Hálaadónap a Szabadságtelepi Református Egyházközségben

Hálaadónap a Szabadságtelepi Református Egyházközségben

Megújult templomának, nemrég (2003-ban) elkészült orgonájának és új gyülekezeti házának örvendve tart hálaadónapot október elsején, szombaton a Szabadságtelepi Református Egyházközség.

70 éves a reformátusok temploma Debrecenben a Komáromi Csipkés György téren. A Szabadságtelepi Református Egyházközség a Vámospércsi és a Létai út két oldalán levő kertségekben szerveződött az 1930-as években. Az eredetileg Nyilastelepként ismert településrész, ahol már a XX. század elején 8000 református élt, a felparcellázott földterület tulajdonosáról, Nyilas István gazdálkodóról kapta a nevét. Az egyházi élet a református imaház, az elemi iskola, a kisdedóvó és az olvasókör köré szerveződött, gyülekezeti házat 1934-ben építettek.

1935. április 26-án Juhász Nagy Sándor főjegyző indítványára a polgármester által rendbehozatott templomtérre 700 személy befogadására alkalmas karzatos templom építését határozták el, és a templomot még abban az évben fel is építették Dolhay Imre tervei alapján, 38 ezer pengő költséggel.

A felújítás első üteméhez 1986-ban fogtak hozzá Mónus Béla lelkipásztor vezetésével. A gyülekezeti tagok adományaiból és munkájával újult meg a tetőszerkezet, a torony, a főbejárat, a külső és a belső vakolat illetve a templom belső festése. A kazettás faszerkezet eredeti festéssel megegyező megújulása Pallás Ferenc festőművésznek köszönhető. A korszerű elektromos padfűtés és a harang villamosítása is ezekben az években valósult meg.

A rendszerváltás után kárpótlás, kölcsön és a hívek áldozatos pénz- és természetbeni adományai tették lehetővé a további felújításokat. A régi orgona helyett 2003-ban újat építtettek. Megerősítették a karzatot és a templombelső aljzatát, a padlózat új kerámiaburkolatot kapott, megújult az elektromos hálózat, hő- és hangszigetelő faablakokat építettek be, végül elkészült egy új, 156 négyzetméteres gyülekezeti ház is. 

Hálaadó istentisztelet 

A 70 éves templom felújításának sikeres befejezése és az új gyülekezeti ház elkészülte alkalmával a szombati hálaadónap keretében délután 15 órakor hálaadó istentisztelet kezdődik, amelyen Bölcskei Gusztáv püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdet igét. Orgonán közreműködnek Sepsy Károly és Pálúr János orgonaművészek.

G.I.