Egész évben lehet vis maiort bejelenteni

Illusztráció
Illusztráció - © Fotó: archív
Debrecen – Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van jelezni.

A bejelentéshez a W0143 jelű nyomtatvány elektronikus kitöltése szükséges, amennyiben a gazdálkodó vis maior helyzet miatt valamilyen támogatási feltétel betartásának nem tudott eleget tenni, vagy a tábla szélsőséges időjárási körülménnyel (belvíz, árvíz) érintett és már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott területen.

Tizenöt napon belül

A vis maior eseményt a bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. Ha az esemény a gazdálkodót ebben akadályozza, akkor attól az időponttól számított 15 napon belül, amikor olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi a bejelentést, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell megtenni. A vis maior esemény bejelentése egész évben megtehető, emiatt külön jogkövetkezményre nem kell számítani. A termésátlag csökkenésre, vagy a terméskiesésre vonatkozó káreseményt nem a vis maior formanyomtatványon kell bejelenteni.

HBN