Három kiváló pedagógus kapott díjat

Akt.:
Három kiváló pedagógus kapott díjat
© Fotó: Molnár Péter
Debrecen – Először osztották ki a Cívis Talentum és a Békessy Béla sportösztöndíjat.

Átadták a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért díjakat, illetve a Cívis Talentum, valamint a Békessy Béla sportösztöndíjakat a csütörtöki közgyűlésen. Az elismeréseket Papp László polgármester adta át. A kiváló pedagógus díjat Kiss Béláné (Táncsics Mihály Utcai Óvoda vezetője), Csikné Kocsis Márta (Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanítónője) és dr. Balla Györgyné (Nagyerdei Óvoda vezetője) kapott. Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjjal három közösség munkáját ismerték el: a Szivárvány Óvoda és a Mesekert Óvoda, valamint a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola nevelőtestületét.

A 2016-ban alapított Cívis Talentum ösztöndíjjal a nemzetközi tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő fiatalok munkáját ismerik el. Ebben Veres Flóra Ildikó (DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 12. osztály), Bencze Máté (Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, 9. osztály), Baran Zsuzsanna (Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, 11. évfolyam) részesült.

Békessy Béla sportösztöndíjat debreceni sportszervezetben versenyző, rangos nemzetközi megmérettetésen kiemelkedő eredményeket elérő sportolók kaphatnak. Az idén első alkalommal adományozott ösztöndíjat hat amatőr sportoló kapta meg: Hegyi Dóra (aerobik), Kozák Luca (atlétika, gátfutás), Mihály Kata (vívás), Nagy Konrád (gyorskorcsolya), Nagy Tímea (ökölvívás), valamint Senánszky Petra (uszonyos úszás).

A kitüntetettek nevében dr. Balla Györgyné óvodavezető beszélt, majd a díjazottakat a 2015-ben Debrecen Város Közoktatásért kitüntetéssel díjazott Százszorszép Óvoda Szivárvány nagycsoportjának óvodásai (Ádám Noel Gergely, Kovács Klára Krisztina, Kovács Boglárka Barbara és Mensáros Anna Dorka – felkészítő óvodapedagógusuk Rácz Zoltánné, hangszeres kísérőjük Kovács Mihály Máté óvodapedagógus volt) köszöntötték. Ezt követően a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola tanítványainak, Bencze Máténak és Vincze Marcellnek szaxofonos előadásában csendült fel J. B. Singelée Duo Concertant című művének I. tétele. A Kodály Filharmónia Debrecen Kodály Kórus tagjai, Bejan Miklós, illetve Bődi Kármen előadásában pedig George Enescu Languir me fais című dala, illetve Carl Orff Carmina burana című művének két tétele hangzott el.

HBN


Az 1997-ben alkotott, hatályos közgyűlési rendelet szerint Debrecen Város Kiváló Pedagógusa kitüntető díjban részesülhet az a pedagógus, aki kimagasló oktatói, nevelői, vezetői munkát végez és éveken keresztül kiemelkedő, maradandó, értékteremtő tevékenységet folytat az oktatásügy területén. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díjban részesítette Kiss Bélánét, a Táncsics Mihály Utcai Óvoda vezetőjét, Csikné Kocsis Mártát, a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanítónőjét, valamint dr. Balla Györgynét, a Nagyerdei Óvoda vezetőjét.


