Emlékbizottság a katolikus hitélet visszatérésének évfordulójára

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök
Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök - © Fotó: HBN
Debrecen – 2015-ben lesz 300 éve annak, hogy elkezdődött a katolikus hitélet visszatérése Debrecenbe.

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök a 2015-ös évet emlékévvé nyilvánítja, amelynek előkészítésére és méltó megünneplésére emlékbizottságot hoz létre.

Az emlékbizottság megalakulásával a városvezetés és az intézmények magas szintű képviseletére, tevőleges részvételére és segítségére számítanak. Az alakuló ülésre 2014. június 19-én 15 órai kezdettel kerül sor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalában (Debrecen, Varga utca 4. sz.) az emeleti teremben.

Az emlékbizottság célja: az emlékév színvonalas tervezése és lebonyolítása a város és intézményei, valamint a katolikus egyház összefogásával.

A katolikus vallásgyakorlat debreceni újraindításának 300. évfordulója jó alkalom lehet arra, hogy a katolikus hitélet értékeinek városi jelenléte erősödjék. Ezt egy egész éven át tartó, egymásra épülő, sokoldalú eseménysorozattal kívánják elérni.

A 2015. emlékév tartalmát és eseményeit a város, az egyetem és az egyház intézményi és szellemi együttműködésével kívánják meghatározni. Az emlékévben bemutatják a város katolikus értékeit, történelmi-egyházi személyiségeit a legszélesebb nyilvánosság előtt, valamint pótolni, helyesbíteni és kiegészíteni kívánják a történelmi, vallási, kulturális ismereteket.

Mint ismeretes, a középkor virágzó katolikus élete után a reformáció időszakában homogén kálvinista várossá vált Debrecen. Mivel a szabad királyi városi jogok megszilárdításának feltétele volt a vallásszabadság helyreállítása, gróf Csáky Imre váradi püspök elérte, hogy a város fejlődését elősegítő jogokat ne vonják el Debrecentől a felekezeti türelmetlenség miatt. A városi vezetőkkel folytatott tárgyalások eredményeként 1715-ben megalapította a Szent Anna plébániát, és ezzel kezdetét vette egy küzdelmes, máig ható folyamat: fokozatosan visszatért Debrecenbe és újra fejlődésnek indult a katolikus vallási élet, sokoldalúan gazdagítva városunk szellemi arculatát.

– Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye –