Előadások, intelmek a jeles napon

Hajdúböszörmény – „A magyar nyelv élt él és élni fog, mert elválaszthatatlan része mindennapjainknak.”

– Évente négy alkalommal ünnepeljük anyanyelvünket, az alkalmak közül a magyar nyelv hete az egyik – fogalmazott köszöntőjében Sőrés István alpolgármester a rendezvény megnyitóján, április 18-án a Kertész László Városi Könyvtárban. – Az anyanyelv ösztönzést kell, hogy adjon az ember számára a mindennapokban. Anyanyelvünket 14-15 millió ember beszéli hazánkban, s szerte a nagyvilágban. Európában a tizennegyedik legelterjedtebb nyelv. Az alpolgármester szerint a magyar nyelv élt, él és élni fog, mert elválaszthatatlan része mindennapjainknak. Tanulni, ápolni kell, s kerülni a felesleges idegen szavakat – zárta gondolatait Sőrés István.

Kátai János, a megyei tudományos ismeretterjesztő társulat elnöke szerint az egyik legfontosabb, hogy nyelvünket a megfelelő helyen és pontosan használjuk. Az írás- és beszédmódja mindenkit leleplez.

Bakó Endre, a Hajdú-bihari Napló nyugalmazott főszerkesztője „A nyelvművész Nagy László” című előadásában a költő munkásságát idézte a hallgatóság elé, alkotói korszakainak bemutatásával.

– Gargya Imre –