Erdőfelújítás a Tócó-patak mentén

Akt.:
Erdőfelújítás a Tócó-patak mentén
© Fotó: Vass Attila, archív
Debrecen-Józsa – A területen lévő fák rendkívül rossz állapota és vágásérettségi koruk jelentős meghaladása miatt, baleset- és vagyonvédelmi okokból egy ütemben végzett tarvágással termelnek ki egy erdőrészletet 2019 februárjának közepe és a március 15. közötti időszakban Józsán, a Tócó-patak mentén.

A Debreceni Városháza közleménye szerint Debrecen-Józsa területén, a Józsapark mögött, a Tócó-patak mentén található, tájidegen fajok – javarészt nemesfűz és óriásnyár – által uralt, telepített puhafás fásítás egyedei már jóval meghaladták a biológiai koruk felső határát, és az erdészeti gyakorlatban meghatározott vágásérettségi kort. Az egyedek rendkívül rossz fiziológiai állapotban vannak, veszélyeztetve az erdősáv közvetlen környezetében lévő ingatlanok épségét, az ott lakók és a Bocskai úton haladó forgalom biztonságát.

Tekintettel az erdősáv lakóövezet melletti elhelyezkedésére, a kertes családi házas övezet közvetlen közelségére – a biztonsági szempontok fokozott szem előtt tartásával – egy ütemben végzett tarvágással történik meg az erdőrészlet letermelése.

A fakitermelési munkálatok várhatóan 2019. február közepén kezdődnek meg, és 2019. március 15. napjáig be is fejeződnek. A vágási munkálatok a Tócó-patak bal partján, a Bocskai út felől indulnak majd, és onnan haladnak délre, a legelő irányába.

A fakitermelési munkálatokat az érvényes erdőtervben foglaltak szerint, a Debreceni Járási Hivatal Erdőfelügyeleti Osztályának leadott bejelentés alapján végzik el – derül ki a közleményből.

Az erdősáv helyi jelentőségű védett természeti terület, valamint a Natura 2000 hálózat része is egyben. Ezért a területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltakkal összhangban – az ott élő védett és nem védett fajok egyedei zavarásának elkerülése és a természetkárosítás megelőzése érdekében – faunvédelmi intézkedések

megtételére van szükség. Az intézkedések megtételéről a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület gondoskodik a fakitermelési munkálatok során. Ezáltal biztosíthatóvá válik a fakitermelési munkálatok összehangoltsága a terület élővilágának érdekeivel.

A fakitermelési munkálatokat követően egy több szintes, a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, tájjellegű, őshonos fafajokból álló (kocsányos tölgy, mezei szil, kőrisfajok dominanciája), színező elemeket (éger) is tartalmazó, hosszú távon fenntartható keménylombú ligeterdő kialakítása történik. Az erdő telepítésére a tervek szerint 2019 őszén kerülhet sor.

A Natura 2000 hálózat érdekeivel összeegyeztethető módon végrehajtott erdőfelújítást követően a cél egy olyan őshonos fafajok uralta, ligetes, hosszú távon fenntartható, helyenként parkjellegű erdősáv kialakítása a Tócó-völgyben, mely illeszkedik a vízfolyás menti növénytársulások sorába, valamint speciális elhelyezkedéséből adódóan – településvédelmi erdő szerepét betöltve – megfelel a lakosság igényeinek.


Kidőlt fa a Tócó partján
Debrecen-Józsa - Tájidegenek, öregek és veszélyesek is már a Tócó-parti növények. Tarvágásra készülnek a józsai városrészben, a Tócó-patak két oldalán. Az indoklás szerint egyébként is tájidegen fák egyedei már nagyban túllépték a bioló­giai koruk felső határát. Fiziológiai állapotuk rendkívül ...

Íme egy korábbi látványterv, hamarosan készül a friss verzió
Debrecen-Józsa - A Józsapark mögött, a Tócó-patak két oldalán található öreg, illetve élet- és balesetveszélyes fák kicserélésével kezdődnek a munkálatok augusztusban – mondta el Balázs Ákos képviselő a Józsanet.hu-nak. A Tócó-patak két oldalán nem az őshonos növényzet, hanem egy telepített, táji...