Harsányi Bálint élete ma is példa

Harsányi Bálint emlékműve a fürdővárosban
Harsányi Bálint emlékműve a fürdővárosban - © Fotó: Berényi Viktória
Hajdúszoboszló – A szabadságharcos hős emlékére szobrot állítottak, tiszteletére utcát neveztek el a fürdővárosban.

Harsányi Bálint 1820-ban született Hajdúszoboszlón. Apja ismeretlen, anyja Harsányi Zsuzsanna. A helybeli református iskolába járt, de tanulmányai folytatása helyett a Württemberg királyi lovasezred katonája lett. Élethivatásául a katonai pályát választotta.

Az 1848-as márciusi forradalom idején, a Császári és Királyi Huszárezred 2. századában Lenkey János kapitány parancsnoksága alatt őrmesteri rangban szolgált Galíciában. Itt értesültek a készülő 1848-as forradalomról, és kezdeményezésére a nagyobbrészt hajdúsági származású huszárokból álló század teljes felszereléssel (131 fő) szökött Magyarországra a haza és a forradalom védelmére.

Velük tartott Magyarországra

Lenkey János a szökésről nem tudott, őt később felsőbb parancsra küldték százada után, hogy visszatérésre buzdítsa a huszárokat. A legénység nem engedelmeskedett neki, és mivel Lenkey attól tartott, hogy a magára hagyott emberekből rablók és tolvajok válnak, ezért inkább velük tartott Magyarországra.

Május 31-én óriási ünneplés közepette érkeztek meg Máramarosszigetre. A had­ügyminiszter délvidékre irányította a csapatot, ahol a szerbekkel már súlyos harcokat vívtak a magyarok. Harsányi Bálint százada élén elszánt vitézséggel küzdött, ezért érdemei elismeréséül hadnaggyá léptették elő.

l848 végén Sillye Gábor hajdúkerületi kormánybiztos megkezdte a Bocskai-csapat szervezését. Ebben segítségére volt Harsányi Bálint, aki ekkor már főhadnagyként szolgált. A Bocskai huszárok részt vettek az l849. évi dicsőséges tavaszi hadjáratban. Szolnokról kiindulva már Pest alatt jártak, amikor április 11-én a rákosmezei ütközetben Harsányi Bálint halálos sebet kapott. A haza védelmére hazatért huszárok lelkesítő példája mély nyomott hagyott a magyar emberek emlékezetében. Harsányi őrmester népmondák hőse, a népies ponyvairodalom jeles alakjává vált. Történetét Petőfi Sándor, Jókai Mór, Győry Dezső örökítette meg, Benczúr Gyula pedig „Visszatérő Lenkey huszárok” című festményén ábrázolta a hősöket. Hajdúszoboszlón 1984-ben a református templom mellett helyezték el Seregi József szobrászművész alkotását, mely Harsányi Bálint előtt tiszteleg. Emlékét utca is őrzi a Harsányi-család régi települési helyén. Harsányi Bálint élete és hősi tettei a mai nemzedék számára is példát mutatnak. Emlékét kegyelettel és tisztelettel őrzi szülővárosa.

– Berényi Viktória –