Közéleti és egyházi ember is volt

A református egyház nagy fiára emlékeztek
A református egyház nagy fiára emlékeztek - © Fotó: Péter Imre
Földes – Karácsony Sándor munkásságának kiindulópontja a református teológia, a református gondolkodás volt.

Református keresztyénnek lenni az élet minden vonalán, vitatkozás és tanítás vagy nevelés közben is, ezt jelenti: az életet, a valóságot, a személyiséget, a szerteáradó és valahogyan mindig ható lelket hirdetni a tan, a keret, az intézmény és a törvény fölött, vagy előtt, vagy helyett.”

E gondolatok a Földesen született és hatvanöt éve elhunyt Karácsony Sándorra emlékező konferencián hangzottak el szombaton. A Karácsony Sándor Művelődési Társaság és a Péceli Csökmei Kör együttműködésben a Közös érdekünk program helyi civil szervezeteivel „Karácsony Sándor a közélet és az egyházi élet tengely-embere” címmel emlékezett a reformáció 500 éves, a második Helvét Hitvallás elfogadásának 450. évfordulójára és az egyházformáló tudós professzorra.

Református gondolkodó

Földes szülötte ökumenikus szemléletű tudósként ténykedett, aggódott a magyarságért, a magyar népért, az egyetemességet a békés egymás mellett élést hangsúlyozta a nemzeten belül és a népek között is. Mélyen hívő reformátusként fontosnak tartotta a protestáns hagyományokat és az egyházi szolgálatot is. Egyházformáló munkásságára, a gyülekezeti életet és éneklést megújító munkájára Horsai Ede, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem lelkésze és Vizi István, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára emlékezett.

Életműve példa

Karácsony Sándor életével és munkásságával a közélet és az egyházi élet tengely-embere lett. Életműve példa a közéletben megélhető egyháziasságra, a profán világ megszenteléséért való egyetemes igyekezetre. E sokrétű egyházi feladatvállalással Karácsony Sándor egyházformáló személyiséggé is lett, mert felvállalta a hitvalló közösségszervezés feladatát, az egyházi egyesületi és mozgalmi tevékenységet. A konferencia népes közönsége megfogalmazta: a magyar nevelésügy európai szintre emelésének elvi szervezője különleges alakja volt a XX. századi magyarországi református egyháznak és a két világháború közötti magyar egyháztársadalomnak is.

HBN–Péter ImreFöldes.
HAON.HU


hirdetés