Élménypark épülne Sárándon, de a polgármester “nem engedi”?

Akt.:
Sáránd – Élménypark épülne Sárándon, de a polgármester mulasztásai miatt egyelőre még az építési engedélyt sem tudta megszerezni a Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft. – állítja Varga András ötletgazda, a beruházó vállalkozás fejlesztési igazgatója.

A cégvezető 2009 nyarán megkereste az önkormányzatot a fejlesztési tervvel, melyet a település képviselő testülete többször is támogatott. A fejlesztés megvalósítása céljából benyújtott pályázathoz a tulajdonos önkormányzat kizárólagos beruházási jogosultságot biztosított a kft. számára.

Nem tájékoztatták

2011-ben együttműködési szerződést írtak alá, melyet követően a településrendezési tervmódosítás is végrehajtásra került. Egy nappal azelőtt, hogy a képviselő testület jóváhagyta volna a tervmódosításokat, Varga András egy szakhatósági egyeztetés során megtudta, hogy a polgármester a 12 hektáros fejlesztési területre csapadékvíz elvezető rendszert is tervezett. A beruházáshoz szükséges építési engedély megszerzését az is akadályozza, hogy az önkormányzat, a szomszédos szeméttelep felszámolásával érintett terület telekhatárát a korábbi megállapodástól eltérően alakította át.

Nem jutnak egyről a kettőre

– A polgármester idén januárban, az érvényes vízjogi engedély alapján pályázatot nyújtott be csapadékvíz elvezetés fejlesztésre, az engedély mára azonban hatályát vesztette, így ha nyert volna a pályázatuk, akkor sem tudnák megvalósítani az élményparkkal párhuzamosan tervezett önkormányzati beruházást. A szabálytalan telekhatár változtatás viszont a mi építési engedélyünket továbbra is gátolja – bosszankodott Varga András. A vállalkozó szerint megoldás lenne, ha a telekhatárt visszaállítanák az eredeti állapotra. A cégvezető hözzátette: mindezek mellett a polgármester egyoldalúan kívánja módosítani az eredeti megállapodásban rögzített 20 évre szóló feltételeket, pedig erre csakis közös megegyezéssel volna lehetősége.

– Az ügy kapcsán büntető feljelentést tettünk a polgármesterrel szemben, felszólítottuk az önkormányzatot a szerződésszerű teljesítésre és kértük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, hogy vizsgálja ki a falu első emberének felelősségét – fűzte hozzá az ügyvezető.

Lapunk megkereste a polgármestert is, aki szintén feljelentést tett a rendőrségen, s mint mondta: amíg az ügy kivizsgálás alatt áll, nem kíván nyilatkozni.

HBN