Fókuszban a vagyonvédelem

Fókuszban a vagyonvédelem
© Fotó: police.hu
Hajdú-Bihar – Egyéni tanácsadással is segítenek a megyei rendőr-főkapitányság munkatársai, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben ismertté váljanak a tulajdonosokat segítő, vagyonvédelmi, bűnmegelőzési információk.

Egy debreceni asszony lakásában személyes tanácsadás keretében adott tájékoztatást február 19-én délelőtt Vezendi Jánosné rendőr alezredes. A beszélgetés során elsősorban a bejárati ajtó megerősítésének fontosságára helyezték a hangsúlyt, mivel a találkozót kérő nő egy 10 emeletes társasház legfelső emeletén él. A tájékoztatás a „LépcsőházŐr” szolgáltatás igénybevételének lehetőségére is kitért. A bűncselekmények áldozatainak világnapja – mely minden év február 22-én esedékes – különösen aktuálissá teszi a lakosság figyelmének felkeltését.

A találkozó során elhangzottakat érdemes másoknak is megfogadni.

Tanácsok otthona védelme érdekében

Ajtók:

  • Ellenőrizze le ajtaját és az ajtótokot, hogy javításra, kicserélésre szorulnak-e!
  • A bejárati ajtónak fémből, vagy tömör 45 mm vastag fából kell készülniük!
  • Az ajtó közelében lévő ablakokat, vagy vékony panel-kiegészítéseket ütésálló üveggel, ill. más szilárd anyaggal kicsavarhatatlan csavarokkal kell megerősíteni!
  • Az ajtókat nehéz csapozott vasalattal érdemes felfüggeszteni! Új ajtó beszerelésekor használjon minősített ajtót!

Zárak:

  • Használjon erős reteszzárat vagy kapcsolózárat!
  • Szereljen fel magas biztonsági fokú, fúrás-védett zárbetétet és védje azt törés ellen külső biztonsági pajzzsal!
  • Csak ismert és leellenőrzött lakatos munkáját vegye igénybe!
  • Gondoskodjon arról, hogyha ajtaján nincs több irányba reteszelő zár, legalább két zár legyen felszerelve, amely négy ponton záródik!
  • A kiegészítő zárat az elsődleges zárnál lehetőleg 30-45 cm-el magasabbra szerelje, kivéve a hevederzárat, mely a főzár alatt 8-10 cm-re célszerű elhelyezni!

Kamerarendszer kiépítése társasházban

Fontos tudni, ha a lakók kamerarendszert társasházban, a közös tulajdonban, vagy használatban lévő épületrészen, vagy helyiségben szeretnének elhelyezni, abban az esetben a személyiségi jogok korlátozását a társasházakról szóló törvény rendelkezései szabják meg. A kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálhatja.

Kétharmados többség

Jogszabály mondja ki, hogy a zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről a társasházi közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet.

Tizenöt napig kell tárolni

A felvételeket a rögzítést követő tizenötödik napig kell tárolni abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékul felhasználható. A határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A felvételek továbbítása

A kamerarendszer által rögzített felvételeket, az üzemeltető csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése, vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja.

A felvételek továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben, és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

A tájékoztatás

A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására.

– police.hu –