Használtautó vásárlás: a rejtett hiba időzített bomba lehet

Akt.:
Autóvásárláskor nem elég csak betekinteni a kocsiba, alaposan meg kell vizsgálni kívülről és belülről is
Autóvásárláskor nem elég csak betekinteni a kocsiba, alaposan meg kell vizsgálni kívülről és belülről is - © Fotó: AFP-ARCHÍV
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – A körültekintő fogyasztótól sem várható el, hogy észrevegye az autó rejtett hibáját.

Még az átlagosan körültekintő fogyasztótól sem várható el használtautó-vásárlásnál, hogy kiszűrje a mo­torvezérlő olyan hibáját, ami csak kiszerelés után látható. Épp ezért helyesen döntött a Budapesti Békéltető Testület amellett, hogy a kereskedőnek ki kell fizetni a több mint háromszázezer forintos javítási költséget – állapította meg a Fővárosi Ítélőtábla abban a bírósági ügyben, amelyet egy használtautó-kereskedő indított a testület ellen.

Kellemetlen helyzetek

– Az ítélőtábla kimondta: a fogyasztó a békéltető testületi eljárásban megfelelően bizonyította az autó hibáját a fényképfelvételekkel, a szakszerviz feljegyzésével, és a javításról szóló számlával. A használtautó-kereskedőnek ezzel szemben be kellett volna bizonyítania, hogy a hat hónapon belül előjött hiba csak a gépkocsi megvásárlása után keletkezett. Erre nem került sor, ezért viselnie kellett a következményeit – állapította meg dr. Baranovszky György, a Budapesti Békéltető Testület elnöke.

A fogyasztók körében népszerűek a használt autók. Sokszor még a legnagyobb tudatosságot tanúsítva sem kerülhetőek el az olyan kellemetlen helyzetek, mint amikor csak a több lefulladás utáni teljes átvizsgálás után – és a megvásárlást követően – derül ki a rejtett hiba, aminek a javítása több százezer forintba kerül.

Így járt az a fogyasztó is, aki ötmillió forintért vett meg egy márkás autót használtan, azonban az már egy hónapon belül használhatatlanná vált és többször lefulladt. Elvitte ezért egy szakszervizhez, ahol megállapították, hogy teljes motorvezérlő csere szükséges, mivel a vezérlő sérült. Feltehetően ugyanis tűz volt korábban a motortérben és a hibát szakszerűtlenül hárították el. A motorvezérlő szabad szemmel nem látható alsó oldala szét volt égve és kormozódva, korábban azt szétvágták és szilikonnal kenték le.

Jogos a fogyasztó igénye

Amikor a fogyasztó a megállapított hibát jelezte a használtautó-kereskedőnél, az elutasította a kijavítást, ezért a fogyasztó kénytelen volt maga állni ennek az árát, ami 339 697 forint volt. Ezt szerette volna kifizettetni a kereskedővel. Ezért a Budapesti Békéltető Testülethez fordult, amely megállapította, hogy a fogyasztó igénye jogos, hiszen a hibáról a vásárláskor nem tudott, azonban annak fennállását megfelelően bizonyította. A kereskedő nem mentette ki magát a használtan eladott dolgok, így a gépjármű esetében is érvényes vélelem alól, amely szerint a hat hónapon belül előjött hibánál úgy kell tekinteni, hogy az már a vásárláskor eleve fennállt. Mivel ennek ellenkezőjét nem bizonyították be, ezért ajánlás született a kifizetett javítás árának megtérítésére. A kereskedő ezzel nem értett egyet és bíróság előtt támadta meg a döntést.