Kiss Béláné 36 éve dolgozik a Táncsics Mihály Utcai Óvodában, ahol 21 éve látja el az óvodavezetői feladatokat a kollégák, az ott nevelt gyermekek, valamint szüleik legnagyobb megelégedésére. Vezetőként programja középpontjában mindig is a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése állt. Nyitottság, fogékonyság és aktivitás azok a jellemvonásai, amelyekkel megteremtette a bizalmas munkahelyi légkört, mely egyben az óvoda eredményes munkavégzésének egyik záloga. Az általa vezetett köznevelési intézmény a városban egyedülállóként 1996-ban felvállalta a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarokkal küzdő gyermekek nevelését két óvodai csoportban, ahová az utóbbi két évben már nagy számban érkeztek sajátos nevelési igényű gyermekek is. Vezetésével az óvodában maradéktalanul megoldják a különleges bánásmódot igénylő gyermekek családjainak nagy pedagógiai kihívást jelentő gondozását is. Az óvodavezető asszony a pályázati, és a 2006-ban létrehozott alapítvány által biztosított forrásokból folyamatosan fejleszti az óvoda eszközkészletét és infrastruktúráját. Irányítása alatt 2002-ben az intézmény Debrecen Város Közoktatásáért díjban részesült. Az azóta eltelt 14 év egyértelműen bizonyította az óvodavezető kimagasló szakmai, pedagógiai, valamint vezetői kvalitásait. Munkássága példaértékű más pedagógusok számára is.

Kiss B+ęl+ín+ę Kiss Béláné ©

Csikné Kocsis Márta 12 éve a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanítója, alsó tagozatos munkaközösség-vezetője. Pedagógiai munkáját a precizitás, lelkiismeretesség, a következetesség jellemzi. Több mint egy évtizede tantárgycsoportos oktatás keretén belül tanítja az 1-2. osztályokban a készségtárgyakat is. Tanítványai szép sikereket érnek el a városi iskolák által meghirdetett vers- és prózamondó versenyeken, képzőművészeti pályázatokon, melyekre időt és fáradtságot nem kímélve készíti fel az alsó tagozatos tanulókat. Emellett kimagasló munkát végez a felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztése terén is. A szülőkkel való kapcsolattartása kiegyensúlyozott, az iskolában a legeredményesebbnek mondható. Pedagógiai munkája mellett 11 éve koordinálja az intézmény kommunikációs-, marketing- és pr-tevékenységét. Neki is köszönhető, hogy az intézményről rendszeresen megjelenő média és sajtóinformációk alapján folyamatosan növekszik az iskolába jelentkező gyermekek száma. A településrész köztiszteletben álló tagja, pedagógiai sikerei, jellembeli vonásai, munkája példaértékűek a pedagógusok számára.

Csikné Kocsis Márta Csikné Kocsis Márta ©

Dr. Balla Györgyné 1973-ban szerzett diplomát, azóta elkötelezett híve a magyar óvodapedagógiának. 1983-ban kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén, ahol 22 éve óvodavezetői teendőket lát el. Szakmai felkészültsége, egyénisége, tudatos pedagógiai tevékenysége révén az intézmény meghatározó személyisége. Pedagógus hivatása gyakorlása során a gyermekek szeretete, tisztelete és példamutató hivatástudat jellemzi. Mindig a jobb működés, a minőség fenntartása, a fejlődés érdekében cselekszik, menedzseri képességeit az óvoda gyarapítására, megújítására, infrastrukturális fejlesztésére fordítja. Személyes példamutatással az élethosszig tartó tanulás belső igényére, folyamatos önképzésre, továbbképzéseken való részvételre ösztönzi kollégáit. Kiváló vezetői képessége révén hosszú évek óta egy jól működő, innovatív, az óvodapedagógia iránt elkötelezett nevelőtestületet vezet. Együttesen kidolgozták a partnerközpontú intézményi modellt, előminősített referenciaintézménnyé vált az óvoda, és két úgynevezett „jó gyakorlat”elfogadását, más intézményekben történő bevezetését tudhatja magáénak az óvoda. Óvodavezető asszony intézményen kívüli tevékenységei is szerteágazóak. Rendszeresen és aktívan vesz részt a városi és megyei továbbképzéseken, tart megyei, városi és területi bemutatókat, több munkaközösségnek tagja. Mentorként folyamatosan segíti az óvodapedagógusok szakmai képzését, oktatóként közreműködik a dajka szakképzettséget adó képzéseken. Szerepel az országos szakértői névjegyzékben, rendszeresen látogat óvodákat számos településen. 2006 óta képzőként vesz részt a kompetencia alapú óvodai programcsomag oktatásában, szakértőként értékel vezetői pályázatokat, óvodai pedagógiai programokat. Szaktanácsadóként több intézményben segíti az óvodapedagógusok munkáját, korszerű módszerekkel ismerteti meg őket, segíti a szemléletváltást.

