Hatályba lépett a Munka törvénykönyve

Hatályba lépett a Munka törvénykönyve
Magyarország, Hajdú-Bihar – A korábbi 200-ról 250 órára nőtt a rendkívüli munkaidő éves korlátja, de 300 óra is lehet.

Az alapszabadság húsz nap maradt, a munkavállalók ezen felül több jogcímen pótszabadságra jogosultak: életkoruk alapján fokozatosan növekvő számú, de legfeljebb tíz nap pótszabadság jár, fennmaradt a gyermekek után járó pótszabadság, de igénybevételére mindkét szülő jogosult. Hatályba lépett az új Munka törvénykönyve, amely alkotói szándéka szerint rugalmasabbá teheti a munkaerő-piacot.

Kérése parancs

A munkáltatóknak évente hét munkanap szabadságot – legfeljebb két részletben – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadniuk. A szabadságot úgy kell kiadni, hogy tartama tizennégy napot összefüggően elérjen. Az új törvénykönyv gyakorlatilag munkajogi szempontból intézményesíti a hálapénzt azzal, hogy a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást nem fogadhat el. Újdonság, hogy a munkaszerződésben már nem kötelező megjelölni a munkavégzés helyét, így a szerződésben csak a munkavállaló alapbérét és munkakörét kell rögzíteni. A munkavállaló a jövőben nem folytathat olyan magatartást, amely a munkáltató helytelen megítéléséhez vezet, és ebben a körben a véleménynyilvánítási szabadság is korlátozható. A munkaviszony közös megegyezéssel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással szüntethető meg, utóbbi a rendkívüli felmondás intézményét váltja fel.

Védett személyek

A védett korra vonatkozó szabályozás úgy változik, hogy miközben a védelmi időszak továbbra is az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt év, a munkáltató a munkavállaló határozatlan időtartamú munkaviszonyát felmondással csak akkor szüntetheti meg, ha az lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, illetve olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt várandósság, szülési szabadság, továbbá gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt. A korábbi 200-ról 250 órára nőtt a rendkívüli munkaidő éves korlátja, kollektív szerződésben a jelenlegihez hasonlóan legfeljebb háromszáz órát lehet kikötni.

HBN