Halottak húsvétja Szakálban és Apátiban az ortodoxoknál

Halottak húsvétja Szakálban és Apátiban az ortodoxoknál
Körösszakál, Körösszegapáti – Az ortodoxoknál egy évben két alkalommal biztos, hogy kimennek a temetőbe az emberek – tudta meg portálunk Vmirjáncki József civil tudósítótól.

Ilyen alkalom a halottak napja mellett, a halottak húsvétja.

A húsvéti ünnepet követő vasárnap a hívek, papjuk vezetésével kimennek a halottaikhoz.

Köröszakálban György atya, Guj János kántor és Erdei József gondnok közreműködésével imádkoztak a temetőben, az eltemetett halottakért. Ezek után megszentelte a hívek által kivitt kalácsot, tésztát, húsvéti tojást és az italokat, a bort és az üdítő italt. Ezután a hívek megkínálták a temetőben megjelenteket étellel, itallal. A halottak húsvétján hazautaznak falujukba a távolban lakók is, tiszteletüket teszik az elhunytaknak. Ez az alkalom jó arra is, hogy találkozzanak és elbeszélgessenek egymással az emberek.

Körösszegapátiban dr. Origen Sabau ortodox esperes, Blága János kántor és Berke József gondnok segítségével imádkoztak az elhunytakért. A tisztelendő úr elmondta, hogy fáj, amiért elmentek mellőlünk rokonaink, ismerőseink, akikkel közös volt a sorsunk és életünk. Az élőknek tisztelni kell az elhunytakat, az elődöket. Elmenetelükkel együtt oda lett életünk egy jókora darabja is. A megemlékezés befejeztével Körösszegapátiban is a megjelent hívek egymást megkínálva étellel, itallal, elbeszélgetve egymással, tartották meg a halottak húsvétját.

A képek a körösszakáli és az körösszapáti temetőkben megtartott megemlékezésen készültek.

-Vmirjáncki József civil tudósító-