Egyetemi ünnepség március idusán

Akt.:
Ünnepi megemlékezés a Debreceni Egyetemen
Ünnepi megemlékezés a Debreceni Egyetemen - © Fotó: Molnár Péter
Debrecen – Egyetemi dolgozók vehettek át elismeréseket a március 15-ei megemlékezésen.

Tisztelegve az 1848. márciusi események előtt, ünnepséget rendezett a Debreceni Egyetem kedd délelőtt a főépület aulájában. Dr. Jávor András általános rektorhelyettes beszédében rávilágított: ’48 példát mutatott a hazaszeretetre és az önfeláldozásra.

– A ’48-asokkal szemben tartozásunk van, hogy az általuk képviselt értékeket tovább vigyük eszmeiségünkben és a jövő nemzedékek nevelésében. A mi feladatunk, felelősségünk, hogy a következő generációk mit érezzenek, mit tartsanak igaznak és értékesnek, valamint az is, hogy ne vesszenek el a magyarság, a magyar történelem értékei, kiemelkedő egyéniségei. Amit a forradalom hősei akartak, azt konkrét értékekért akarták, amit tettek, olyan célokért tették, amelyeket fontosnak találtak, és nem elvont eszmékért. Hazájukért, nemzetükért, egymásért, de nem önmagukért – fogalmazott a rektorhelyettes.

egy-2

Fotó: Molnár Péter

Jávor András megemlékezett a korabeli debreceni kollégistákról is, akik talpig feketében mentek harcba, és az elit gyalogos alakulatok, a gránátosok tábori sapkáját viselték. Az intézményi elöljáró elmondta, ez az egyedi öltözék bárhol azonosította viselőjét, elárulva viselője debreceni eredetét.

Az ünnepi beszédek végeztével munkájuk elismeréseképpen dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes egyetemi tanári kinevezéseket, továbbá rektori elismerő okleveleket, kiváló dolgozói elismeréseket, és ösztöndíjakat adott át. A megemlékezés végén az Alföld Színpad tagjai idézték fel a forradalmi események hangulatát.

HBN


Az ünnepségen Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott:

 • Bakóné Kósa Katalin, a Természettudományi és Technológiai Kar Szilárdtest Fizikai Tanszék ügyintézője,
 • Balogh Éva Zsuzsanna, a Klinikai Központ Sebészeti Klinika diplomás ápolója,
 • Buglyó Jánosné, a Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika megbízott vezető asszisztense,
 • Danyi Katalin, a Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetközi Iroda ügyvivő-szakértője,
 • Dombi Tiborné, a Debreceni Egyetem Óvodájának óvodai dajkája,
 • Duczár Sándor, a Műszaki Kar Tanulmányi Osztály ügyintézője,
 • Fülöpné Volf Judit, a Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezető szülésznője,
 • Gödény Györgyné, az Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszék műtősnője, mikrosebészeti asszisztense,
 • Hamvasné Homonnai Emese, a Kancellária Közbeszerzési Osztály osztályvezetője,
 • Hartman Zsolt János, az Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet laboratóriumi analitikusa,
 • Dr. Hoffmann Istvánné, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet főkönyvtárosa,
 • Izbéki Gabriella, a Zeneművészeti Kar Dékáni Hivatal ügyvivő-szakértője,
 • Kertész Attila Tiborné, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja Veres Péter Kollégium gazdasági ügyintézője,
 • Kissné Szabó Izabella, a Klinikai Központ Urológiai Klinika diplomás ápolója, gondnoka,
 • Kovács Ákos, a Kancellária, SAP Fejlesztési Osztály ügyvivő-szakértője,
 • Kovács Tibor, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika gyógytornásza,
 • Kovácsné Kiss Adrienn, a Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet ügyvivő-szakértője,
 • Dr. Lévai Antalné, a Gyakorló Óvoda óvodapedagógusa,
 • Lőrincz Tímea, a Rektori Hivatal ügyvivő-szakértője,
 • Mezőné Geronó Ágnes, a Kancellária ügyintézője,
 • Nagy Miklós, az Egészségügyi Kar Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda ügyvivő szakértője,
 • Patka Andrea, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet adminisztrátora, oktatási ügyintézője,
 • Polónyiné Kerekes Margit, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztályvezetője,
 • Pongrácz Anikó, a Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika oktatási főelőadója,
 • Rusznyák Sándorné, a Népegészségügyi Kar Családorvosi- és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék titkárnője,
 • Simon Erzsébet, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet ügyintézője,
 • Simon Tünde, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Képalkotó Intézet koordinátora,
 • Somogyi Krisztina, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet ügyvivő-szakértője,
 • Dr. Szendrei Ákos, a Tudományos Igazgatóság ügyvivő-szakértője,
 • Szőllősi Lászlóné, a Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikusa
 • Törökné Fürj Márta, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának tanítója,
 • Trencsényi Katalin Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár könyvtárosa.

Az ünnepségen nem tudtak részt venni, ezért a kitüntetést később veszik át:

 • Gyáni Ágnes, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika B épület osztályvezető ápolója,
 • Szilágyi Katalin, a Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet ügyintézője, valamint
 • Tóth Gáborné, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrárműszerközpont szakmai szolgáltatója.

