Doktorokat avattak a Debreceni Egyetemen

Akt.:
Az esti bálra az egyetem főépülete is pompás ruhába öltözött
Az esti bálra az egyetem főépülete is pompás ruhába öltözött - © Fotó: Matey István
Debrecen – Rekordszámú, 107 jelölt vette át oklevelét november 25-én, a Debreceni Egyetem doktor- és díszdoktoravató ünnepségén, ahol doktori és habilitált doktori, professor emeritus, valamint címzetes egyetemi tanár címeket és egyetemi kitüntetéseket adtak át.

– „A reformáció meggyőzte a tudományt arról, hogy az emberi szellemnek Istentől nyert joga és hivatása az igazság megismerése és a köz javára való értékesítése, azaz minden egyes szellemi munkás kötelezve van arra, hogy vizsgálja meg a tekintélyektől diktált véleményeket, vegye bírálat alá a hagyományos tantételeket…, törekedjék az okok és okozatok kapcsolatának, a mindenség összes jelenségeinek… megismerésére.” – idézte beszédében az egyetem egykori rektora, Erdős József száz évvel ezelőtt, a reformáció négyszáz éves évfordulóján tartott, máig érvényes gondolatokat tartalmazó tanévnyitó beszédét Csernoch László.

Az egyetem tudományos rektorhelyettese kiemelte: a Debreceni Egyetemen … megtanulták szakmájukat és megtanultak kellő alázattal viszonyulni mindahhoz, amit tudunk, és előre nézni arra, amit még nem ismerünk. Ennek az országnak nagyon nagy szüksége van Önökre. A kiművelt emberfők mennyisége, száma a nemzet igazi hatalma. A „hatalommal” azonban felelősség is jár. Kérem, hogy mindig érezzék azt a felelősséget, melyet a munkájuk jelent – figyelmeztetett Csernoch László.

A 107 jelölt közül 72 summa cum laude, 34 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek. 1 jelölt külföldön szerzett tudományos fokozata alapján kérte az oklevél kiadását. A doktorjelöltek eskütételük után Pintér Ákostól, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettesétől vehették át oklevelüket.

A rendezvényen az egyetem 17 munkatársa kapott habilitációs címet. Az agrártudományok területén 1, a bölcsészettudományok területén 4, az orvos- és egészségtudományok területén 2, a társadalomtudományok területén 4, a természettudományok területén 6 jelölt tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.

A Debreceni Egyetem Szenátusa „Címzetes egyetemi tanár” címet adományozott Ingrid Schusterova asszonynak, aki a Kassai Jozef Safarik Egyetem Gyermek- és Serdülőklinikájának tanszékvezető docenseként a gyermekgyógyászati graduális képzési program gyermekkardiológiai tartalmának fejlesztésében vesz részt. Oktatási és kutatási tevékenységével szorosan kapcsolódik az egyetemhez, különös tekintettel a gyermekkori anyagcsere betegségek klinikai kutatásai terén.

A Debreceni Egyetem Szenátusa öt professzor kimagasló munkáját ismerte el Professor Emeritus cím adományozásával, amelyet Boda Zoltán (ÁOK), Fésüs László (ÁOK), Herczegh Pál (GYTK), Sipka Sándor (ÁOK) és Udvardy Miklós (ÁOK) vehetett át.

da11

Fotó: unideb.hu

Az ünnepség az egyetem díjainak és kitüntetéseinek átadásával folytatódott.

Petőfi S. János – a Debreceni Egyetem egykori hallgatója, későbbi díszdoktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja – emlékére özvegye publikációs díjat hozott létre, amelyet az egyetem olyan 40 évesnél fiatalabb oktatója, kutatója, doktorjelöltje vagy doktorandusza kaphatja, aki a humán tudományok területén kiemelkedő publikációs teljesítményt nyújtott. Az idei elismerésben Kovács Éva, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának tudományos munkatársa részesült, aki „A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás” című monográfiájával érdemelte ki a díjat.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar tanácsa ebben az évben a „Legjobb klinikai témájú tudományos közlemény” díjat a Journal of Investigative Dermatology folyóiratban megjelent publikációjukért Dajnoki Zsolt és munkatársai (ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék) részére ítélte oda.

A Debreceni Egyetem Tudományos Tanácsa javaslatára a 2017 évi „Az év női kutatója díjat” Bereczky Zsuzsanna, az Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszékének egyetemi docense és Deák-Valkó Orsolya, a Természettudományi és Technológiai Kar Ökológiai Tanszékének adjunktusa vehette át.

A Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii Díja kitüntetést – a Tehetségtanács javaslata alapján – a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtott oktatók, Balogh Judit, az Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense, Dajnoki Krisztina, a Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének egyetemi docense és Gyüre Péter, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézetének adjunktusa vehették át.

Az 1995-ben alapított Tankó Béla Emlékdíjat gyógyító, oktató és kutatómunkában elért kimagasló teljesítményéért a Szenátus – a Tankó család javaslatának figyelembevételével – ebben az évben Trócsányi Zoltán akadémikus, egyetemi tanár, a Kísérleti Fizikai Tanszék és a Fizikai Tudományok Doktori Iskola vezetője részére adományozta.

Az eseményen az intézmény díszdoktorai sorába fogadta Andrej Dujella matematikust, a Zágrábi Egyetem professzorát, aki az ünnepséget megelőzően november 24-én az Informatikai Karon tartott tudományos előadást.

