Kaba: meg kell oldani a feladatokat

Kaba – Perspektívát kell találni a cukorgyár bezárása miatt kieső iparűzési adó pótlására.

A kabai cukorgyár megszűnése okozta gondokra is kitért ünnepi beszédében Szegi Emma polgármester a képviselő testület alakuló ülésén. Az ünnepélyes rendezvényen dr. Kohári György vezette korelnökként az ülést, amelyen Nyilas Zoltánné, a helyi választási bizottság elnöke is beszámolt az önkormányzati választás eredményeiről.

Az eskütétel és a megbízólevelek átadása után az újonnan megválasztott polgármester, Szegi Emma mondta el ünnepi beszédét. Át kell gondolni a város gazdálkodását: nem szabad feladni a küzdelmet, hanem meg kell oldani a ránk váró feladatokat, mondta. A városnak perspektívát kell találni a cukorgyár bezárása miatt kieső jelentős iparűzési adó pótlására, s a munkanélküliség csökkentése érdekében generálni kell a gazdasági folyamatokat.


A bizottságok és elnökeik:

Szociális és egészségügyi: dr. Kohári György

Közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport: Borbély Vilmosné

Települési és mezőgazdasági: Nagy István

Pénzügyi, gazdasági és ügyrendi: dr. Sáska Sándor

Stratégiai: Borbély Gyula

A polgármester illetményét 410 ezer forintban állapította meg a testület, amelynek 20 százalékát használhatja fel költségei térítésére. Alpolgármesternek Sári Győzőt választották meg, aki társadalmi megbízatásban látja el munkáját. Illetménye 165 600 forint, s nem kérte a költségátalány megállapítását. A képviselő testület tagjainak illetményéről a következő ülésen döntenek.

A gyárbezárás valódi oka: 20 milliárd forint

Huszonegy
milliárd forint – ekkora összegű kompenzációt kap
a kabai cukorgyár külföldi
tulajdonosa az Európai Uniótól, ha 2007. január 31-ig az üzemet bezárja és az
évi 109 ezer tonnás cukorkvótáját leadja. Ha ezt a lépést az Eastern Sugar cégcsoport
február másodikán tenné meg, már csak 16 milliárd forintnak megfelelő eurót
kapna a közösségtől. Ez tehát az oka a hirtelen jött, és még a földművelésügyi
minisztert is meglepő tulajdonosi döntésnek.

Kapcsolódó anyagok:

 • A
  gyárbezárás valódi oka
 • Közös
  nyelven Kaba ügyében
 • Hogyan
  lesz Kabából Kuba?
 • 200
  ember kerül utcára
 • Alapjaiban
  rengeti meg
 • 3
  ország 5 gyárában 800 dolgozót érinthet
 •  Só.A.