Elmaradt az ígért korszerűsítés – Magyar Nemzet

Az összevont tanintézmények tagiskoláiban kevesebb az egyéni felszerelés, tornaterem, szakkör és napközis foglalkozás, mint a vizsgált oktatási intézmények székhelyein, ez derült ki az Oktatási Hivatal jelentéséből – írja a Magyar Nemzet.

Ebből pedig az a következtetés vonható le, hogy a tagintézmények tanulói jóval kisebb arányban részesülhetnek az emelt szintű oktatásban, mint a központi iskolák diákjai. A vizsgálat szerint a székhelyi iskolákban a tanulók 17 százaléka, míg a tagiskolákban csupán 10 százaléka vesz részt emelt szintű képzésben. A gyerekek egyéni fejlesztésére fordított idő és a tanórán kívüli foglalkozások időtartama pedig egyik esetében sem éri el a törvényben előírtakat.

A mindennapos testnevelést a székhelyi iskolák 70, míg a tagiskolák 54 százaléka biztosítja. Ebben az esetben a legtöbb helyen a tornatermek hiány jelenti a legnagyobb gondot. A jelentésből kiderül tehát, hogy a szocialista kormányzat iskola-összevonásaival csak a spórolni tudott az akkori kormány, de a beígért korszerűsítés elmaradt – írja a lap.

– Független Hírügynökség –