A Fővárosi Ítélőtábla immár másodfokon és jogerősen azt állapította meg, helyes volt a testületnek az a döntése, hogy a javítás költségét a kereskedő állja. A fogyasztó által benyújtott számla, a szakszerviz feljegyzése, valamint a mo­torvezérlő meghibásodását jól ábrázoló fényképek ugyanis nem csak a javítás költségének és a munka elvégzésének bizonyítására voltak alkalmasak, hanem arra is, hogy a fogyasztó megfelelően igazolja az autó hibás voltát. Arra is rámutatott az ítélőtábla: olyan hibáról volt szó, amelyet a fogyasztó a szerződéskötéskor még nem ismert. Így még a körültekintő fogyasztótól sem várható el, hogy a motorvezérlőt a gépjárműből kiszerelje és ily módon győződjön meg annak sértetlenségéről.

Mire kell figyelni a használtautó-vásárláskor és később, ha már előjött a rejtett hiba?

– Ha a fogyasztó használtan vesz autót, fontos arra ügyelnie, hogy később csak olyan hiba miatt reklamálhat a kereskedőnél, amelyet a szerződéskötéskor nem ismert, vagy nem is kellett volna ismernie még akkor sem, ha körültekintően jár el. Túl azon, hogy szakembert visz magával a fogyasztó a vásárláshoz, aki átnézi az autót, nem érdemes megspórolni a szerződés és annak mellékletei végigolvasását sem. Ha az el nem olvasott, de már aláírt apróbetűs részben ott szerepel a hibák leírása vagy például azok a konkrét tények, amelyek a gépkocsi rossz vagy hibás állapotára utalnak, később ezeket már nem lehet a kereskedőnek felróni – említette dr. Baranovszky György. Hozzátette:

– A fogyasztónak kell bizonyítania a hiba fennálltát, adott esetben dokumentumokkal, bizonyítékokkal is. Mint a fenti esetben is kiderült, egy szakszerviz jegyzőkönyve, a javítás árát jelző számla és a fényképek erre megfelelőek lehetnek. A használt autó hibája miatt a fogyasztó kérheti a kereskedőtől elsősorban az ingyenes javítást vagy cserét. Ha ennek nem tesznek eleget, akkor kérni lehet a vételár teljes összegének vagy adott részének a visszafizetését, vagy pedig további lehetőség, hogy a fogyasztó kijavíttatja a kereskedő költségére az autót, ahogy az a példában is történt.

ÉKN

Garancián innen és túl

Amennyiben a hiba a vásárlást követő hat hónapon belül jött elő, akkor a kereskedő a fentiek teljesítése alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka csak később, így a megvétel után keletkezett. Ha erre nem kerül sor, úgy a fogyasztó igénye megalapozott lehet. Fontos szintén tudni, hogy használt autóknál a vásárlástól számítva egy évig lehet reklamálni a hiba miatt, és ha az csak a hat hónapot követően, például a hetedik, nyolcadik hónapban jött elő, akkor már a fogyasztónak kell azt bizonyítania, hogy eleve hibásan adták el neki az autót. Más a helyzet viszont akkor, ha a használt autóra még esetleg jogszabály folytán járó kötelező garancia, vagy önként vállalt garancia is vonatkozik, mivel a garanciaidő alatt előjött hiba esetén végig a kereskedőn áll az a bizonyítási teher, hogy a hiba oka csak később, a vásárlást követően keletkezett.

Szubjektív

Nincs abban semmi új, ha feltesszük a régi lemezt: aki használt autót vesz, azért cselekedik ekképpen, mert esze ágában sincs a szalonból közel nullkilométeres, steril kocsit vásárolni, mert spórolni akar rajta, mert megbízik az eladóban. Amennyiben a vevő nem járja körül kellő alapossággal a mustrált modellt, ha mellőzi a fogyasztói tudatosságot, készüljön fel a váratlan kiadásokra! Mivel olcsóbb húsnak híg a leve, az édes kortyok hamar keserűvé válhatnak. Akkor pedig korántsem szalonképes gondolatok fogalmazódnak meg. Ezért is érdemes mérlegelni: vadonatúj vagy használt legyen a kocsi? E kérdés csak addig vagyon, mígnem eldönti a vagyon.

LTL