Dr. Balla Györgyné Dr. Balla Györgyné ©

Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető díjban részesülhet az a személy vagy közösség, akinek, vagy amelynek az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő munkája éveken keresztül kimagasló. Ebben az évben három közösség részesül a kitüntető díjban: a Szivárvány Óvoda és a Mesekert Óvoda, valamint a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola nevelőtestülete.


A 7 csoportos Szivárvány Óvoda a Monostorpályi úton, a város kertségi részében található. Az óvoda minden dolgozója nagy türelemmel, szakmai elhivatottsággal végzi munkáját, a gyermekeknek érzelmi biztonságot, szeretetteljes, családias légkört, színes tevékenységrendszert biztosítanak. A családias hangulat kialakítása, az egészséges környezet megteremtése, a csoportszobák esztétikuma, a gondozott, hatalmas udvar az óvoda dolgozóinak áldozatos munkáját dicséri. A gyermekeket körülvevő természeti környezet segíti a környezettudatos szemlélet kialakítását. Több évtizede foglalkoznak a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekek nevelésével, a szülőkhöz partnerként közelednek, minden családot és gyermeket előítélet nélkül fogadnak el. Biztosítják a saját, egyéni fejlődési ütemnek megfelelő fejlesztést, a tehetségek felfedezését, kibontakoztatását, gazdag programokat, változatos tevékenységeket kínálva. Az intézmény második alkalommal elnyert Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda címmel rendelkezik. Zöld Óvoda programjuk illeszkedik az öko-szemlélethez, mellyel a gyermekek környezettudatos látásmódját alapozzák meg. Az óvoda dolgozói közössége hosszú évek óta végzi kiemelkedő munkáját a tehetséggondozás és a felzárkóztatás területén. A tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek problémáit is felvállalva, a város egyik tehetségpontjaként működve sokat tettek az óvodai nevelés ezen területén is. A színvonalas munka bizonyítékaként számos óvodapedagógus-, és dajka-hallgató, valamint középiskolás keresi meg az intézményt szakmai gyakorlat és közösségi szolgálat letöltése céljából. Az óvoda aktívan vesz részt a városrész kulturális életében is. Immár hagyomány, hogy az óvodába járó gyermekek a különféle városrészi rendezvényeken szerepelnek, emelve azok színvonalát. A díszoklevelet a Szivárvány Óvoda nevelőtestülete nevében Pinczés Katalin Klára óvodavezető vette át.

