Együtt ünnepeltek a reformáltak a „kálvinista Rómában”

Akt.:
Együtt ünnepeltek a reformáltak a „kálvinista Rómában”
© Fotó: Derencsényi István
Debrecen – A cívisvárosban Steinbach József püspök az ige jelentőségéről beszélt.

Ökumenikus istentiszteleten emlékeztek és imádkoztak a protestánsok a reformáció emléknapján a debreceni Nagytemplomban, ahol Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke az igehirdetés fontosságáról beszélt. Idézte Pál apostol Timóteushoz írt második levelét, amelyben arra kérte Efezus püspökét, hogy álljon elő az igével „alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással”. Úgy fogalmazott, amit „mi képviselünk, az a győztesek igéje”, különösen a reformáció ünnepén, két évvel az ötszáz éves évforduló előtt, amikor már a különleges ünnepre hangol bennünket Isten lelke. – Pál apostol azt a feladatot adta munkatársának, lelki gyermekének, hogy „hirdesd az igét”. Akkor Timóteusnak szólt, ma minden hívő embernek. Isten ezt a feladatot ránk bízza – jelentette ki. Megváltott emberek vagyunk, Jézus Krisztusban örök életünk van, és az üdvösség megjelenik földi életünkben is, hiszen Isten igéje egészséges tanítás – hangsúlyozta.

Steinbach József azt mondta, a XXI. században is szól hozzánk az ige, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. – Rájöttem, hogy ez a kettősség azt jelenti, csak alkalmas idő létezik az ige hirdetésére. Mert ha Isten alkalmatlanná is teszi az időket, akkor még inkább bátorít bennünket az ide hirdetésére, érleli azt, még akkor is, ha akadályok vannak – fogalmazott, hozzátéve, hogy annak egyházon kívüli és belüli okai egyaránt vannak. Előbbiek közé az elvilágiasodást, az álvallásokat és a gyökértelenséget sorolta, belső akadálynak pedig a jólétben való elkényelmesedést tartja.

– Taníts, ints és biztass! – mondja az apostol, mert az igében ott van az, amit hiszünk, az intés az egyház prófétai küldetése, és meg kell hallgatnunk a másikat – magyarázta a püspök. Végül azt kérdezte, hogyan kommunikáljuk az igét. – Ha eljössz Isten házába, megmutatkozol, esetleg szolgálatot is vállalsz. Ám már a jelenlét is puszta hitvallás. Ezzel alkalmassá tesz Isten az ige hirdetésére – hangsúlyozta.

Az istentiszteleten előfohászt Bacsó Benjamin baptista lelkész, míg imádságot Réz-Nagy Zoltán evangélikus lelkész mondott. Az alkalmon többször énekelt az egyesített protestáns kórus. Orgonán Varnus Xavér játszott.

498 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. Ennek alkalmából szintén ünnepi istentiszteletet, emlékülést és színházi előadást tartottak Hajdúböszörményben a helyi kálvinisták. Az egyház tájékoztatása szerint Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Szatmárcsekén hirdetett igét.

HBN
hirdetés