Elhanyagolták gyermekeiket, így megszüntették felügyeleti jogaikat

Elhanyagolták gyermekeiket, így megszüntették felügyeleti jogaikat
© Illustráció: Pixabay
Debrecen – A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Közjogi Szakága szülői felügyelet megszüntetése iránti keresetére a járásbíróság megszüntette azon szülők szülői felügyeleti jogát, akik súlyosan elhanyagolták a gyerekeiket, majd miután azok nevelőszülőkhöz kerültek, nem éltek a kapcsolattartási jogukkal – közölte a Hajdú–Bihar Megyei Főügyészség.

A szülők házasságából négy kiskorú gyermek született. Az apa rendszeresen italozott, agresszív volt családtagjaival szemben. A gyerekek rendszeresen hiányoztak az iskolából, ezért az illetékes gyámhivatal a kiskorúakat védelembe vette. A hatósági döntést követően a gyámhivatal rendszeresen ellenőrizte a család helyzetét, a gyerekek ellátását és iskoláztatását, valamint a szülők életvitelét.

A védelembe vétel nem hozott tényleges pozitív változást, az apa tovább italozott, agresszivitása folyamatosan jelen volt a családban, továbbá egy idő után az anya elhagyta a férjét és a gyerekeit, másik élettársi kapcsolatot létesített. A gyerekek nevelése, gondozása és ellátása ezt követően egyedül az apára hárult, aki életvitele miatt ezen kötelezettségeinek egyáltalán nem tudott eleget tenni.

A gyerekek súlyos fokú elhanyagolása szükségessé tette azt, hogy az illetékes gyámhivatal kiemelje őket a családjukból. A négy kiskorú gyermek nevelőszülőkhöz került.

Amíg a kiskorúak nevelőszülőknél éltek sem az anya, sem pedig az apa nem élt rendszeresen a kapcsolattartási jogával, nem látogatták a gyermekeiket, a kapcsolattartáshoz szükséges anyagi támogatás érdekében az önkormányzattól sem kértek segítséget.

A nevelőszülőknél történt elhelyezés, a nevelésbe vétel időtartama alatt a szülők egyike sem változtatott oly mértékben a korábbi életvitelén, amely lehetővé tette volna azt, hogy a kiskorú gyerekeik gondozását, nevelését saját családjukban ismét biztosítani tudják, ezért a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Közjogi Szakága a Polgári Törvénykönyvben biztosított jogával élve szülői felügyelet megszüntetése iránti keresetet nyújtott be az illetékes járásbíróságra. A polgári bíróság a szülők szülői felügyeleti jogát mind a négy kiskorú gyermek vonatkozásában megszüntette. Az elsőfokú ítélet nem emelkedett jogerőre.