„Ha itthon maradtunk, igyekszünk tenni is”

Akt.:
„Ha itthon maradtunk, igyekszünk tenni is”
© Fotó: Magánarchívum
Berettyóújfalu – Berettyóújfalu csaknem húsz éve május 23-án ünnepli a város napját.

Ez a nap alkalom a számvetésre, a tervek ismertetésére, valamint ekkor nyújtják át a város vezetői a helyi közösség elismeréseit. Az ünnepi képviselő-testületi ülést elsőként köszöntő Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő is ezeket a tradíciókat emelte ki: négy évszázad óta Berettyóújfalu megkerülhetetlen központi települése a térségnek.

Ugyancsak a város térségszervező erejét emelte ki Pajna Zoltán, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, aki a nagy ívű beruházások, fejlesztések eredményeinek kiteljesítését jelölte meg egyik legfontosabb célul. Az anyagi előnyöket közösségi erényekké kell alakítani, hogy azok hasznát mind többen megérezhessék. A közösségi szerepvállalásban jeleskedők pedig mindig jó példát állítanak mások elé. Jelen volt a rendezvényen testvérvárosunk, Margitta pol­gár­mestere is, aki a két város előtt álló közös programok, pályázatok ismertetésével fejezte ki abbéli reményét, hogy a június 5-i romániai önkormányzati választások után is lesz lehetőségük folytatni a közös munkát.

Muraközi István polgármester ünnepi beszédében a városi közösség életét, a mindennapokban gyökerező, de azokon jócskán túlmutató összefüggéseket világította meg, hangsúlyozva a lokálpatriotizmus, a szülőváros, a felnevelő, illetve befogadó környezet iránti elkötelezettséget, ragaszkodást. „És ha itthon maradtunk, igyekszünk tenni is.” Mindez pedig független attól, hogy ki hol, mekkora településen, közösségben él. A város rég- és közelmúltja kapcsán kiemelte, hogy Berettyóújfalu, az elődtelepülések, valamint az 1970 óta város részét képező, de máig sajátosan jellegzetes, önálló identitással rendelkező Berettyószentmárton az évszázadok során uradalmak székhelye, mezőváros, bihari hajdútelep és nagyközség is volt. Szentmárton Mátyás király révén fontos vámszedőhely, Újfalu a trianoni döntés után megyeszékhely, több ízben pedig járási központ. 1979-ben mindezeket a hagyományokat egyesítve vált a mai értelemben is városi jogállásúvá. Azóta a mindenkori berettyóújfalui polgároknak nem lehet más célja – a város vezetőinek pedig feladata -, hogy ezt a nagy egységet úgy erősítse, hogy az egyedi értékek, a szellemi és anyagi értelemben vett gazdagság ne csorbuljon, sőt egyre gyarapodjon. “Mindenki másra büszke abból, amit elért, de még fontosabb, hogy a magunké mellett a máséra, egymáséra is büszkék legyünk. Abból részesüljünk és másokat is részesítsünk.” Ebben az összefüggésben pedig évről évre vannak, akik saját idejüket, erejüket, anyagi javaikat képesek és hajlandók másokért, a közösségért adni. Az ő elismerésüknek is alkalma a város napja. Az ülés végén összesen 12 elismerést nyújtottak át a városfejlesztés, az egészségügy, az oktatás és a sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek és csoportoknak.

HBN