Pinczésné Katalin Klára Pinczésné Katalin Klára ©

A Mesekert Óvoda Debrecen egyik legösszetettebb óvodája, hiszen három feladatellátási helye egymástól lényegesen különbözik. A Körtefa utcai székhelyépület modern világa és a Jánosi utcai, valamint dombostanyai családias, régi épület között igen nagy a kontraszt. A pedagógusok áldozatos munkája az egész intézményre vonatkozóan szép eredményeket mutat. A fiatal, innovatív kollektíva igyekszik a gyermekek egyéni fejlesztéséért mindent megtenni. Második alkalommal nyerte el az intézmény a Zöld Óvoda címet, és 2014-ben Akkreditált Kiváló Tehetségpont megtisztelő címmel gyarapodott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jóvoltából. Az intézményben folyamatosan működik a 6 tehetségműhely, amelyekben a „tehetségcsírák” fejlesztése, gondozása folyik. 2014-ben a nevelőtestület meseíró pályázatot hirdetett óvodapedagógusok számára, melyre 34 pályamű érkezett hazai és külhoni pedagógusoktól. Az óvoda 2010 óta részt vesz a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Bozsik-programjában, mellyel az „ovi-foci” szerves része lett az intézmény mindennapi életének. Az intézmény többször nyert(ék)e már el a „Tiszta udvar, rendes ház” kitüntető címet is. A nevelőtestület kimagasló karitatív tevékenységét jellemzi, hogy a dombostanyai telephely halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek folyamatosan játék- és ruhagyűjtést tartanak, minden évben melegétel-osztást szerveznek a rászoruló családoknak, s bábelőadásokat, kirándulásokat a gyermekek részére. Évente részt vesznek a Debreceni Virágkarnevál kísérő rendezvényén, a Galiba fesztiválon, és a Magyar Kultúra Napján rendszeresen képviselik az intézményt a néptánc-csoport tagjai. A szülőkkel közösen szervezett programok keretében egészséghét, véradás, szüreti mulatság, adventi készülődés, gyermekheti rendezvények zajlanak. A Jánosi utcai telephelyen minden második évben városi szintű szavalóversenyt rendeznek nagycsoportos óvodások részére. Az intézmény sikeres pályázati tevékenységének eredményeként több mint 20 millió forintot gyűjtöttek hazai és külföldi pályázati lehetőségekkel az óvoda részére, mellyel nemcsak az intézmény, hanem a város és az ország hírnevét öregbítik. A díszoklevelet a Mesekert Óvoda nevelőtestülete nevében Fekete Valéria óvodavezető vette át.

Fekete Valéria Fekete Valéria ©

A Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola nevelő, oktató tevékenysége elismert a város szabadságtelepi és Bayk András-kerti városrészén élők körében. A pedagógusközösség jól képzett, kiváló módszertani kultúrával rendelkező, innovatív tantestületet alkot. Szinte minden évben van nyertes hazai(,) vagy európai uniós pályázatuk. Több éves hagyományokkal rendelkező versenyeket szerveznek a Hajdú-Bihar megyei diákok részvételével. A pedagógusok rendszeresen fejlesztik kiemelkedően tehetséges tanulóik képességeit angol és német nyelvből, matematikai logika, verbális és nonverbális kommunikáció, fiú és leány labdarúgás területén. A diákok részt vesznek szavalóversenyeken, nemzetközi rajzpályázatokon is. Az intézmény kiváló előminősítést kapott mint referenciaintézmény. Ennek keretében „jó gyakorlataikat” nemcsak a megyében, hanem országszerte is megismerték. Az iskola viseli az Örökös Ökoiskola címet, kiemelten kezelik a környezet és természet védelmére való nevelést, rendszeresen szelektív hulladékgyűjtést szerveznek a környéken élő családokat is „nevelve” ezáltal. Az iskolában – a városrész sajátosságaiból adódóan – nagyarányú a hátrányos helyzetű tanulók jelenléte. Az iskola nevelőtestülete évtizedek óta hatékonyan segíti és támogatja ezen tanulók társadalmi, szociális hátrányainak leküzdését, a tanulók jól alkalmazható tudáshoz való hozzásegítését. Az itt tanító nevelők egymás elfogadására és egymás tolerálására nevelik tanítványaikat. Céljuk, hogy az itt tanuló diákok és fiatalok az iskolából kikerülve magabiztos, életre nevelt gyermekekké válhassanak. A jövőre 100 éve működő iskola nevelőtestülete olyan gyermekszerető pedagógusokból áll, akik méltó utódai a névadó nagy magyar pedagógusnak. Az iskola Karácsony Sándor pedagógiai örökségét méltóképpen őrzi. A díszoklevelet a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola nevelőtestülete nevében Urbán Antal Zoltánné intézményvezető vette át.

Urbán Antal Zoltánné Urbán Antal Zoltánné ©

Városunk középiskolás diákjai számos nemzetközi versenyen öregbítik Debrecen hírnevét. A közgyűlés ezt a kiemelkedő teljesítményt elismerve a 2016. február 25-i ülésén Cívis Talentum ösztöndíjat alapított azzal a szándékkal, hogy – pályázat nyomán – a tehetséges tanulók további versenyekre való felkészülését anyagilag is támogassa. Idén három diák részesül a Cívis Talentum ösztöndíjban.


