Dr. Balogh Kadosa, az MTA doktora emlékére

Példás életet élt
Példás életet élt - © Fotó: Magánarchívum
Debrecen – Egy egész kutatónemzedéknek adott programot, értékes témát.

Dr. Balogh Kadosa az MTA doktora, a MTA Atomki emeritus professzora, a KLTE Természettudományi Karának címzetes docense, türelemmel és méltósággal viselt betegsége után, életének 74. évében elhunyt. Végső búcsúztatása november 7-én a Gyulavári Református temetőben volt.

Munkásságának legfontosabb eredménye, a geológiai kőzetek kormeghatározását lehetővé tevő K-Ar laboratórium kifejlesztése, illetve megépítése, amely egy egész kutatónemzedéknek adott programot, értékes kutatási témát.

Balogh Kadosával kapcsolatban a nemzetközileg elismert tudományos teljesítménye, a gondosan és érthetően megírt cikkei, tanulmányai és az érdekfeszítő előadásai ragadják meg a természettudományok iránt érdeklődő kutatókat. Emberi magatartása, egyszerű életvitele, céltudatossága és az elvei mellett való következetes kitartása, a bölcs humánum és az emberiség jövője iránt érzett felelőssége is követendő.

Több mint 40 éves tudományos pályájának eredményei a különböző földtani problémák megoldásán és a bonyolult jelenségek mélyebb megértésén túlmenően, eredeti ötleteivel nagymértékben hozzájárult a nemesgáz tömegspektrometriai mérések korszerű szemléletéhez is. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

– Pécskay Zoltán –