– Amikor a Debreceni Egyetem Szenátusa úgy határozott, hogy Andrej Dujella professzort egyetemünk honoris causa doktorai sorába iktatja, abban a meggyőződésben hozta meg döntését, hogy a jelölt minden tekintetben megfelel azoknak az elveknek, amelyeket e kitüntetés adományozásakor magunk elé tűztünk. A díszdoktorrá avatás megtiszteltetés annak, akinek ez az elismerés szól, de nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy megkülönböztetett tisztesség az adományozó intézmény számára is – fogalmazott a megtisztelő cím átadása előtt Csernoch László tudományos rektorhelyettes.

A professzor munkásságát és a Debreceni Egyetemhez fűződő kapcsolatát Mihálydeák Tamás, az Informatikai Kar dékánja méltatta.

– Debreceni Egyetem –


Az avatottak, kitüntetettek névsora

Doktor- és díszdoktoravató ünnepség, november 25., szombat, Debreceni Egyetem, főépület, aula, 11 óra

Egyetemi doktori (PhD-) fokozatot szereztek

Agrártudományok

Bacskainé Bódi Éva, Balla Zoltán, Csatári Nándor, Csikai Andrea Edit, Diósi Gerda, Illés Gabriella Barbara, Kith Károly, Kith Nikoletta, Kormos Zoltán, Kovács Csilla, Kovács Szilvia, Nagy László, Nagy László Géza, dr. Nagy Orsolya, Ragán Péter, Szabó Fanni, Török Imre, Váczi Péter Tamás, Vigh Szabolcs

Bölcsészettudományok

Barkaszi Irén, Fürj Orsolya, Gönczy Monika, Majoros Krisztián, Mohácsi Bernadett, Mórocz Gábor, Pásztor Rita Gizella, Portik Erzsébet Edit, Sztancsik Veronika, Tóth Anikó Nikolett, Veres Ottilia Mária

Orvos- és egészségtudományok

Bene Pál Krisztián, dr. Bodnár Zsolt, Bordás Csilla, Boruzs Klára, Budai Marietta Margit, dr. Csongrádi Éva, Dajnoki Zsolt, dr. Diószegi Judit Éva, dr. Földi Ildikó, dr. Gaál Zsuzsanna, dr. Gyulaházi Judit, dr. Horváth László, Husztiné Nagy Georgina, Jakab Ágnes, dr. Jiqing Chen, dr. Jóna Ádám, dr. Kasza Márta, Kerékgyártó Márta Zsuzsa, dr. Kósa Csaba Gábor, Lelesz Beáta, Marics Balázs, dr. Mihran Martirosyan, dr. Mezei Zoltán András, Mocsár Gábor, Nagy Lilla Nikoletta, Nyesténé Nagy Teréz, dr. Palicz Zoltán, dr. Papp Csaba Sándor, Petrényi Katalin, dr. Saleh Qasem, dr. Rácz Ildikó, Sipos Adrienn, dr. Siposné dr. Fehér Pálma, dr. Tajti Gábor, dr. Tornai Tamás István, dr. Ujj Zsófia Ágnes, Vér Csilla

Társadalomtudományok

Bordás Péter, dr. Bujdos Ágnes, dr. Mészáros Gábor, Sápiné Duduk Ildikó, Siklós Dóra

Természet- és informatikai tudományok

Bereczki Helga Fruzsina, Bihari Zsolt, Csapodi Csaba, Csire Gizella, Danku Zsuzsa, Dávid Ágnes, Eszenyi Dániel, Garda Tamás, Hammersberg-Ganczstuckhné Rácz Judit, Incze József, Ulrich David Jentschura, Juhászné Resetár Anna, Karimi Ramin, Kertész Dávid Csaba, Kolozsvári István, Kötelesné Suszter Gabriella, László Elemér, Lehoczki Gábor, Major István, Makovec Alajos, Misetáné Burján Anita, Mousavi Seyed Majid, Nagy Ferenc, Németh Zoltán, Nemoda Dóra Renáta, Sebestyén Annamária, Szabó Tímea, Szanyi Gyöngyi, Szőr Zoltán, T. Nagy László, Vágner Adrienn, Vahid Farrokhi, Vajta Zsolt, Várady Ferenc, Varga Péter

Habilitált doktori (dr. habil.) címet szereztek

Agrártudományok

dr. Rátonyi Tamás

Bölcsészettudományok

dr. Bódi Katalin, dr. Engler Ágnes, dr. Győrffy Erzsébet, dr. Németh Lenke Mária

Orvos- és Egészségtudományok

dr. Bányász Tamás, dr. Benkő Szilvia

Társadalomtudományok

dr. Bíró Melinda, dr. Polereczki Zsolt, dr. Rózsa Andrea, dr. Zsótér Brigitta Tünde

Természettudományok

dr. Deák-Valkó Orsolya, dr. Demeter Gábor, dr. Kállay Csilla, dr. Leiter Éva, dr. Novák-Gselmann Eszter, dr. Teperics Károly

Címzetes egyetemi tanári cím

dr. Ingrid Schusterova

Professor emeritus cím

dr. Boda Zoltán (ÁOK), dr. Fésüs László (ÁOK), dr. Herczegh Pál (GYTK), dr. Sipka Sándor (ÁOK), dr. Udvardy Miklós (ÁOK)

Díszdoktor (doctor honoris causa)

dr. Andej Dujella

Az ünnepségen adták át a Debreceni Egyetem kitüntetéseit is:

Petőfi S. János publikációs díj

dr. Kovács Éva (BTK)

Legjobb klinikai témájú tudományos közlemény

Dajnoki Zsolt és munkatársai

Az Év Női Kutatója díj

dr. Bereczky Zsuzsanna (ÁOK), dr. Deák-Valkó Orsolya (TTK)

Pro Cura Ingenii díj

dr. Balogh Judit (ÁJK), dr. Dajnoki Krisztina (GTK), dr. Gyüre Péter (MÉK)

Tankó Béla-emlékdíj

dr. Trócsányi Zoltán (TTK)