Elismerő oklevelet kapott:

 • Dr. Agyagási Klára, a Bölcsészettudományi Kar Szlavisztikai Intézet egyetemi tanára,
 • Aszalós Tiborné, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika Reumatológia ápolója,
 • Dr. Bácsi István, a Természettudomány és Technológiai Kar Hidrobiológiai Tanszék egyetemi adjunktusa,
 • Dr. Bácsné Dr. Bába Éva, a Gazdaságtudományi Kar Sportgazdasági és -menedzsment nem önálló Tanszék egyetemi docense,
 • Dr. Bálintné Lipták Csilla, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának vezetőtanára,
 • Balogh Lászlóné dr. Bokor Zsuzsánna Katalin, a Tudományos Igazgatóság ügyvivő-szakértője,
 • Dr. Bartáné Kustár Katalin, a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal ügyvivő-szakértője, tanulmányi osztályvezetője,
 • Dr. Bodnár Ildikó, a Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára,
 • Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, az Informatikai Kar Könyvtárinformatika nem önálló Tanszék adjunktusa,
 • Dr. Czellér Mária, a Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet intézetigazgató egyetemi docense,
 • Dr. Csécsy György, az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék egyetemi tanára,
 • Dr. Farkas Antal, az Általános Orvostudományi Kar Urológiai Tanszék adjunktusa,
 • Dr. Fenyves Veronika, a Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet egyetemi docense,
 • Grégász Miklós István, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár könyvtárosa,
 • Hajdú Csilla, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárosa,
 • Dr. Keserű Judit, az Általános Orvostudományi Kar Humángenetikai Tanszék adjunktusa,
 • Kiss Ferencné, a Kancellária megbízott HR igazgatója,
 • Dr. Kiss János, az Egészségügyi Kar Pszichológiai Tanszék főiskolai tanára,
 • Dr. Kocsis Imre, a Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára,
 • Dr. Kovács Attila István, az Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Tanszék tanársegéde,
 • Dr. Kovács Elza, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet egyetemi docense,
 • Kovács Márta, a Kancellária közgazdasági igazgatója,
 • Dr. Kozák Norbert, az Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Tanszék adjunktusa,
 • Lakatos Szilvia, a Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék pénzügyi koordinátora,
 • Dr. Misák Sándor, a Természettudományi és Technológiai Kar Villamosmérnöki Tanszék főiskolai docense,
 • Dr. Nádházy Zsolt, a Klinikai Központ Elnöki Hivatal, Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda irodavezetője,
 • Dr. Némethné Dr. Gyurcsik Zsuzsanna, a Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék egyetemi adjunktusa,
 • Dr. Papp Katalin, az Egészségügyi Kar Gerontológiai Tanszék főiskolai docense,
 • Dr. Pfliegler György, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika szakorvosa,
 • Pótorné Csige Amália, a Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika aneszteziológiai szakasszisztense,
 • Dr. Pusztahelyi Tünde, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrárműszerközpont egyetemi docense,
 • Dr. Pusztai Gábor, a Bölcsészettudományi Kar Néderlandisztika Tanszék tanszékvezető egyetemi docense,
 • Dr. Rácz Anett, az Informatikai Kar Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék adjunktusa,
 • Sáriné dr. Gál Erzsébet, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának vezetőtanára,
 • Szabó Dénes, a Zeneművészti Kar Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék adjunktusa,
 • Dr. Szabó Istvánné Dr. Benkő Ilona, az Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi docense,
 • Dr. Szabó Tamás, az Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Intézet egyetemi docense,
 • Dr. Szentesiné Dr. Holló Krisztina, az Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet adjunktusa,
 • Dr. Szerepi Sándor, a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatási dékánhelyettese , a Gyermeknevelési Tanszék főiskolai docense,
 • Dr. Szilágyi Zsolt, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet egyetemi adjunktusa,
 • Szőllősi Anna, a Klinikai Központ Ápolási Igazgatóság szakdolgozói felnőttképzési központvezetője,
 • Tóthné Dr. Illyés Tünde Zita, a Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék egyetemi adjunktusa,
 • Tőzsérné Gáll Ibolya, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja, Egyetemi Tanulmányi Információs Központ központvezetője,
 • Dr. Várnay Ernő, az Állam- és Jogtudományi Kar Európa- jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék egyetemi tanára,
 • Vietórisz Aranka, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet ügyintézője.

Az ünnepségen nem tudtak részt venni, ezért az oklevelet később veszik át:

 • Dr. Csámer Árpád, a Természettudományi és Technológiai Kar Ásvány- és Földtani Tanszék egyetemi adjunktusa,
 • Dr. Dobai József, a Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika szakorvosa,
 • Herendiné Dr. Kónya Eszter, a Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet egyetemi adjunktusa,
 • Dr. Kertész Attila, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszék adjunktusa, valamint
 • Dr. Redl Pál, a Fogorvostudományi Kar Arc- Állcsont és Szájsebészeti nem önálló Tanszék egyetemi docense.