A népakarat egységes kifejezése volt

Akt.:
A népakarat egységes kifejezése volt
© Fotó: Várkonyi Zsolt Károly
Hajdú-Bihar – Megyénkben összesen 121 forradalmi bizottmány kezdte meg működését.

A forradalmi bizottmányok tulajdonképpen az első legitimált irányító közhatalmi szerveket jelentették a kialakuló demokratikus berendezkedés helyi szintjén. De azt is mondhatjuk, hogy sok esetben egymástól elkülönült, központi irányítás nélküli demokratikus szervezetek alakultak. Ezek közös jellemzője volt a népakarat egységes kifejezése, a spontán forradalmi hév után az alulról jövő kezdeményezés, szavazás útján történő kiteljesítése.

Legitimálták a forradalmat

– Kutatásainkból tudjuk, hogy Hajdú-Bihar megyében összesen 121 forradalmi bizottmány kezdte meg működését. Csak Debrecenben a városi bizottmány mellett 21 szervezet jött még létre a munkahelyeken (ami természetesen nem tévesztendő össze a munkástanácsokkal, amelyekből egyébként a megyében összesen 298 alakult). Mindezek mellett 54 nemzetőr szervezet is működött a településeken. Ha az előbb sorolt adatokat összegezzük, megállapíthatjuk, hogy ezek a szervezetek legitimálták a forradalmat, és egyben széles társadalmi bázist is jelentettek – fogalmazott Varjasi Imre történész, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárának vezetője (akinek egyik kutatási területe az 1956-os forradalom történéseinek feltárása, hatása, megjelenése a művészetekben) a Napló kérdésére.

– Gondoljuk végig: az akkor 510 ezres lakosú megyében több mint 8 ezer 900 ember valamilyen formában, szervezeti keretek között is kapcsolódott a forradalomhoz. Széles legitimáció ez, azt gondolom. Itt senki nem 12 napra készült. Elég, ha a követeléseket nézzük, amelyeket áttekintve nagyon sok a hasonlóság. Ez természetes is, hiszen az orosz csapatok kivonása hazánkból, a gyűlölt hatalmi jelképek eltávolítása, a kommunista vezetők lemondatása, az ország szuverenitásának helyreállítása, a szólásszabadság újbóli megteremtése – folytathatnánk a sort településenként más-más hangsúllyal –, mindenütt megfigyelhető volt – mutatott rá a történész.

A bizottmányok az általános és az országos követelésekhez csatlakozó felvetések mellett településenként eltérő követeléseket fogalmaztak meg – tudtuk meg a szakembertől.

Más-más követelések

– Volt, ahol az azonnali földvisszaadás, a pálinkafőzés engedélyezése, a felvásárlási árak növelése, a feketevágás büntetésének eltörlése, a kis­ipar terheinek csökkentése jelent meg elsődlegesen. Amit e tekintetben fontos megjegyeznünk, hogy a helyben megfogalmazott felvetések pontosan rögzítették a helyi emberek helyi igényeit és tükrözték alapvető problémáikat is. Alulról jövő kezdeményezések megoldását szorgalmazták. Ha minden igaz, ezt nevezzük a demokrácia lényegének, alfájának és ómegájának – folytatta Varjasi Imre.

A megye több településén, például Balmazújvároson, Biharkeresztesen, Debrecenben, Derecskén, Hajdúböszörményben, Polgáron, Berettyóújfaluban, Hajdúsámsonban különböző szekciókat is létrehoztak a bizottmányon belül. Élelmezés, ipari, kereskedelem, lakásügy, jogi, karhatalmi, népművelési-oktatási, pénzügyi, propaganda területen próbálták szakmai irányba is hatékonyabbá tenni tevékenységüket.

– Hajdúböszörményben például országosan is egyedülálló módon az első perctől kezdve többpárti alapon működő bizottmány kezdte meg munkáját. A hajdúvárosban több lényeges helyi ügyben is döntöttek. Rendkívüli anyasági segélyt utaltak a családoknak, családi pótlékot osztottak a jogosultaknak, tej- és húsjegyet kaptak a gyermekes családok, döntöttek a hit­oktatás iskolai engedélyezéséről, megkezdték az elvett földek és ingatlanok nyilvántartásba vételét. A debreceni bizottmány széles helyi és megyei kapcsolatrendszerrel, jó szervezettséggel és a körülményeket is figyelembe véve, hatékonyan végezte munkáját. Itt kell megjegyeznem, hogy a szervezet működését az is nehezítette, hogy Nagy Imre második kormánya több napon keresztül nem ismerte el létezésüket. Apró Antal pedig egyenesen fasisztának titulálta őket, és követelte, nagyon finoman szólva, hogy tűnjenek el. Csak több K-vonalas telefonos egyeztetés és vita után, valamint a kommunisták kormányból való eltávolítását követően normalizálódott ez a probléma. Miközben a szervezet Csorba László alezredes és Für Lajos tanársegéd vezetése mellett nagyon dinamikusan működött – osztotta meg kutatásait Varjasi Imre.

Veszély fenyegetett

– Berettyóújfaluban is azonnal munkához látott az új közhatalmi szervezet. Itt is szekciókon keresztül intézték a település ügyeit. Azonban ott is akadt egy nagyon feszült pillanat. Jelesül, október 26-án a forradalmi bizottmány egyik tagjának, Gaál Jánosnak a vezetésével a határőrlaktanyánál a zöld ávós parancsnokot, Gaál Mihály őrnagyot arra szólították fel, hogy katonáival ne avatkozzanak be az eseményekbe. Ekkor azonban nem várt fordulat következett. Az őrnagy a laktanyában riadót rendelt el, és a fegyverek mellé éles lőszerekkel látták el a határőr katonákat. A parancsnok pedig sortűz vezénylését fontolgatta. A helyzet pattanásig feszült. Ne feledjük! Ekkora már október 23-án Debrecenben, a Kossuth utcán, Budapesten a rádiónál a tüntetőkre lőttek, majd október 25-én, Budapesten a Parlament előtti Kossuth téren gyilkos sortüzet zúdítottak a békés tüntetőkre. Halottak, sebesültek jelezték a kommunista hatalom kíméletlenségét. Ez a veszély fenyegetett Berettyóújfaluban is. Egy mindenre elszánt zöld ávós tiszt ujjait már a fegyvere ravaszára tette. A berettyóújfalui helyzet, ahol 1956. október 26-a délutánján a laktanya parancsnoka a tömegbelövetést fontolgatta, nagyon kétséges volt. Békés marad a helyi forradalom, vagy vérontásba torkollik? S ekkor a laktanyában szolgálatot teljesítő tisztek többsége, a honvédekkel együtt, kiállt a forradalom támogatása mellett. Gaál Mihály őrnagyot pedig Debrecenbe szállították és ott a karhatalmi szekció őrizetébe helyezték. Ennek köszönhetően Berettyóújfaluban is sikerült megőrizni a forradalom tisztaságát és békés voltát – fogalmazott Varjasi Imre történész. (A Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány néhány tagja és arca látható a portréképeken).

BBHajdúsámson.
HAON.HU


hirdetés