Doktorrá fogadom…!

Doktori és habilitációs okleveleket, valamint díjakat és elismeréseket adtak át hétvégén a Debreceni Egyetem hagyományos doktoravató ünnepségén.
Doktori és habilitációs okleveleket, valamint díjakat és elismeréseket adtak át hétvégén a Debreceni Egyetem hagyományos doktoravató ünnepségén. - © Fotó: Derencsényi István
Debrecen – Doktori és habilitációs okleveleket, valamint díjakat és elismeréseket adtak át hétvégén a Debreceni Egyetem hagyományos doktoravató ünnepségén.

A május 31-i rendezvénynek ezúttal is a Főépület Aulája adott otthont.

– Minden diploma, fokozat és cím annyit ér amennyi a megszerzésébe fektetett munka. Az Önök által elért doktori fokozat ma a Magyarországon megszerezhető legmagasabb egyetemi „végzettség”, s mint ilyen egy legalább húsz esztendős küzdelmes, gyakran rögös, de mindenképp felemelő tanulási folyamat végeredménye… Épp ezért, bár ez az ünnepség egy képzés formális lezárását jelenti, egyben egy új, másfajta oktatás kiindulópontja is. Legyenek büszkék arra, hogy sikeresen eljutottak idáig, de tekintsenek emelt fővel, érdeklődő, mindenre elszánt tekintettel a még elsajátítandók felé. Sohasem hihetjük ugyanis, hogy sikerült mindent megválaszolnunk, hiszen a tudomány fejlődése megállíthatatlan – fogalmazott ünnepi beszédében Csernoch László tudományos rektorhelyettes.

Az eseményen az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács javaslata alapján 94 jelölt vehette át a doktori fokozatot jelentő oklevelet a bölcsészet-, az orvos-, az agrár-, a természet- és társadalomtudományok területén. A doktorjelöltek közül 62 summa cum laude, 23 cum laude, 2 rite minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek. 7 jelölt külföldön szerzett tudományos fokozata alapján kérte az egyetemtől a doktori fokozat kiadását.

– Mi, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese és Doktori Tanácsa, tisztünkhöz kötött hatalmunknál fogva Önöket – dicséretes tudományos tevékenységük jutalmául – egyetemi doktorokká fogadjuk, s felruházzuk mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, melyek a törvény erejénél fogva a tudományos minősítéssel rendelkezőket megilletik – mondta Bartha Elek oktatási rektorhelyettes.

Valamennyi felavatott doktor nevében Kocán Béla mondott köszönetet.

– Fogadalmunkhoz híven mindenkor arra törekszünk, hogy a doktori fokozat tekintélyét megóvjuk, szaktudományunk fejlődését elősegítsük, a Debreceni Egyetem gyarapodását tehetségünkhöz képest előmozdítsuk, s ezzel hazánk javát szolgáljuk.

Doktori (PhD) fokozatot szerezők névsora

Az ünnepségen 26 habilitált doktori címet is átadtak, az Állam- és Jogtudományi Karon 2, az Általános Orvostudományi Karon 4, a Bölcsészettudományi Karon 10, a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karon 5, a Gyógyszerésztudományi Karon 1, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon 1, a Természettudományi és Technológiai Karon 3 jelölt tett eleget tett a habilitációs eljárás követelményeinek.

Habilitált doktori (Dr. habil.) címet szerezők névsora

A Debreceni Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott az egyetem három nyugalmazott tanárának. A címmel az egyetem legkiválóbb professzorainak teljesítményét, az egyetem érdekében kifejtett munkáját ismeri el, és egyúttal biztosítja a feltételeket további tevékenységükhöz. Az elismerést Antus Sándor, a Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék professzora, Mihók Sándor, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattenyésztéstani Tanszék professzora és Solymosi László, a Bölcsészettudományi Kar Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék professzora vehette át.

Antus Sándor méltatása
Mihók Sándor méltatása
Solymosi László méltatása

Az ünnepség keretében adták át a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést. Az elismerés azon oktatóknak, kutatóknak adományozható, akik az egyetemen végzett kutatómunka eredményét rangos szakmai publikációban jelentették meg. A Tudományos és Kutatóegyetemi Tanács javaslatára Publikációs Díjat vehetett át Bokor Éva posztdoktor egy új glikogén foszforiláz inhibitorról szóló, az ACS Medicinal Chemistry Letters folyóiratban megjelent munkájáért, Hajdu András egyetemi docens a klasszikus szavazórendszerek geometriai általánosításáról és az orvosi képfeldolgozásban történő alkalmazásáról szóló, az IEEE Transactions on Image Processing folyóiratban megjelent munkájáért, Székvölgyi Lóránt egyetemi adjunktus a genetikailag programozott kromoszóma törések molekuláris mechanizmusával foglalkozó, a Science folyóiratban megjelent munkájáért, Rácz Éva és Gaál Botond az extracellularis molekulák szerveződésének és funkciójának vizsgálatáról szóló, a Brain Structure and Function folyóiratban megjelent megosztott elsőszerzős közleményükért és Bényei Tamás egyetemi tanár „A metamorfózis poétikái és politikái” című kötetéért.

Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult az Aulában.

unideb.hu


Doktoravató ünnepség a Debreceni Egyetemen
Debrecen – Doktori és habilitációs okleveleket, valamint díjakat és elismeréseket adnak át 2014. május 31-én, szombaton 11 órai kezdettel a Debreceni Egyetem hagyományos doktoravató ünnepségén a Főépület Aulájában.