Három napos összehangolt TISPOL ellenőrzés megyénkben

Három napos összehangolt TISPOL ellenőrzés megyénkben
Az akció elsősorban a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer használatának ellenőrzésére terjedt ki

A közlekedésbiztonsági akciót 239 fő rendőr bevonásával és 29 fő külső szerv munkatársának (9 fő közlekedési ellenőr (NKH), 11 fő polgárőr és 9 fő egyéb) együttműködésével hajtották végre.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság bevonásával a TISPOL ellenőrzéssel egyidejűleg sor került a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzésére is.

Az ellenőrzések során 5455 felnőtt és 661 gyermek övhasználatát ellenőrizték, közülük 137 felnőtt és 7 gyermek nem csatolta be a biztonsági övet, vagy nem előírásszerűen alkalmazta a gyermekbiztonsági rendszert.

A három napos ellenőrzés során összesen 5 büntető-, 99 szabálysértési feljelentést tettek kollégáink. 487 fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, továbbá kisebb súlyú közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 176 főt figyelmeztettek.

Az ellenőrzésben részt vevőállomány 1 esetben AETR (vezetési és pihenőidő) alá tartozó jogszabálysértés, 144 esetben a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatának elmulasztása, valamint 34 alkalommal a kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben szabályszegés elkövetése miatt közigazgatási eljárás megindítását kezdeményezte. A 287 alkalommal sebesség túllépés, 22 esetben a megállás és várakozás tilalmának megszegése, 43 esetben, pedig a forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén való áthaladás tilalmának megsértése miatt indítottak közigazgatási eljárást.

A legtöbb helyszíni bírságot a megengedett legnagyobb sebesség nem jelentős túllépése (39 fővel szemben) és a menetokmányokkal (pl.: forgalmi- és vezetői engedély, környezetvédelmi igazoló lap) elkövetett szabálysértések miatt (39 fővel szemben) alkalmaztak.

A TISPOL ellenőrzés ideje alatt 1891 járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszondás ellenőrzésből 50 esetben állapított meg ittasságot a végrehajtásba beosztott rendőri állomány. Ittas vezetés miatt 1 esetben került sor a vezetői engedély helyszíni elvételére.

A három napos közlekedésbiztonsági ellenőrzés ideje alatt egy fő körözés miatt, további 3 fő bűncselekmény elkövetése miatt került elfogásra, egy fővel szemben közbiztonsági előállítást foganatosítottunk. Kettő fő vér/vizelet mintavétel, egy személy, pedig légalkohol vizsgálat céljából került előállításra.

Az ellenőrzések tapasztalatai szerint lakott területen kívül az esetek többségében használják az állampolgárok a passzív biztonsági eszközöket. Pozitív eredménynek tekinthető, hogy amennyiben gyermekkorú személy utasként tartózkodott a személygépkocsiban, a gépjárművezetők biztonsági gyermekülést, vagy ülésmagasítót majdnem minden esetben használták. Biztonsági övet és a gyermekbiztonsági rendszert használók aránya megyénkben igen magas – felnőttek esetében 98 %-os, gyermekek esetében 99 %-os – volt.