Halász János válaszol és kijavít

Debrecen – A Haon csütörtökön
arról tudósított, hogy nincs
pénz a leendő Latinovits színház
belső építészeti munkáira.
Ma a polgármesterhez fordultunk három
kérdéssel, válaszként
közleményt kaptunk Halász János
alpolgármestertől.


– A beruházás indításakor
milyen forrásból tervezték
finanszírozni
a belső munkákat
és a technikát?


– Mi az oka, hogy ez a forrás nem áll
rendelkezésre
?


Milyen megoldásokat keresnek a
város vezetői most, hogy mégis
elkészüljön az új
színház? –
továbbítottunk a
kérdéseinket pénteken
délelőtt Kósa Lajos
polgármesternek.


Válaszul az alábbi
sajtóközleményt kaptuk:


1. Debrecen városa – erre
irányuló pályázatok,
illetve módosító
indítványok formájában
évek óta sikertelenül
próbálja elérni,
hogy
forrásokat kapjon a Csokonai
Színház
felújítására, illetve a
kamaraszínház
problémájának
megoldására. A
„szerencsénél” kissé
több akadályoz bennünket ennek a
célnak ez elérésében: a
kormányzat azon eljárása –
amit csütörtöki
sajtótájékoztatómon is
kifogásoltam –, hogy
forráshiányra hivatkozva sorra
utasítja el ezirányú
kéréseinket és
pályázatainkat
. Eközben
például Szombathely
számára, ahol a város
képviselőtestülete NEM IS KÉRT
színház
megvalósítására
forrást, a korábbi egymilliárdos
összeg után a kormány 800
millió forintot adott
PÁLYÁZTATÁS NÉLKÜL
erre a célra tavaly decemberben –
úgy, hogy a szombathelyi színház
megépítése a becslések
szerint csak 10 milliárd forint körüli
összegből lenne
megvalósítható, illetve hogy maga
a szombathelyi képviselőtestület is
azt kezdeményezi, hogy ezt a forrást
másra kellene átcsoportosítani.


Mindennél beszédesebb, hogy akkor, amikor
a debreceni kérések
teljesítésére nem adott
pénzt a kormányzat, és a
pénzügyi és gazdasági
világválság hatásai
már hazánkban is emberek
tízezreit, vállalkozások
százait és számos
önkormányzatot sodortak
kilátástalan helyzetbe,
Gyurcsány Ferenc
kormánya – megismétlem:
pályáztatás
nélkül!
– 2008
decemberében (!!) több mint 5
milliárd forintot (!!) osztott szét
szocialista vezetésű
önkormányzatok között. (Ez a
jelenség hasonló az uniós
pályázatok
elbírálásához:
számítástechnikai
fejlesztésre nem jut pénz,
„kutya-wellness”-re igen…) Az
elmúlt években éppen az a
két, komoly színházi
tradíciókkal és komoly szakmai
célkitűzésekkel bíró
település – Kaposvár és
Debrecen – nem kapott színházai
fejlesztésére-felújítására
forrást
, ahol a jelenlegi kormány
ellenzéke irányítja a
várost.


2. Cáfolnom kell a Hajdú-bihari
Napló és a HAON azon
híradását – és
erről hangfelvétel tanúskodik
– hogy azt mondtam volna: nem tudjuk
befejezni a színház
építését
. Ezzel
szemben szó szerint a következőket
mondtam: „A meglévő korábbi
kötelezettségek teljesítése
mellett is ebben az évben akkor tudjuk, vagy
tudnánk befejezni a kamaraszínház
építését is, hogyha
megkapnánk azt az állami
támogatást, amit más
városok megkapnak. Mivel ezt nem kapjuk meg,
ebben az évben ezt nem tudjuk tervezni.”
Az új színház
megépítése Debrecen város
vezetésének tehát
elhatározott szándéka. A jelenleg
kamaraszínházi funkciót
betöltő Víg Mozi – amint azt
korábban többször is elmondtuk –
erre a célra technikai felszereltsége
és kialakítása miatt egyre
inkább alkalmatlan. Azon szakmai
célkitűzések
megvalósítása
érdekében, melyeket a város,
illetve a színház vezetése
célul kitűzött,
szükséges egy második
színházépület
.
Elhatározásunkat jelzi az is, hogy
már folyamatban van a színház
belső kialakításának
tervezésére meghirdetett
közbeszerzési eljárás: ennek
végeztével látjuk majd pontosan,
milyen ütemezésben, és mennyi
pénzből valósítható
meg a színházbelső
megépítése. A
kamaraszínház belső
kivitelezését éppen ezért
– kormányzati, illetve
pályázati források
hiányában – valóban nem
terveztük bele a 2009. év
költségvetésébe – ez
azonban nem jelenti azt, hogy ne tennénk meg
mindent, a források előteremtése
és a munka befejezése
érdekében.


3. Az, hogy a debreceni önkormányzat
idén, egy összegben egyenlíti ki
a színházépítés
részleteit
már tavaly is
tudható volt, természetesen semmilyen
titok nincsen benne. A színház
kivitelezési munkáinak üteme –
részben éppen a belső
tervezési elképzelések
egyeztetéséből adódóan
valóban módosult. Ez
azonban nem egyoldalú egyik fél
részéről sem: a kivitelezővel,
a szerződéseknek megfelelően
folyamatosan egyeztetünk – ennek
értelmében történt a
fizetés ütemezése is
.
Érdekesnek találom, hogy éppen
azon a napon igyekszik a Napló és a HAON
botrányt gerjeszteni
az új
kamaraszínház
építése kapcsán, amikor a
helyi szocialista politikusok
kifogásolják annak
megvalósulását
. Bízom
benne, hogy mindkét sajtóorgánum
partner lesz abban is, hogy az általuk
helytelenül, illetve elferdítve
idézett gondolataimat valós
formájukban is közli!


Halász János


alpolgármester


parlamenti képviselő, a Parlament
Kulturális Bizottságának
alelnöke

Leáll a szíház
építése?

Debreceni Latinovits
Színház: Halhatatlanság,
sajátosan

Színház a
Fórumban – egy kézből

Kell-e két
színház Debrecenbe?

Vita a
színházról