Veres Flóra Ildikó a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 12. osztályos tanulója. 2014 decemberétől a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Jelátviteli Laboratóriumának kutatódiákja. Saját projektjeinek eredményeit sikeresen mutatta be 2016-ban a Kutató Diákok Országos Szövetsége által rendezett Tudok-konferencia kárpát-medencei döntőjében, ahol második helyezést ért el, valamint a 2016 áprilisában megrendezett országos döntőn különdíjat kapott. Részt vett az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján (ICYS) is. Munkája nemzetközi elismerését fémjelzi, hogy onnan különdíjjal tért haza. Nem jelent számára problémát, hogy a szakmai irodalmat angol nyelven olvassa, különdíjas előadását is angol nyelven adta elő.

Veres Flóra Ildikó Veres Flóra Ildikó ©

Bencze Máté a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola 9. osztályos tanulója. Már 7 éves kora óta foglalkozik zenével. 2010 novemberében Pomázon a IV. Országos Szaxofonversenyen I. korcsoportjában I. helyezést ért el. Három évvel később, 2013 novemberében az V. Országos Szaxofonversenyen lett első, a kiemelkedő teljesítményéért különdíjat is kapott. 2014-ben a VIII. Országos Továbbképzős Versenyen szóló I. kategóriában kiemelt I. helyezést ért el, a Magyar Tudományos Akadémia Intézetének különdíját kapta, ami egy koncert volt az Erdődy-palotában. A Szabadkán megrendezett Nemzetközi FEMUS versenyen saját korcsoportjában, maximális pontszámmal első (arany) helyezett lett. Így bejutott a záró koncertre, ahol a verseny összes arany helyezettjét indították minden korcsoportban. A döntőben sikerült elhoznia a fődíjat.

Bencze Máté Bencze Máté ©

Baran Zsuzsanna a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium hat évfolyamos, speciális matematika tagozatának tizenegyedik évfolyamos tanulója. Szorgalma és tanulás iránti alázata példaértékű. Leginkább a matematika és az informatika iránt érdeklődik. Országos versenyeken matematikából rendszerint dobogós helyen végez, s ennek köszönhető, hogy már tizedikesként meghívást kapott az Európai Leány Diákolimpia (EGMO) csapatába. A csapat négy tagja között a legfiatalabbként, a legjobb egyéni teljesítménnyel aranyérmet szerzett. Az olimpiák közel 60 éves történetében Magyarországon először tizedikes lányként bekerült a hatfős Nemzetközi Matematikai Olimpia (IMO) csapatába, ahol bronzérmes lett. Idén újra beválogatták az EGMO magyar csapatába. Számos iskolai és országos tehetséggondozó program aktív tagja, segít a kisebbek versenyfelkészítésében. Az iskolai Matematika Önképzőkör munkáját koordinálja, matematika táborokban foglalkozásokat tart, matematikai versenyek szervezésében segít. Versenyeredményei közül a legkiemelkedőbb három: European Girls Mathematical Olympiad 2015 – aranyérem; International Mathematical Olympiad 2015 – bronzérem; European Girls Mathematical Olympiad 2016 – aranyérem. Jelenleg diákolimpiai felkészítő táborában van, ezért oklevelét édesapja vette át.


Békessy Béla sportösztöndíjban olyan, debreceni sportszervezetben versenyző, egyéni- vagy csapatsportágban résztvevő, amatőr vagy hivatásos felnőtt, vagy legidősebb utánpótlás korosztályba tartozó sportoló részesülhet, aki olimpián, paralimpián, világjátékokon, világ- és Európa-bajnokságokon, világkupákon kiemelkedő eredményeket ért el. Az idén első alkalommal adományozott ösztöndíjat 6 amatőr sportoló kapta: Hegyi Dóra aerobik-versenyző, Kozák Luca gátfutó, Mihály Kata vívó, Nagy Konrád gyorskorcsolyázó, Nagy Tímea ökölvívó, valamint Senánszky Petra uszonyos úszó.


