Érseki liturgia a nagyböjti bűnbánati időszakban

Akt.:
Érseki liturgia a nagyböjti bűnbánati időszakban
© Fotó: Kedves Zilahi Enikő
Nyíracsád – Kocsis Fülöp érsek-metropolita tartotta az előszenteltek liturgiáját Nyíracsádon.

A húsvét előtti nagyböjti szertartások rendjében kiemelt helye van a szerdánkénti és péntekenkénti előszentelek liturgiájának. Kocsis Fülöp érsek metropolita atya március és április hónapban hét hazai görögkatolikus egyházközségben, valamint Rómában, a Görögkatolikus Kollégiumban végez előszenteltek liturgiáját. Az érseki szertartások sorozata március 22-én Nyíracsádon kezdődött. Hívek népes serege fogadta érsek atyát, aki prédikációjában többek között az Eukarisztia fontosságát és összetartó erejét emelte ki.

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

Az Eukarisztia gyógyít

– Ezt a csodálatos szertartást azért alapította az egyház, hogy legyen lehetőségünk a húsvéti előkészületben is az Eukarisztiából táplálkozni. Ezzel is kifejezzük hódolatunkat Jézus Krisztus előtt. Aki élni akar Krisztusban, annak táplálkoznia kell ezzel a mennyből alászállott kenyérből. Ezzel Jézus tulajdonképpen nekünk adja önmagát, hisz az Oltáriszentségben az Isten és az ember egyesül. Így válik az Eukarisztia az egyesülés szentségévé. Az egyesülésnek azért van jelentősége, mert sokan eltávolodnak az Istentől. Pedig aki közel van Istenhez, az közel van embertársaihoz is. A legfőbb parancsot, az emberszeretetet azzal tudom teljesíteni, hogy szeretem az Urat teljes szívemből, teljes lelkemből. Ha fölismerem, hogy ez a mennyből alászállott kenyér azért érkezik hozzánk, mert szeret bennünket az Úr, akkor azt fejezem ki, hogy egyesülni akarok azzal az Istennel, akinek mindent köszönhetek. A mennyből alászállott kenyér gyógyít, és megtisztít bűneinktől. Ha az Úrral tudok egyesülni az Eukarisztiában, akkor fogok tudni egyesülni embertársaimmal is. Azért is kell élnünk az egység, az egyesülés szentségével, mert akkor tudunk gyógyítani a szétszakítottság sebein. Ha befogadom az Eukarisztia szentségét, akkor tudok segíteni azokon, akik szenvednek az elszakítottság sebeitől. Éppen ezzel tudok legjobban készülni a feltámadás ünnepére, hisz ez a mindennapi kenyér, amiért imáinkban is fohászkodunk az Úrhoz – fogalmazott érsek atya.

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

A Mária-ikon megáldása

A liturgia végén Tóth Elek parókus mondott köszönetet érsek atyának a szertartásért és a böjti gondolatokért, majd bejelentette, hogy Vereb Csabáné helyi ikonfestő készített egy ikont a máriapócsi kegykép mintájára, amit felajánlott a templom, az egyházközség számára. A máriapócsi kegykép négy évvel ezelőtti nyíracsádi látogatásának évfordulója tiszteletére Vereb Csabáné korábban már megszentelt ikonja üvegtartóba került, hogy a hívek közvetlen közelről tudják tiszteletüket tenni a Pócsi Szűzanya képe előtt. Érsek atya megáldotta előbb az alkotót, az ikontartót, majd az ikont saját kezűleg helyezte el a zárható üvegdobozba.

Mit jelent az előszenteltek liturgiája?

A szertartás teljes neve: előre megszentelt áldozatok liturgiája. Az előre megszentelt áldozat nem más, mint a pap által előző vasárnapon megszentelt áldozat, oltáriszentség, vagyis Krisztus teste és vére a megszentelt kenyér és bor színében. Az oltáriszentség vételéhez a vasárnapi szertartások keretében van lehetőség. Nagyböjti időben azonban a vasárnapokon kívül szerdánként és péntekenként is magukhoz vehetik a hívek az oltáriszentséget az előre megszentelt áldozatok liturgiája keretében. A szertartás különlegességéhez tartozik az a rítus, mely szerint a pap és a ministránsok háromszor borulnak le teljes testtel a földre az oltár előtt. Ezzel az Isten és Krisztus előtti hódolatot fejezi ki a szertartás.

– Kedves Zilahi Enikő –