E-matrica: kedveztek a fogyasztóknak

Akt.:
Az autópálya-használat előtt fontos tájékozódni minden apró részletről
Az autópálya-használat előtt fontos tájékozódni minden apró részletről - © Fotó: ÉKN-archívum
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – A felhajtás előtt mindig gondoskodni kell az e-matrica beszerzéséről, de…

A Budapesti Bé­kéltető Testületnél több esetben panasszal éltek az autósok olyankor, amikor véletlenül felhajtottak az autópályára, de már az első kihajtónál el is hagyták azt, ennek ellenére bírságot kellett fizetniük.

Az idén kedvezően változtak az autópálya használat feltételei, érdemes előre tájékozódni, hogy ne a pótdíj kézhezvétele után kelljen kapkodni annak érdekében, hogy minimalizálni tudják kárunkat. A Budapesti Békéltető Testület Mindennapi fogyasztóvédelem című ingyenes fogyasztóvédelmi lapjában ismertették a legfontosabb változásokat.

Díjak és pótdíjak

A díjköteles útszakaszokat továbbra is kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz a felhajtás előtt gondoskodni kell az e-matrica beszerzéséről. Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete minden esetben a vásárlás időpontja (nap/óra/perc). Újdonság, hogy azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a ­felhajtástól számítva maximum 60 perc még a rendelkezésükre áll, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat és így elkerüljék a pótdíjazást.

E-matricát vásárolni lehet elektronikus úton, akár sms-ben is, vagy benzinkutakon/viszonteladói partnereknél.

A díjak, és a pótdíjak nem változtak, így a D1 kategóriában a jogosulatlan úthasználatért 14 875 forintos alap-pótdíjat, míg a későbbi befizetés esetén 59 500 forintos díjat kell megfizetni. Azonban a jogosulatlan úthasználatért kiszabott alap-pótdíj összege korábban már 30 nap után emelkedett. A szabálymódosítással ez a határidő 60 napra hosszabbodott, így lehetőség nyílhat a díj emelkedését megelőzően tisztázni a vitás kérdéseket.

Egy rendszámra naptári naponként egy pótdíj szabható ki, azonban a továbbiakban elkerülhetővé válik az is, hogy az éjfélnél valamelyest tovább tartó, viszonylag rövid idejű használat miatt egy útra két büntetést fizessen az autós. A módosítás rendezi az üzemszünetek ügyét is, ugyanis az üzemszünet idejét követő legalább 60 percig nem szabható ki pótdíj.

Ha abban a hiszemben használta több alkalommal egymás után az autópályát a fogyasztó, hogy van érvényes matricája, de utóbb kiderült (az első fizetési felszólítás kézhezvételekor), hogy mégsem, van lehetőség csökkenteni a pótdíjak összegét. Az úthasználónak a jogosulatlan úthasználat és az első felszólítás kézhezvétele között eltelt időben ugyanazon jármű vonatkozásában kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett, a pótdíj maximalizálását kérheti két, a járműre irányadó alap pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére. A kérelem benyújtására a korábbi 15 napos jogvesztő határ­idővel szemben 75 nap áll az üzemben tartó rendelkezésére. A kérelem egy rendszámra egy naptári évben többször is benyújtható.

A pótdíjfizetésre kötelezett természetes személy kérelmére részletfizetés is engedélyezhető, ha az egy összegű rendezés jelentős anyagi terhet róna a mulasztóra, és ezt valószínűsíti is.

Heti, havi és éves

Továbbra is többféle le­he­tő­ség közül választhatunk, azon­ban az évekkel ezelőtti négy napos autópálya-matrica (sokak bosszúságára) nem tér vissza.

– Heti jogosultság: érvényes az országos hálózatban, a ­vásárló által megjelölt kezdő és további 9 napra, összesen 10 egymást követő naptári napra, a 10. nap 24. órájáig.

– Havi jogosultság: érvényes az országos hálózatban, a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napjának 24. órájáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napjának 24. órájáig.

– Éves országos jogosultság: érvényes az országos hálózatban, a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig. Az éves e-matrica az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén a vásárlás időpontjától biztosít úthasználati jogosultságot.

– Éves megyei jogosultság: éves, területi alapú matricatípus a D1M, D1, D2, U és B2 kategóriába tartozó járművek esetén, amellyel egy megye gyorsforgalmi díjköteles úthálózata használható. Egy járműre több megyei e-matrica is váltható. Hatálya a megye közigazgatási határán túl a megyét követő első csomópontig érvényes.

Alaposan ellenőrizzük

Fontos, hogy az úthasználati jogosultság ellenőrzése forgalmi rendszám alapján történik, tehát mindig alaposan ellenőrizzük, hogy nem cseréltünk-e fel karaktereket a vásárlás során. Ha mégis elütöttük, van lehetőség módosítani az úthasználati jogosultságot adminisztrációs díj ellenében a vásárlástól, illetve a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül. A 0 (nulla) és az O karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során nem kell szolgáltatási díjat fizetni.

Szubjektív

Úgy vannak összerakva az autósok, hogy senkinek sem esik jól az autó-sokk. Vagyis a mindennapok közúti KRESZ-vizsgáin nagy ívben elkerülnék a büntetési tételt. Ha viszont elkerülhetetlen a forintosítható vezeklés, akkor vagy fizetnének, mint a katonatiszt, vagy nyitogatnák a kiskapukat. Jó érzés szembesülni olykor a rugalmassággal, amikor nem kizárólagosan a bőrlehúzás a cél, hanem humánum is felfedezhető a nóvumok között. Ilyen például az, ha valaki tévedésből hajt fel a díjköteles úthálózatra, és erre egy órán belül rádöbben, akkor megvásárolhatja az úthasználati jogosultságukat, ezáltal elkerülheti a pótdíjat. Jár a díj az emberséges újítóknak!

ÉKN / Ladányi Tóth Lajos