Együtt a bajorok és a hortobágyiak

Sokat tettek a tartalmas együttműködésért a pressathi és a hortobágyi vezetők
Sokat tettek a tartalmas együttműködésért a pressathi és a hortobágyi vezetők
Hortobágy – A jubileumi összejövetelen mindkét polgármester megerősítette a további együttműködés szándékát.

A partnertelepülési kapcsolatuk negyedszázados évfordulóját ünnepelte Hortobágy és a bajorországi Pressath a napokban. A Werner Walberer polgármester vezette delegációt Vincze Andrásné polgármester köszöntötte Hortobágyon. A jubileum tiszteletére rendezett bajor-magyar esten részt vettek a korábbi polgármesterek is, akik ciklusokon keresztül építették és ápolták a testvérvárosi kapcsolatot: Anton Gareis, Konrad Merkl és Cseri Géza. A rendezvényre meghívást kapott az 1992-es testvértelepülési szerződést követő időszak valamennyi önkormányzati képviselője.

A három fontos pillér

Az ünnepségen Vincze Andrásné polgármester méltatta Hortobágy két elhunyt polgármesterének, Duró Lászlónak és Titi Évának a kapcsolat létrejöttében és ápolásában betöltött szerepét. Köszöntőjében kiemelte, hogy a 25 évvel ezelőtt létrejött testvérvárosi együttműködés kivételes és különleges.
Anton Gareis polgármester barátjával, Andreas Angellel a korábbi hortobágyi látogatásaik során szeretett bele a településbe és az itt élő emberekbe. Kezdeményezésükre 1992. június 26-án Pressathban írták alá a megállapodást, amely megalapozta a bajor város és a puszta falujának együttműködését. Az elmúlt 25 év alatt szoros kapcsolat alakult ki a két település között, amely a hivatalosak mellett az emberi kapcsolatokra épül. Ennek sikere három nagyon fontos pillérre épül. Az első a két önkormányzat közötti együttműködés, a második a diákcsere program, a harmadik a nem hivatalos, baráti kapcsolatok fenntartása. Vincze Andásné úgy véli, nagyon szerencsések, hiszen mindhárom pillér kiválóan működik. Az önkormányzati kapcsolatok sikerének titka, hogy bár az elmúlt 25 év alatt mindkét településen polgármesterek váltották egymást, az együttműködés töretlen maradt. Az iskolaigazgatók személye is változott, mégis folyamatosan működött a diákcsere, melynek eredményeként több száz hortobágyi és pressathi gyermek jutott el egymás településeire. Ebben kiemelt szerepük van a két iskola pedagógusainak. A kapcsolat stabilitását mutatja, hogy a diákcsere annak ellenére működik, hogy a hortobágyi gyerekek a német nyelv helyett ma már angolt tanulnak az általános iskolában. Számtalan példa van arra, hogy az iskolát elhagyó tanulók továbbra is tartják egymással a kapcsolatot, sőt, előfordul, hogy a partneri látogatások során tolmácsként segítik az együttműködést.

A legnagyobb jelentőséggel mégis talán a harmadik pillér, vagyis a baráti kapcsolatok fenntartása bír. Több család van, akik a hivatalos látogatásokon túl is tartják a kapcsolatban egymással.
Az ünnepségen elhangzott, hogy a Floth és a Rupprecht házaspár a negyedszázad alatt fogadta a Hortobágyról érkezőket, és ezzel jelentősen hozzájárultak a két település sikeres együttműködéséhez.

HBN


Többször küldtek pénzt

Vincze Andrásné kiemelte és megköszönte azt a karitatív tevékenységet, amellyel Pressath város vezetői és lakói segítették az elmúlt időszakban Hortobágyot. Több alkalommal küldtek jelentős anyagi támogatás az ökumenikus templom felépítéséhez, de számtalan adomány érkezett a rászoruló családok, valamint a kollégium részére is. A polgármester megerősítette: azért, hogy ez a kapcsolat ennyi éven át fennmaradt és nem vált csupán formalitássá, nagyon sok ember munkájára volt szükség Hortobágyon és Pressathban is. A találkozó a 25 éves jubileumi ünnepséggel ért véget, amelyen mindkét polgármester bizakodását fejezte ki a kapcsolat jövőjét illetően.