Gyakorlati lehetőség a joghallgatóknak

Gyakorlati lehetőség a joghallgatóknak
© Illusztráció: Getty Images
Debrecen – A Jogi Klinika a közigazgatási és munkaügyi bíróságon nyújt gyakorlati képzést.

A „Jogi Klinika” a 2015/16-os tanévtől szabadon választható tantárgyként jelenik meg az egyetem állam- és jogtudományi képzésében (DE-ÁJK), s ennek keretében a hallgatók a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, gyakorlati képzésen vehetnek részt, megismerhetik a közigazgatási és munkajogi bíráskodás területét.

Az egyetem, az ítélőtábla és a törvényszék 2014 októberében írta alá azt az együttműködési megállapodást,melynek kereteibe illeszkedik a hétfőn aláírt megállapodás. „Az intézmények közös célja az, hogy az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban elhelyezkedő szakemberek olyan modern, hasznosítható tudást kapjanak, amely megfelel a munkaerőpiaci elvárásoknak” – fogalmazott Szabadfalvi József, a DE-ÁJK dékánja. Az együttműködési megállapodás alapján az ítélőtábla és a törvényszék többek között gyakorlati helyet nyújt a joghallgatók számára, tárgyaláslátogatásokkal segíti az egyetemi elméleti anyagok elsajátítását, a bírák konzulensi segítséget adnak a hallgatók szakdolgozataihoz, vendégelőadásokkal erősíti az oktatási tevékenységet, de a két intézmény bírái részt vesznek például hallgatói és oktatói kutatócsoportok munkájában is.

Végigkövethetik az ügyeket

Figula Ildikó, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke elmondta, a közigazgatási és a munkajogi ügyszakon félévenként három-három joghallgató vehet részt a gyakorlati képzésen. A hallgatók instruktor bírák mellett töltik gyakorlati idejüket, mely során a keresetlevél beérkezésétől az ítélethozatallal bezárólag teljes egészében végigkövethetik az ügyeket, eljárásjogi és anyagi jogi feladatokat kapnak, megismerhetik a bírói munkát, legyen az az ügyviteli, a felkészülési, a tárgyalási vagy az ítélethozatali gyakorlat. „Az ügyek vizsgálata kapcsán a hallgatóknak titoktartási kötelezettségük lesz” – árulta el.

Távlati tervek

Szabadfalvi József arról is beszélt, idővel a büntető és polgárjogi perek esetében is szeretnék, ha együttműködhetnének a bíróságokkal gyakorlati helyeket illetően, hiszen a gyakorlati képzettség az igazságszolgáltatási életpályára való felkészítés elengedhetetlen részét képezi.

HBN-VÉZS
hirdetés