Mostantól anyagi támogatásban részesülnek a hadiözvegyek és hadiárvák

Akt.:
Mostantól anyagi támogatásban részesülnek a hadiözvegyek és hadiárvák
© Illusztráció: Hulton Archive/Getty Images
Debrecen – Takács István, a budapesti hadigondozotti szövetség Debrecenben élő elnökségi tagja hívta fel a figyelmet a közelmúltban arra, hogy az Országgyűlés döntése alapján anyagi támogatást kaphatnak a hadiözvegyek és hadiárvák, akiknek férje, édesapja 1938. november 2. és 1945. május 9. között a magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált és esett el.

Korábban csak a parlamenti döntés tartalmáról adhattunk tájékoztatást a Magyar Távirati Iroda híre alapján.

Július 15-én ismét Takács Istvántól értesültünk arról, hogy a kormányhivatal megkezdte a kérelmek befogadását. A további tudnivalókat dr. Hajdu Sándor (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal) hivatalvezetője foglalta össze olvasóink számára.

A volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag havi rendszeres járadéka megállapításához a kérelmező lakóhelye szerinti járási hivatalnál kérelmet kell előterjeszteni. A kérelem benyújtható személyesen a járási hivatalok hatósági osztályain, illetve a települési ügysegédeknél, valamint postai úton.

A kérelemnek tartalmaznia kell a járadék igénylőjének személyes adatait, lakcímét, TAJ számát, nyugdíjfolyósító törzsszámát. Ezen kívül meg kell adni azon személy azonosításra alkalmas adatait (személyes adatai, utolsó ismert lakóhelye, elhalálozásának ideje és helye), akinek jogán a kérelmező a járadékot igényli. A kérelemben meg kell jelölni, hogy mint volt hadiárva, volt hadigyámolt vagy volt hadigondozott családtagként kéri az ellátás megállapítását.

A kérelmezőnek az ellátásra való jogosultságát okirattal kell igazolnia, melyet csatolni kell a kérelemhez. Bármely okirat elfogadható bizonyítékként mely kétségkívül igazolja az igény jogosságát (pl. halotti anyakönyvi kivonat, hivatalos hatósági értesítés vagy holttá nyilvánító bírósági döntés, a halál hadi eredetét igazoló okirat, hadigondozó hatóság nyilvántartásba vételt igazoló okirata, a kérelmező születési anyakönyvi kivonata stb.).