Fejtsd meg az álmaid!

Fejtsd meg az álmaid!
Ha egérrel álmodsz, betegség és szegénység vár, ha viszont hallal, akkor váratlan szerencse érhet… Lapozgatjuk az álmoskönyvet, kételkedünk és kérdezünk. Babona vagy tudomány? És mit szólnak az álomfejtéshez az eltérő szellemi irányzatok képviselői?

Minden korban kísérleteztek az álomképek magyarázatával, próbálták megfejteni ennek a különös tudati jelenségnek az összefüggését a realitással. Jelentését általában a jövőhöz kötötték, ám az őskor primitív társadalmaiban úgy tartották, hogy alvás alatt az alvó lelke elszabadul a testből, és máshol kóborol.

Keresnek az álmodból!

– A Biblia antropológiájában az álmoknak kitüntetett szerepe van – meséli Baán Izsák, bencés szerzetes. Az Ó- és az Újszövetségben is nem ritkán az álmokat választja ki Isten, hogy az emberrel kapcsolatba lépjen. Az ószövetségi József például álomfejtő képességének köszönheti megmenekülését, míg az újszövetségi József, Mária jegyese álmában kapja Isten angyalától a Jézus születésével kapcsolatos utasításokat. A korai időszakban elsősorban a szerzetesi írásokban jelenik meg az álmok problematikája. Az Egyház sohasem vonta kétségbe, hogy az álmoknak jelentősége van az ember fejlődésében, értelmezésük elősegítheti a személyes integrációt, belső önmagunkkal, illetve hitünk megtalálását.

Az álmok legfontosabb funkciója a vágy teljesítése– írja FreudAz álomról című tanulmányában. Szerinte vágyaink gyakran ellentétben állnak a megvalósulásukkal, hiszen a legtöbb, legtitkosabb vágy, amely valamilyen formában tiltott is – rablás, erőszak, bosszú – nem teljesülhet. Ezeket a vágyakat az álom teljesíti. Ráadásul szerinte az álmok zöme fantázia: megálmodjuk, amit szeretnénk, amitől félünk, illetve amitől félni szeretnénk.

Az álmokkal szintén sokat foglalkozó Jung viszont nem tartotta elfogadhatónak Freud elképzelését. Vele szakítva új fejezeteket nyitott az álmok pszichológiai értelmezésében. Az ember ideális állapota a harmónia, a mentális stabilitás, amikor a psziché részei összhangban vannak egymással. Az álmok jelentőségét Jung éppen abban látta, hogy rajtuk keresztül a tudattalan mint egy bölcs öreg vagy “jóakaratú hatalom” ellátja az álmodót hasznos tanácsokkal, figyelmezteti a fennálló veszélyekre.

Álomjóga

– A buddhizmusban olyannyira meghatározó szerepe van az álmoknak, hogy erre külön módszert fejlesztettek ki, amit tibeti álomjógának hívunk – meséli Kalmár László buddhista tanító. Tibetben haladott gyakorlatnak tekintik, a legtitkosabb tanok közé sorolják, és általában a tanítók csak bizonyos tantrikus beavatások után engedik végezni.
Az álomjóga gyakorlatai által álombéli tudatosságot érünk el, tudjuk álmunkban, hogy álmodunk, és így könnyen kezelni tudjuk a bennünk lerakódott karmikus lenyomatokat, melyek mindegyikünkben megvannak. A tibeti hagyományban nagyon fontos szempont, hogy ezek a jógák segítenek felkészülni a halálra is, mivel a gyakorlásukkal megtapasztaljuk, mi történik a haldoklás folyamatában és azt követő köztes lét állapotában.

Álmok és emberek

Az álom azonban gyógyító is lehet, hiszen egyfajta diagnózis a lélek állapotáról, a tudati kivetülése, egy hangulatjelentés. Az álomfejtőnek pedig sok mindent figyelembe kell vennie: az esemény, amely az illető álomteste előtt, mögött, esetleg felette vagy mellette pereg, milyen perspektívából látta, volt-e benne párbeszéd, emlékszik-e az események időrendjére, egymásutániságára. Sőt, kevesen tudják, de máshogy álmodik egy jobbkezes, mint egy balkezes ember, és ezt is figyelembe kell venni az elemzéskor.

– A hindu hagyományt követő Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége a Védák alapján akkor tulajdonít kiemelt szerepet az álmoknak és álomfejtésnek, ha az egy spirituális fejlődés útján járó ember lelki témájú álmaira vonatkozik – meséli Govardhana das Tornóczky Gusztáv Krisna-tudatú lelkész. Érdekes, hogy a szentírásaink megemlítik, hogy amikor valaki fejlődik a lelki életben, erősödik Krisnával fennálló kapcsolata, és ez az álmaira is kihat. Az álmok egyre lelkibb témájúak, sőt maga Isten is iránymutatást/megnyilvánulást adhat ezeken keresztül.

– Fontosnak tartom a személyes találkozást, ha egy összetettebb, az illető számára jelentős álomról van szó – meséli Koródy Judit álomfejtő és asztrológus. – Elsősorban az asztrológia szimbólumait használom az álomfejtésnél, mert megfigyelhető, hogy egy esetleges visszatérő álom is benne van a horoszkópban. Nehézségként jelentkezhet és addig tér vissza, amíg meg nem oldjuk az adott feladatot, problémát. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindenkinek a saját álomszótárát kellene megírni, mert ahány ember, annyiféle jelentés.

Álomfejtők, álomtudósok

A népi bölcsesség szerint, ha egérrel, patkánnyal, egyéb rágcsálóval álmodunk, az nagy általánosságban betegséget, kiadásokat jelez, míg a hal az ellentétét, hiszen a pikkely, a halpénz az anyagi javulásunkat jelezheti.
– Lényegében kétféle álomfejtés létezik – meséli Zágon Judit pszichológus. Az egyik kész sémák alapján próbál értelmet adni az álomképeknek, függetlenül attól, hogy ki, mikor, és miért álmodta. A másik az álmodó körülményeit, asszociációit, gondolatait is tekintetbe vevő értelmezési mód, vagyis az álmodó aktív és kreatív részvételére épít.
A legtöbben pedig azért keresik meg az álomfejtőt, mert megijednek, hogy az álmuk nem rossz előjele-e valaminek.

Forrás: nana.hu