség)