Fordulat turulügyben?

Fordulhat a kocka a jogsértően emelt XII.
kerületi turulszobor ügyében – írja
a Népszava.


Az
építéshatóságként
eljáró I. kerület tavaly
fennmaradási engedélyt adott a szoborra,
bár akkorra a Fővárosi
Bíróság
már
döntött arról, hogy szobrot el kell
távolítani a
világháborús
emlékműről
. A
közigazgatási hivatal a fennmaradási
engedélyt megsemmisítette.


A XII. kerület viszont
bírósághoz fordult, mert
álláspontja szerint a hivatalok
regionálissá szervezése
után – jogutód hiányában –
a hivatalvezető nem írhatta volna
alá a fennmaradási engedély
megsemmisítését.


A Legfelsőbb Bíróság
(LB) azonban egy másik ügyben ezzel
ellentétes határozatot hozott. A
Fővárosi
Ítélőtábla

kétségbe vonta a
közigazgatási hivatal
perképességét, mondván,
jogi értelemben magát a hivatalt
szüntették meg.


Az LB ezzel szemben kimondta: az
államigazgatási hivatal – a
törvényességi ellenőrzés
kivételével – a korábbi hivatal
jogutódja.