Hajdúnánás belőtte magának, mit akar fejleszteni 2020-ig

Pillanatkép a hajdúk világtalálkozójáról. Komoly dolgok születnek Nánáson
Pillanatkép a hajdúk világtalálkozójáról. Komoly dolgok születnek Nánáson - © Fotó: Matey István
Hajdúnánás – A település képviselő-testülete megtárgyalta a város integrált településfejlesztési stratégiát.

A városban élők aktív közösségi szerepvállalásával az ott élők életminőségének javítása, és a népesség megtartása érdekében vonzó és önellátó térségi központ kialakítása a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás, a szolgáltatások, a kultúra és az idegenforgalom területén. Ez a fő irányvonala az integrált településfejlesztési stratégiának (ITS), ami alapdokumentuma a 2014. és 2020. közötti tervezési időszakban a településfejlesztésre fordítandó európai uniós források felhasználásának is.

Tervek, fejlesztések

Hajdúnánás is elkészítette a 7 évre szóló, középtávú dokumentumot. Az ITS városrészeket jelöl ki és elemez, azokhoz célokat kapcsol. Ezek megvalósítása segíti az adott városrész fejlődését. Jelentős változás, hogy a tervezett beavatkozások nem csupán a város önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit foglalják keretbe, hanem a városban más szereplők által megvalósítani tervezett fejlesztéseket is felölelik és rendszerezik. A belvárosban, a két körút között, a nagykörúton kívül és Tedejen kívánnak fejleszteni.

A város három területe

A belvárosban a központi funkciók erősítését és vonzó lakókörnyezet kialakítását igyekeznek elérni, mégpedig az épített és természetes környezet fejlesztésével, közösségi tér, abban játszótér kialakításával. A két körút közötti övezetben a jobb életminőség érdekében szükségesnek látják a lakókörnyezet és a közműellátottság megújítását. A nagykörúton kívül a társadalmi integráció erősítése, az épített és természetes környezet, illetve szintén a közműellátottság javítása, valamint a vállalkozásokat támogató környezet potenciáljának kiaknázása a kihívás. E terület a színtere a hagyományőrző gazdálkodás, ősi kézműves szakmák felélesztésének is. Hajdúnánás-Tedejen cél az életminőség javítása, a szennyvízelvezetés megoldása és a vállalkozások versenyképességének erősítése.

A stratégia alapján több mint 26 milliárd forintnyi fejlesztést kíván megvalósítani az önkormányzat. A tényleges fejlesztések azonban a megpályázható források nagyságától, a pályázók számától és a támogatási intenzitástól függnek.

HBN


További fejlesztési tervek Hajdúnánáson

 • közlekedési hálózat fejlesztése
 • megfelelő lakhatási feltételek és közművek kialakítása
 • energiahatékonyság növelése
 • kihasználatlan épületek, telkek és barnamezős területek hasznosítása
 • nagymértékű önellátás energetikában, geotermikus energiában
 • bérlakás-program a fiatal szakképzett munkaerő ide vonzása és megtartása miatt
 • aktív helyi közösségek jelenléte, alulról jövő kezdeményezések erősítése
 • városrészek felzárkóztatása
 • fejlett helyi gazdaság, helyi termékek előállítása, feldolgozása, rövid értékesítési lánc megteremtése
 • munkahelyek számának emelése
 • vonzó településkép erősítése
 • értékőrző városfejlesztés
 • kulturális és szabadidős szolgáltatások mennyiségi és minőségi javítása
 • szabadidő eltöltését segítő infrastruktúra kialakítása
 • meglévő turisztikai attrakciók fejlesztése, újabb vonzerők kialakítása

Nőne a lakóhely értéke

Hajdúnánás-Tedej városrész lakónépessége töredéke a teljes városénak, mindössze 2 százaléka, alig 500 fő. Víz-, áram- és gázellátás is van, csatornázás nincs. Közszolgáltatások hiányoznak a területről, ami jelentősen csökkenti a lakóhelyként való értékét ennek a városrésznek, hiszen mindössze néhány közösségi, szociális és kulturális igényeket szolgáló intézmény található itt.
hirdetés