Felvételi 2012 a Debreceni Egyetemen – 6611 új hallgató Debrecenben

Felvételi 2012 a Debreceni Egyetemen – 6611 új hallgató Debrecenben
A keretszámok csökkenése ellenére megőrizte népszerűségét a Debreceni Egyetem, amely az első helyes jelentkezések számát tekintve országosan a 2. az Eötvös Loránd Tudományegyetem által vezetett rangsorban. A mostani eljárásban 6.611 (4.812 államilag támogatott és 1.799 költségtérítéses helyre) jelentkező nyert felvételt az intézménybe. Ez a szám az augusztusban záruló pótfelvételi és jogorvoslati eljárás után – a keresztféléves eljárásban bekerültek, az angol nyelvű képzésre jelentkezők és a PhD hallgatók létszámával együtt – elérheti a 9 ezret.

– Az országos átlaghoz viszonyítva jobb eredményt értünk el, amelynek értékét növeli, hogy az előző évben felvettek létszámához képest 21 %-kal csökkent az államilag finanszírozott helyek száma a Debreceni Egyetemen – hangsúlyozta Fábián István. A rektor kiemelte, hogy jelentős számú a keret-elvonás (733 államilag finanszírozott férőhely) a jogi, a gazdasági, a bölcsészet- és a társadalomtudományi képzések területén.

Alapképzésben 3.120, mesterképzésben 1.168, osztatlan képzésben 364, felsőfokú szakképzésben 160 hallgató kezdheti meg tanulmányait államilag finanszírozott formában a 2012/13-as tanévben.

400 pont feletti eredménnyel lehetett bekerülni – többek között – az orvosi és fogorvosi karokra, andragógia, anglisztika, kommunikáció és médiatudomány, politológia, pszichológia, szociológia, nemzetközi gazdálkodás szakra, valamint a Zeneművészeti Karon 6 szakirányra.

Idén egy új mesterszakot (településmérnök) és egy új tanári szakirányt (ének-zene) indított az egyetem. A jelentkezők összesen 64 alap és 73 mesterszak közül választhattak.

– Továbbra sem nő az érdeklődés a természettudományos képzések iránt, emellett csökkent a tanár- és mesterszakokra jelentkezők száma. Utóbbi visszaesése érzékenyen érintette az egyetemet, de ez szinte valamennyi hazai felsőoktatási intézmény eredményeire jellemző tendencia – fogalmazott Jávor András oktatási rektorhelyettes.

A költségtérítéses szakokra felvett hallgatók egy része – elsősorban műszaki és informatikai képzésre jelentkezők – élhetnek a lehetőséggel, hogy egy későbbi eljárás eredményeként, részösztöndíjasként végezhessék felsőfokú tanulmányaikat.

 

Felvételi 2012: