Fizika a csillagászat évében

Fizika a csillagászat évében

Debrecen – Ismét a fizikáé a
szó Debrecenben: az idén március 2.
és 7. között harmincadik alkalommal
kerül sor a ma már hagyományosnak
tekinthető fizikusnapok népszerű
rendezvényeire.


Az elsősorban a fiatalok felé
irányuló rendezvénysorozat
céljai változatlanok: a részt
vevő intézmények ezzel is
erősíteni kívánják
kapcsolataikat a város
közönségével, alkalmat adva a
fizika legújabb eredményeivel való
megismerkedésre.


A 2009. év az ENSZ határozata
alapján a csillagászat nemzetközi
éve.


E kezdeményezéshez csatlakozva az idei
Fizikusnapok hétfőtől
péntekig délután 4 órai
kezdettel az MTA Atommagkutató
Intézetében sorra kerülő
előadásai is a csillagászat
és a fizika területeit érintik.


 Népszerű formában
mutatják be, hogy a fizika által
feltárt jelenségek mennyiben
járulhatnak hozzá a
Világmindenség alkotóelemeinek
életére, fejlődésére
vonatkozó ismereteink
bővítéséhez.


Az előadások széles spektrumot
fognak át az egyetemes tömegvonzás
természetének
ismertetésétől a csillagok
keletkezésének, a bennük
lezajló folyamatok sajátosságainak
népszerű bemutatásáig
terjedően.

A napi előadások mellett
középiskolai osztályok
számára alkalom nyílik a
tananyaghoz kapcsolódó, az MTA
Atommagkutató Intézetében
rendezett rendhagyó fizikaórákon
való részvételre, valamint a
MTA Napfizikai
Obszervatóriumának
megtekintésére szervezett csoportos
látogatásokra is.


A fizikusnapok programja március 7-én,
szombaton délelőtt 10 órai kezdettel
az egyetem szilárdtest-fizikai
tanszékén (Bem tér 18/b)
különleges fizikai kísérletek
bemutatásával zárul. A
rendezvényeken belépődíj
nincs, azok bárki által szabadon
látogathatók.

Kovách Ádám