Hegyi Dóra a Flex–HD Aerobik Sportegyesület versenyzője. 2015-ben Világkupán 1. helyezést, Európa Játékokon csapattagként 1. helyezést, Európa-bajnokságon egyénileg 2. helyezést, csapatban szintén 2. helyezést, míg párosban 3. helyezést ért el. Hazai versenyeken 2015-ben és 2016-ban eddig 9 alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára egyéni, csapat és páros versenyeken. 2014-ben világbajnoki 5. helyezést, világkupán 2. helyezést, 2013-ban európa-bajnoki 3. helyezést ért el, többszörös magyar bajnok. Távollétében díját edzője, Kovácsné Laurinyecz Júlia vette át.

Kozák Luca a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola versenyzője. 2016-ban fedett pályás világbajnokságon 60 méteres gátfutásban a 18. helyen végzett, 2015-ben a Junior Európa-bajnokságon 2. helyezést ért el. Ugyanígy szerepelt az Országos Bajnokságon is, ahol 100 méteres és 60 méteres gátfutásban 2., illetve 3. helyet szerzett. 2015-ben a Junior Országos Bajnokságon a legjobbnak bizonyult. A korábbi években ifjúsági világbajnokságon is részt vett, ahol 6. és 7. helyezést ért el 100 méteres gátfutásban, valamint svédváltóban (100-200-300-400 méter), Fedettpályás Országos Bajnokságon pedig 1. helyen végzett.

Kozák Luca Kozák Luca ©

Mihály Kata vívó a DHSE-PMD Vívó Klub színeiben 2016-ban 7. és 16., valamint 58. helyezéseket ért el különböző világversenyeken, 2015-ben satellite-versenyen 1. és 2. helyen végzett. Hazai versenyeredményei között 2016-ban női párbajtőr válogatón 5. helyezést ért el, az Országos Bajnokságon 1. helyen végzett, Felnőtt Vidék Bajnokságon két 1. helyezéssel büszkélkedhet egyéni és csapatversenyben. A 2014-es Országos Bajnokságon 2. és 4. helyen végzett, az U23-as Európa-bajnokságon 17. helyezést, 2013-ban pedig satellite-világkupán 3. helyezést ért el.

Mihály Kata Mihály Kata ©

Nagy Konrád gyorskorcsolyázó a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola versenyzője. 2016-ban Európa-bajnokságon elért 3. helyezéssel, és világbajnokságon 1. és 3. helyezésekkel büszkélkedhet. 2015-ben európa-bajnoki 12., világbajnoki 11. helyezett. Idei legjobb hazai versenyeredménye összetett országos bajnoki 1. helyezés, míg 2015-ben Országos Sportbajnokságon és Összetett Országos Bajnokságon 1. helyezés. Szerepelt a 2014-es téli olimpián, ahol a 26. helyet érte el, a 2013-as Téli Universiadén 6. helyezettként zárt. Többszörös országos bajnok.

Nagy Konrád Nagy Konrád ©

Nagy Tímea a DVSC Ökölvívó Kft. versenyzője. 2015-ben az Országos Bajnokságon 2. helyezést ért el, 2014-ben európa-bajnoki 3. helyezett, és világbajnoki 5. helyezett volt. Korábbi években elért nemzetközi eredményei között világbajnoki 3. helyezések szerepelnek.

Nagy Tímea Nagy Tímea ©

Senánszky Petra uszonyos úszó a Debreceni Búvárklub sportolója. 2016-ban és 2015-ben világkupán 2-2 első helyezéssel valamint egy világbajnoki 1. helyezéssel büszkélkedhet. Hazai eredményei között 2016-ban országos bajnoki 1. helyezés, 2015-ben szintén 1. helyezés szerepel. 2014-ben világbajnoki és európa-bajnoki 1. helyezést is magáénak tudhat. Jelenleg világversenyen vesz részt, így nevében a díjat Szabó Zsuzsanna vette át.