Elhunyt Barabás György

Barabás György
Barabás György - © Fotó: hirek.unideb.hu
Debrecen – Életének 86. évében elhunyt Barabás György, az Általános Orvostudományi Kar Humángenetikai Tanszékének emeritus professzora. Barabás professzort a Debreceni Egyetem, az Általános Orvostudományi Kar és a Humángenetikai Tanszék saját halottjának tekinti.

Barabás György 1933-ban született az erdélyi Lugoson. Középiskolába Debrecenben, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba járt, majd ezt követően 1956-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett okleveles vegyész diplomát. Első munkahelye a Debreceni Gyógyszergyár volt, ahonnan viszonylag hamar a Vályi-Nagy Tibor professzor által vezetett, és a hazai antibiotikum-kutatások kiemelkedő műhelyének számító kutatóhelyre, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetébe került. Mindvégig ez az intézet, illetve az ebből az intézetből kivált Biológiai Intézet és jogutódja, a Humángenetikai Tanszék volt a munkahelye.

Tudományos érdeklődése és kutatómunkája az antibiotikum-termelő Streptomycesek különböző területeit ölelte fel. Ezen belül is a streptomycesek fiziológiája, sejtfalszintézise, antibiotikum termelése, valamint a sejtdifferenciálódásuk és antibiotikum termelésük közötti összefüggések, és ipari fermentációjuk optimalizálása foglalkoztatták. Az 1990-es években tudományos érdeklődése az actnomycetesek bioremediációs – azon belül is olajszennyezések mikróbák általi, biológiai úton történő felszámolása – felhasználására is kiterjedt.

1965-ben med. biol. doktori, 1971-ben a biológiai tudomány kandidátusa, 1982-ben pedig a biológiai tudomány doktora címet szerezte meg. A Debreceni Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézetébe 1996-ban nevezték ki egyetemi tanárrá.

Pályafutása során hosszabb tanulmányutakon vett részt, illetve kutató professzorként az alábbi intézetekben dolgozott:

  • 1967-68. University of Ottawa, Department of Biology, Ottawa, Canada
  • 1976. University of Liege, Service de Microbiology, Liege, Belgium
  • 1982-83. University of Wisconsin, Department of Bacteriology, Madison, WI, USA
  • 1983-84. Rockefeller University, New York
  • 1989. Lausanne Federal University, Institute of Biology, Switzerland
  • 1992-1996 között egy több éves professzori megbízás a University of Kuwait, Department of Botany and Microbiology intézetében, ahol actinomycetes biológiát, mikrobiális fiziológiát és ipari mikrobiológiát tanított.

Tudományos munkáiból csaknem száz közleménye jelent meg, és társszerzője két tudományos könyvnek, valamint három szabadalomnak is.

Szerkesztőbizottsági tagja volt az Actinomycetologica, valamint a World Journal of Microbiology and Biotechnology nemzetközi folyóiratoknak. Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, illetve vezetőségének, elnökségének tagja.

Laboratóriumában, ahol több, ma már elismert orvos és kutató nevelkedett, kiváló hangulat volt, amelynek Barabás professzor kedves, derűs, mindenre és mindenkire odafigyelő személyisége volt a záloga.

Barabás professzor hazai és nemzetközi elismertségét igyekezett munkatársai előmenetelének segítésére is kamatoztatni. Munkacsoportjának több tagja is tudományos fokozatot (kandidátus, PhD) szerzett, és mindegyikük hosszabb nemzetközi tanulmányúton vett részt.

Szabadidejében – amíg egészségi állapota lehetővé tette – szívesen teniszezett. Családcentrikus ember volt, és féltő gonddal nevelte gyermekeit, unokáit, akikre mindig nagyon büszke volt. Munkássága, kedvessége, embersége példaértékű mindannyiunk számára – emlékezett Biró Sándor, az Általános Orvostudományi Kar Humángenetikai Tanszékének egyetemi tanára. – Távozásával munkatársai körében nagy űrt hagy maga után. Emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük, és együtt érzünk szerető családjával – tette hozzá.

Barabás György professzor búcsúztatása 2019. január 19-én, szombaton 11 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozójában római katolikus szertartás szerint – olvasható a hirek.unideb.hu-n megjelent nekrológban.