Fiktív számla: mint az igazi

Az áfaellenőrzésekre különös hangsúlyt fektetnek az adóhivatal munkatársai.

Az idei év első félévében az adóhivatal fokozottan ellenőrizte az építőipari vállalkozásokat, a teherfuvarozást végző vállalkozásokat és a számítástechnikai alkatrészek forgalmazásában érintett adózói kört a bevallásukban kiutalni kért összegek előzetes vizsgálata tekintetében.

Jókora különbözet

Az APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága az év első felében 1490 vizsgálatot indított; ebből 147 a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló pénzösszeg kiutalás előtti ellenőrzése volt. Az ellenőrzések eredményeként általános forgalmi adóból 1 milliárd 215 millió forint, társasági adóból 30 millió, míg támogatásigénylések esetén közel 68 millió forint adókülönbözetet állapítottak meg. Az általános forgalmi adó kötelezettség-ellenőrzése során gyakran tapasztalták az adóhivatal munkatársai, hogy az EU-adószámmal rendelkező vállalkozások egy része tényleges uniós gazdasági kapcsolat nélkül kérte meg a közösségi adószámot; voltak olyan ügyletek is, amikor e szám hiányában folytattak uniós kereskedelmet.

A teherfuvarozást végző vállalkozások vizsgálatánál kiemelt szempont volt a fuvarokmányok szigorú ellenőrzése, valamint a fiktív költségelszámolás, az alkatrészbeszerzések és javítási költségek elszámolásának vizsgálata. A revizorok megállapításokat jellemzően az üzemanyagkészlet helytelen nyilvántartása, a nem hiteles bizonylat alapján történt adólevonás, a bizonylat hiánya, adófizetési kötelezettség időpontjának helytelen meghatározása, valamint bevallási kötelezettség nem teljesítése miatt tettek. Továbbra is fellelhetők a fiktív üzemanyagszámlák, melyek formailag tökéletesen hasonlítanak az igazi bizonylatokra.

Felmerült a gyanú

Az ellenőrzésben nagy hangsúlyt kapott a számítástechnikai alkatrészek forgalmazásában érintett adózói kör. A vizsgált társaságok nagy része általános forgalmi adó bevallásában a fizetendő adó és a levonható adó különbözeteként minimális elszámolandó adót vallott. Ezen cégek megalakulásuktól kezdve rövid időn belül több tízmilliós beszerzési és értékesítési ügyleteket szerepeltetnek könyveikben.

A láncolat végén szereplő cégek kivételével általánosságban elmondható, hogy a társaságokat rövid időre hozzák létre, majd külföldi vagy más elérhetetlen személynek értékesítik. Jellemző ebben a körben, hogy rendkívül alacsony árrést mutatnak ki, mely a működési költségekre sem nyújt fedezetet. Több esetben felmerült a gyanú, hogy a számlákon szereplő gazdasági események a valóságban egyáltalán nem, vagy nem a számlákon feltüntetett mennyiségben és értékben mentek végbe.