Nagy Imre élete példa ma is

Akt.:
Nagy Imre élete példa ma is
© Fotó: Kovács Péter
Hajdúszovát – Sportoltak, beszélhettek, nótáztak, táncoltak a térség településeiről érkezett romák.

Nagy Imréről, a 2004-ben elhunyt országos hírű cigányvezetőről nevezte el a rendező Hajdúszováti Roma Nemzetiségi Önkormányzat a szombaton második alkalommal megtartott labdarúgó emléktornát és kulturális napot. Az elnevezés azonban nem csak formális volt, hiszen a helyi általános iskola udvarán megrendezett egésznapos esemény névadójáról bárkit megkérdeztünk, mindenki tudta ki volt Hajdúszovát ezidáig leghíresebb cigányszülöttje. „Az egy jó ember volt!”, „Sokat hallottam róla, hogy akkoriban segítette a családomat.”, „Írt, verseket is, a megnyitón is idéztek tőle.”, „Még dolgozhattam vele, sokat tanultam tőle, főleg, hogy nem minden a pénz!” – mondták a megkérdezettek.– Édesapám nevét választottuk a roma kulturális és sportnap eseményünk névadójának, mert mindkét területen sokat tett a cigányságért – mondta Nagy István, aki maga is romavezető Hajdúszováton. – Az országos roma kulturális életben is fontos pozíciókat töltött be, elbeszélései, versei jelentek meg nyomtatásban, és ő szervezte meg első alkalommal az országos roma olimpiát. Ügyvivője is volt a roma parlamentnek, közéleti munkájával hozzájárult a cigányság felzárkóztatásához.

Jövőre legyen megyei esemény

Az eseményre tíz településről érkeztek vendégek. Ők délelőtt sportversenyeken vettek részt, majd közös ebéd következett, délután kulturális programok, míg estétől éjszakába nyúlóan romabál volt. Az eseményen tiszteletét tette Balogh Miklós is, az országos roma önkormányzat hajdú-bihari képviselője: – Az arra legméltóbb emberről nevezte el a hajdúszováti kisebbségi önkormányzat a sport- és kulturális napját. Nagy Imrét példaképnek tekinthetjük mi is, akik még dolgozhattunk vele, de az utánunk jövő generációk is. Személyisége abban a tekintetben volt leginkább útmutató, hogy egész életével bizonyította, tehetünk bármennyit is a cigányságért, dolgozhatunk az esélyegyenlőségükért és az előbbre jutásukért, ebben a tevékenységben az anyagi helyzet nem minden, a több pénz nem lehet cél. Mindig azt nézte, mit tehet a cigányokért. Megyei vezetőként javasolni fogom, hogy a hajdúszovátiak most még térségi sport- és kulturális napját 2017-től már Hajdú-Biharra kiterjesztve szervezhessék meg, legalább 25–30 település bevonásával.

Öt birka bánta

Nem kellett bennünket agitálni, hogy jöjjünk el főzni a romanapra – kavar egyet kedélyesen Rácz Jenő, a hajdúszováti polgárőr egyesület vezetője. Elöljáróban elmondta, hogy körülbelül 300 emberre főznek öt üstben, és öt birka adta életét a kulturális nap vendégeinek jóllakatása érdekében. – Nagy Imre bácsit persze, hogy jól ismertem. Majdnem egy utcában laktunk. A fia is romavezető lett, a polgárőrségnek igen jó az együttműködése a kisebbségi önkormányzattal. Segítjük egymást, ahol tudjuk. Most éppen főzéssel, de a mi csapatunk is indult a kispályás focikupán.

HBN–KZS


Ha meghívják őket, eljönnek

Makula Zoltán a tetétleni csapat vezetője, egyben faluja roma önkormányzatának első embere. – Tavaly is eljöttünk, most is elfogadtuk a hajdúszovátiak invitálását. 15–16 fővel vagyunk itt. Sokat jelentenek az ilyen rendezvények a cigányságnak, ösztönzőleg hatnak rájuk. Egyébként Szovát és Tetétlen romaközössége szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem csak eseményekre járunk együtt, hanem a munkánkat is igyekszünk összehangolni, ami végső soron a beilleszkedésünket, az esélyegyenlőségünket javítja. Ha jövőre is lesz ilyen rendezvény, és meghívnak bennünket, ismét nagy örömmel jövünk. Beszélgetünk, szórakozunk.
Hajdúszovát.
HAON.HU


hirdetés