Hogyan tegyük földönfutóvá?

Hogyan tegyük földönfutóvá?

Debrecen – Együttérzéssel, de nem
felmentve fogalmaznak az adósságok
felhalmozóiról.


Ez egy igaz rémtörtenet! Egy
ismerősömet
felszólították, hogy rendezze a
közös költségből
összejött tartozását.
Valóban anyagi gondjai voltak, és az
elmúlt évben, csak
hébe-hóba fizette a közös
költségeket.


Ezzel felhalmozott 84 ezer forint tartozást
– írta a Napló zárt
levelési fórumára, az
Agorára Ábrahám
László
, bemásolva a
végrehajtói számlát:
alaptartozas 84 ezer, kamat 31 ezer,
végrehajtói díj 25 ezer,
állami járulék 3 ezer,
összesen 143 ezer forint.


Ezután azt kérdezte: Ez egy
jogállam, ahol 37 százalékos
uzsora kamatot lehet kipréselni a
szerencsétlenekből? Azt mondták
neki, hogy ez a törvény! Akkor most itt
én mondom, hogy rossz a törvény!
Tudom, hogy a tartozást előbb vagy
utóbb rendezni kell, de ha megduplázom
akkor a padlóra küldöm őket, meg
hajléktalant is csinálhatunk
belőlük.


Mit lehetne tenni? – vetette fel. Többen
reagáltak, s együttérezve ugan, de
arra hívták fel a figyelmet, aki
kötelezettséget vállalat, az nem
teheti meg másokkal, hogy helyette fizessenek.

Giczey Péter pedig a
következő levéllel igykezett
segíteni: „… szociális
praxisomban jó néhány
hasonló esettel találkoztam.
…vegyük figyelembe azt is, hogy a
végrehajtási eljárás egy
vitás ügynek nagyon a végén
keletkezik. Ezt mindenképpen megelőzi
több szakasz – egyeztetések,
fizetésletiltási kísérlet,
stb. – és egy
bírósági szakasz is, hiszen a
végrehajtást bíróság
rendeli el.


A közölt kimutatást nézve,
szerintem a végrehajtói díj sorban
benne lehet a perköltség is, ami tetemes
összeg szokott lenni. Jelen esetben
megközelítheti a 15 ezer forintot is.


A végrehajtó díja semmiképp
nem lehet ennyi, azt ugyanis jogszabály
határozza meg (14/1994. (IX. 8.) IM rendelet,
letölthető innen:
http://mbvk.irq.hu/letoltesek/14_1994_IM.pdf). Sajnos,
itt is valószínűleg egy több
éve húzódó ügyről
lehet szó, így a kamat sorban
szereplő összeg valóban magas, de
hihető, mivel tartozásokkor
büntető kamatról van szó,
így gyorsan növekszik is.


Ennek utána lehet nézni a
társasházi alapító
okiratban vagy SZMSZ-ben, mi van
kilátásba helyezve –
általában szoktak magas kamatot
megállapítani, hogy elrettentsék
az embereket a nem fizetéstől.
Szóval nem uzsora kamatról van itt
szó – lévén nem
kölcsönügylet – hanem
büntetőkamat, nem fizetés miatt. A
fizetésletiltásra jogszabály van:
(1994. LIII. tv.): A Vht.61.§ (2) bek. szerint
„általában legfeljebb 33
százalékot, kivételesen legfeljebb
50 százalékot lehet levonni. Ötven
százalékot a következő
esetekben: tartásdíj, az adóssal
szemben fennálló
munkavállalói munkabér
követelés, illetve jogalap
nélkül felvett munkavállalói
munkabér és
társadalombiztosítási
ellátás esetében.


Továbbá „a jövedelemnek csak a
mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó
része vonható letiltás alá
és csak a nettó jövedelem, azaz az
adózót törvény alapján
terhelő adó- és
járulékfizetési
kötelezettség levonása után
fennmaradó rész.


 Nem lehet az tartozás behajtása
érdekében letiltás alá
vonni a balesetet szenvedett személy
járadékát,
táppénzét, a gyermekek
nevelését támogató
juttatásokat (pl.: gyes, gyed, családi
pótlék, nevelési segély
stb.), a munkanélküli segélyt
és a létfenntartást
célzó gondozási,
ápolási díjakat, segélyeket
sem.”


Az állam/önkormányzat ilyen esetekre
kiterjedt rendszereket tart fenn – hogy
segítse a bajba jutottakat, ne váljanak
földönfutókká -, igénybe
vehetnek jogsegély-szolgálatot,
családsegítő szolgálatot,
mediációt, pénzbeli
segélyt, stb.


Egyet nem tud tenni, az állampolgár
helyett cselekedni, mondjuk, mint ebben az esetben, nem
tud oda menni a társasház lakóihoz
vagy a közös képviselőhöz
és megegyezni velük méltányos
részletfizetésben, vagy valami olyan
kompromisszumban, ami mindkét félnek
elfogadható.


A fentiek közül bármely
segítség elérhető
városunkban, de végső soron neki
kell megegyeznie a lakótársaival. A
nélkül nem megy. Akkor most itt én
mondom, hogy rossz a törvény!
Ábrahám
László
A
végrehajtási eljárás egy
vitás ügynek nagyon a végén
keletkezik Giczey Péter