Hit, ima, ének, szeretet, vendégség

Az ortodox kórus Révről
Az ortodox kórus Révről - © Fotó: Vmirjáncki József
Körösszegapáti – Ismét egymásra találtak a réviek és a körösszegapátiak, az ortodoxok és a reformátusok.

A jó baráti kapcsolat egyik formája, amikor a települések lakói, intézményei, közösségei alkalmat találnak a találkozásra. Egy ilyen volt Körösszegapátiban a Sebes-Körös menti két település, Körösszegapáti és Rév éneklő kórusainak találkozója.

A vendégek egy része | Fotó: Vmirjáncki József

Révről a reformátusok énekkara Papp Csaba tiszteletes vezetésével, az ortodoxok énekkara Bradea Adrian kórusvezetővel érkezett a magyarországi faluba. Csatlakozott a két vendégkórushoz a dr. Szabóné Kurucz Tímea református lelkipásztor irányításával működő helyi gyülekezeti énekkar.

Éltek a lehetőséggel

Pintye Edit, Körösszagapáti alpolgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket, közöttük Cosma Dorelt, Rév polgármesterét és Hasas János alpolgármestert. Előbb az ortodox templomban tartott misét a révi ortodox egyházközség vezetője, Mititean Sorin tisztelendő és a helyi ortodoxok papja, dr. Origen Sabau esperes. A misén a szokásos kántori ének helyett a Révről érkezett kórus énekelte az egyházi énekeket. Ezzel még ünnepélyesebbé, emlékezetesebbé tették a misét.

Dr. Origen Sabau és Mititea ortodox papok | Fotó: Vmirjáncki József

Miután az ortodox templomban befejeződött a mise, a hívek a papjaik vezetésével átvonultak a református templomba. Ott Papp Csaba, Rév település református lelkésze prédikált, majd a körösszegapáti református gyülekezet énekkara szép egyházi énekekkel mutatkozott be a népes közönségnek. Az énekeket dr. Szabóné Kurucz Tímea református lelkész tanította be. Őket követte a Papp Csaba református lelkipásztor által irányított révi reformátusok kórusa. Kellemes hatást nyújtott a Bradea Adrian vezette ortodox kórus szereplése is.

Papp Csaba, dr. Szabóné Kurucz Timea református lelkészek, dr. Origen Sabau és Mititea Sorun ortodox tisztelendők | Fotó: Vmirjáncki József

Cosma Dorel, Rév polgármestere elmondta, hogy a határon átnyúló együttműködés nyertes pályázata lehetőséget nyújt ilyen és hasonló rendezvények megtartására. A két település, Körösszagapáti és Rév éltek ezzel a lehetőséggel. Az ott élő embereknek alkalma nyílik más kultúrák és egymás még alaposabb megismerésére. Körösszegapáti két temploma méltó környezetet biztosított a kórustalálkozó megtartására, melynek befejezése után finom ebéd várta a megjelenteket.

– Vmirjáncki József –