Elfogadhatatlan tervek a Péterfia utcán

Debrecen – A neutronkutató
központtól is függ, hogy mi
épülhet a Plázával szemben.
Képek és videó a
bontásról:  Video


Nem épül újabb pláza a
Péterfia–Hunyadi utcák
sarkán, a Debrecen
Plázával
szemben –
cáfolta a híreszteléseket a
terület tulajdonosa, H. Nagy
István
. Mint a ProÉp 2000
Kft
. ügyvezetőjétől
megtudtuk, a napokban végzett bontási
munkálatok is csak azokat az
épületeket érintik, melyekre
érvényes bontási engedély
van, s azok nem a helyi védelem alatt
álló Péterfia utcai
házak.

További felvételek a
bontásról, kattintson a
képre!
 


– Jelenleg még nem tudom, hogy milyen
beruházás valósulhat meg a
területen, hiszen a gazdasági
válság miatt újra kell gondolnunk
a koncepciókat – mondta. Az ügyben
már több terv készült a
hasznosításra, de ezek se neki, se a
Tervtanácsnak nem feleltek meg.


– A debreceni ESS-pályázat
is befolyásolja, hogy mi
épüljön. Ha a neutronkutató
központ a cívisvárosban
valósul meg, elképzelhető, hogy
apartmanok és irodák épülnek
a területen – közölte.


Mint magyarázta, a
Péterfia–Egymalom–Rákóczi–Hunyadi
utcák által határolt terület
hasznosíthatósága jelenleg a
szabályozási terv
módosításán is
múlik. A módosítás
kérését elsősorban a
terület megközelíthetősége
indokolta: szeretnék egybevonni az egyelőre
külön helyrajzi szám alatt
lévő telkeket.

Videó a
bontási munkákról, kattintson a
képre!

Fő a megjelenés

Kováts Ákos,
Debrecen főépítésze
úgy nyilatkozott, hogy a
szabályozási tervet addig nem
módosítják, míg nem
készül egy, a Tervtanács
által elfogadható tanulmányterv a
területre – az eddigieket vagy
elutasították, vagy a
beruházó építési
szándékának
hiányában nem tárgyalták.


– A szabályozási terv is megengedi
üzletközpont, irodaház, vagy ehhez
hasonló középület
építését, de a terület
összetett szabályozása miatt
célszerű a szabályozási
tervet a konkrét beépítésre
aktualizálni. Megítélésem
szerint a leglényegesebb kérdés az
épület megjelenése, mert egyazon
szabályozás keretei között
lehet igen magas színvonalú és
egészen gyenge minőségű
épületet is tervezni.


Ezért a Tervtanács legfontosabb feladata
a konkrét engedélyezési tervek
magas építészeti
minőségének elvárása
és ellenőrzése – fejtette
ki. 


Debreceni Városvédő- és
Szépítő Egyesület
elnökétől, Karácsonyi
Györgytől megtudtuk: tavaly októberben
részletesen megírták Kováts
Ákosnak a terület
szabályozási tervével kapcsolatos
illetve az esetleges
módosításokkal
összefüggő
észrevételeiket.


A főépítész erről azt
mondta, a törvénynek megfelelően
járnak el, s ha a tervezés érdemi
vitára alkalmas fázisban lesz,
többek között az egyesületet is
bevonják a munkába.

Észrevételek és
javaslatok


Néhány a Debreceni
Városvédő- és
Szépítő Egyesület javaslatai
közül:

A műemléki védettségi
eljárásban szereplő
építmények és
földterületeik kapjanak külön
szabályozási számot, övezeti
besorolásuk továbbra is kisvárosi
lakózóna maradjon.


A Péterfia utcai épületsort
jól érzékelhető módon
(például belső út, utca) el
kell különíteni a kereskedelmi
és szórakoztató központnak
szánt területtől. A
műemléki védettségi
eljárásban szereplő
építmények kapjanak
értékmegőrző
rendeltetést.


A Péterfia és Hunyadi
utcák
kereszteződésében
álló épületek,
épülettömbök
magasságát alapul véve, az
Egymalom és
Rákóczi utcák
irányában fokozatosan csökkenteni
kell a megengedett
építménymagasságot.


Méghozzá úgy, hogy a
maximális
építménymagasság elő
kell írni. A Rákóczi utcai
részen az
építménymagasság
megemelése nem támogatható.

Szabályozási
terv

A
Rákóczi–Egymalom–Hunyadi–Péterfia
utcai terület kétféle
kategóriába tartozik.
Egyrészt központi vegyes
zónába,
másrészt kisvárosias
lakózónába.
Központi vegyes zóna (Vk): A
területen elhelyezhető:
igazgatási épület,
kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó,
szálláshely
szolgáltató
épület, egyéb
közösségi
szórakoztató, nem
zavaró hatású
egyéb gazdasági
építmény,
kulturális épület,
egyházi, oktatási,
egészségügyi,
szociális épület,
sportépítmény,
továbbá a
közterülettel határos
épületszárny
földszintjének
kivételével lakások,
különleges esetben
üzemanyagtöltő.
Építménymagasság:
A telken elhelyezhető új, ill.
bővítéssel
kialakuló
építmény
magassága legfeljebb 15,
legalább 12,5 méter.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kisvárosias
lakózóna


A területen lakóépület, a helyi
lakosság ellátását
szolgáló, kereskedelmi,
vendéglátó épület,
egyházi, oktatási, épület,
továbbá különleges esetben
szálláshely, szolgáltató
épület, igazgatási
épület,
sportlétesítmény,
egészségügyi, szociális
üzemanyagtöltő, a terület
rendeltetésszerű használatát
nem zavaró egyéb gazdasági
építmény, kézműipari
épület helyezhető el.


Építménymagasság:
Kétszintes
tetőtér-beépítés nem
alakítható ki. Az
építménymagasság maxiumum
12,5 méter + 1 méter lehet.


Egyik területen sem helyezhető el
önálló parkoló terület
és garázs 3,5 t
önsúlynál nehezebb
gépjárművek és az ilyeneket
szállító járművek
számára.

(Forrás: http://szabrendterv.debrecen.hu)