Egyenesben az egyetem

Akt.:
Egyenesben az egyetem
© Fotó: Matey István
Debrecen – Megfelelőnek találta az Állami Számvevőszék az egyetem pénzügyeit.


Befejezte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Debreceni Egyetem (DE) 2009–2013 közötti gazdálkodásának vizsgálatát. A szervezet jelentésében megállapította: az intézmény pénzügyi helyzete az ellenőrzött időszakban megfelelő volt.
Az intézmény kiadásai az öt év alatt közel 66 milliárd forintról nagyjából 78 milliárdra, bevételei összességében körülbelül 68,5 milliárd forintról nagyságrendileg 84,5 milliárdra nőttek.

– Az egészségügyi intézményeknek nyújtott szolgáltatások tekintetében tapasztalható volt, hogy a fizetési határidőt több hónappal, egyes esetekben éven túl meghaladó pénzügyi teljesítés esetén sem élt az egyetem a késedelmi kamat felszámolásának, behajtásának lehetőségével – válaszolta érdeklődésünkre Kisgergely István, az ÁSZ felügyeleti vezetője. Azt is megtudtuk: több felsőoktatási intézményhez hasonlóan a debreceni kapcsán is fennállt, hogy a hallgatói költségtérítéseket nem a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán kezelték, a térítési díjakat pedig nem minden esetben alapozták meg önköltségszámítással. A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék javaslatokat tett az intézmény rektorának.

– Intézkedést kértünk például a díjak és költségtérítések megállapításának önköltségszámításon alapuló meghatározásáról, és az érintett alkalmazottaknak az intézményben és a gazdasági társaságokban betöltött tisztségük között fennálló összeférhetetlenség megszüntetéséről – nyilatkozta a felügyeleti vezető. Bár csütörtök délelőttig a DE nem kapta kézhez a jelentést, információink szerint fentiekkel összefüggésben már menet közben is tettek intézkedéseket, egyes problémákat megoldottak, de az ÁSZ ezeket csak akkor tekinti elvégzettnek, ha javaslataik megoldásához intézkedési terv készül.

HBN–VÉZS


A Debreceni Egyetem sajtóközleménye az Állami Számvevőszék az intézmény
2009-2013 közötti gazdálkodásáról szóló jelentése kapcsán
A Debreceni Egyetem az ÁSZ ellenőrzést végző szakembereinek jelentésében foglaltakat tudomásul vette, és megnyugvással nyugtázza, hogy a működés összképét tekintve az egyetem helyes úton jár, gazdálkodási eljárásrendje alapvetően megfelel a törvényeknek és az egyetem szabályzatainak.

A kancellári rendszer bevezetését megelőző időszakra vonatkozó vizsgálat segítséget nyújt az intézmény számára is abban, hogy azokon a területeken javítani tudjunk a folyamatokon, ahol a jelentés észrevételt tesz, vagy intézkedést javasol.

Az ÁSZ sajtóközleményében is megfogalmazott kockázatkezelési és a kontrollfolyamatok javítása érdekében – a korábban és továbbra is működő belsőellenőrzés mellett – április 1-től, az államigazgatásban és az ellenőrzésekben jártas, külön e területekkel foglalkozó, a folyamatba épített ellenőrzést kontrolláló kancellári megbízott kezdte meg munkáját.

A legtöbb észrevétel olyan figyelmetlenségekre korlátozódott (pl. teljesítésigazolásról hiányzó dátum, a szenátus vezetői (rektori) értékelésének elmaradása, év végi követelés-kötelezettség egyeztetésekor egyes partnerek válaszának hiánya), amelyek könnyen javíthatók, más esetben az egyetemtől független körülményekből adódó hiányosságokra, harmadrészt az előírt folyamatok alkalomszerű be nem tartására hívták fel a figyelmet.

Intézkedésre négy esetben tett javaslatot az ÁSZ jelentése. Ezek egy részéről az egyetem már a vizsgálat megkezdése előtt intézkedett, vagy a megállapítás idejére vonatkozóan (2009) már megoldódott a kezelésük, illetve jelenleg is intézkedés alatt állnak. A hallgatói gyűjtőszámla, amely nem képezi részét az egyetem költségvetésének – nem az egyetem, hanem jogilag is a hallgatók pénze van ott elhelyezve – kincstári körön kívül vezetése 2003 óta valamennyi felsőoktatási intézménynél általánosan előfordult, mivel a kincstár korábban nem adott megoldást ennek kezelésére. Napjainkra a Debreceni Egyetem is megnyitotta kincstári hallgatói gyűjtőszámláját, amely azonban továbbra sem képes a Debreceni Egyetem életében fontos szerepet betöltő külföldi hallgatói valutás és devizás befizetések fogadására. A költségtérítéseket megalapozó önköltségszámítás modernizálása, új módszertanának kidolgozása folyamatban van.

Köszönettel vesszük az ÁSZ azon megállapításait, amelyekben az eljárásainkat megfelelőnek, szabályszerűnek ítélik, pl. a hallgatói juttatások, az intézményi társaságoknak konkrét feladatokra átadott pénzeszközök terén.

A jelentés tanulságainak levonásával a Debreceni Egyetem tökéletesíteni tudja gazdálkodási folyamatainak szabályszerűségét.

Debreceni Egyetem Sajtóiroda