Gazdasági tanács alakult az egyetemen

A Debreceni Egyetem a legeredményesebben gazdálkodó egyetem az országban. Hatékonyságát
várhatóan még inkább javítja majd az a gazdasági tanács, amely pénteken tartotta
alakuló ülését.

A gazdasági tanács az egyetem feladatainak megalapozásában rendelkezésre
bocsátott források, eszközök, a közpénz és a közvagyon hatékony és felelős használatát
segítő döntések előkészítésében közreműködő testület
– jellemezte az új
felsőoktatási törvény értelmében kötelezően létrehozott grémiumot Harsányiné
Séllyei Ágnes, gazdasági főigazgató.

Elnököt választottak

Részt vesz a szenátus (korábban egyetemi tanács) döntéseinek előkészítésében,
például úgy, hogy véleményezi az intézmény fejlesztési tervét, a költségvetését,
a számviteli rendjét, de véleményt kell mondania egy esetleges hitelfelvétellel
kapcsolatban is. Az alakuló ülést megelőző sajtótájékoztatón a gazdasági főigazgató
azt is hangsúlyozta, hogy a tanács figyelemmel kell kísérje az intézmény gazdálkodásában
a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését.

A Debreceni Egyetemet egyébként a közelmúltban dicséret illette. A felsőoktatási
intézmények Gazdasági Főigazgatói Kollégiumának szokásosan Balatonfüreden megrendezett
legutóbbi találkozóján ugyanis kiemelték az intézmény gazdálkodását. Harsányiné
Séllyei Ágnes a sikerességet a Napló kérdésére azzal magyarázta, hogy a DE megtartotta
a decentralizált gazdálkodását, míg a többi egyetem mindent egységesített.

A gazdasági tanács a véleményezési jogköre mellett a szenátusnál, illetve a
fenntartónál jelezheti, ha megítélése szerint valamely döntés veszélyezteti
a felsőoktatási intézmény működését. A GT 9 tagjából hármat az Oktatási Minisztérium,
négyet a szenátus delegál; hivatalból tag az egyetem rektora és a gazdasági
főigazgató. A delegáltak megbízatása öt évre szól.

Az alakuló ülésen megválasztották a testület elnökét is a Széchenyi Díjas Búvár
Géza, a KITE Rt. vezérigazgatója személyében.

BGK