Doktor- és díszdoktoravató a Debreceni Egyetemen

Debrecen – Doktor- és díszdoktoravató ünnepi tanácsülést tart június 5-én, szombaton a Debreceni Egyetem. 73 doktori, 22 habilitációs és 3 díszdoktori címet, valamint díjakat és elismeréseket adnak át.

Az avatandók, illetve a kitüntetettek névsorát alább ismertetjük, a Debreceni Egyetem közlése alapján.

Címek és elismerések
Professor emeritus
Dr. Barta János (Bölcsészettudományi Kar)
Dr. Gergely Lajos (Általános Orvostudományi Kar)
Dr. Győry Kálmán (Természettudományi és Technológiai Kar)
Dr. Imre László (Bölcsészettudományi Kar)
Dr. Tóth Csaba (Általános Orvostudományi Kar)

A DE Publikációs Díja kitüntetés
Dr. Szabó Ildikó egyetemi tanár, dr. Erdélyi Katalin tudományos munkatárs, dr. Herczeg Mihály doktorandusz

Pro Universitate Debreceniensi kitüntetés
Dr. Jakab Zsuzsanna, dr. Ioan Horga

Az avatandó díszdoktorok bemutatása

Silvio Aime professzor a bioszervetlen kémia, főként a magmágneses rezonancia spektroszkópia (NMR) orvos-biológiai alkalmazásai terén elért eredményei alapján vált nemzetközileg is kiemelkedő tudóssá. A Mágneses Rezonanciás Képalkotás (MRI) manapság az egyik legelterjedtebb orvos-diagnosztikai képalkotó módszer.

Aime professzor és torinói kutatócsoportja az MRI kép élességének javítására használt gadolínium(III)-komplexek működési mechanizmusának tisztázásában, a komplexek oldatszerkezetének felderítésében és protonrelaxációs hatásuk részletes megismerésében játszott alapvető szerepet. Kémiai szempontból különösen fontosak a komplexek különböző izomerjei és ezek viselkedése megismerése kapcsán tett felfedezéseik.

A gadolínium(III)-komplexek relaxációs hatásának növelése érdekében makromolekulákkal kombinált ligandumokat állítottak elő, tisztázták a molekulák forgási sebességét jellemző ún. „rotációs korrelációs idők” fontos szerepét. Válaszadó kontrasztanyagokat fejlesztettek ki testfolyadékokban lévő anionok, illetve kationok detektálására, a szövetekben a pH „in vivo” mérésére. Aime professzor a lantanida(III)-, illetve a mangán(II)-tartalmú PARACEST, illetve MRI kontrasztanyagok fejlesztéséhez is meghatározó módon járult hozzá. A molekuláris képalkotás terén jelenleg folyó, orvosi kutatókkal közös vizsgálatai közvetlenül a tumor-kimutatást célozzák.

Mintegy 10 éve folytat együttműködést a Debreceni Egyetem kémikusaival. Tudományos eredményeit több mint 400 nemzetközi folyóiratban megjelent közleményben publikálta.

Veikko Anttonen az összehasonlító vallástudomány nemzetközi hírű kutatója, a finnországi Turkui Egyetem professzora. Az egyetemi diploma megszerzését követően a Helsinki Egyetemen és a Jyväskyläi Egyetemen dolgozott, később a Finn Tudományos Akadémia munkatársa lett, majd a Helsinki és a Turkui Egyetemen tanított. 1997 óta a Turkui Egyetem egyetemi tanára.

Az Európai Vallástudományi Társaság (IASR) alelnöke, a Finn Vallástudományi Társaság elnöke. Nagy számú folyóirat szerkesztőségének tagja, Skandinávia vezető vallástudományi folyóirata, a TEMENOS főszerkesztője. Tudományos munkásságát több díjjal, kitüntetéssel ismerték el. Fő témaköreit a szent helyek, terek, a szentség fogalma, megnyilvánulásainak mikéntje alkották, és ezek jelentik mai kutatásainak alapját is.

Magyarországi kapcsolatai közel három évtizedre nyúlnak vissza. Számos alkalommal hívták előadónak magyarországi konferenciákra, egyetemekre, terepmunkát is végzett ebben a térségben. Különösen szoros kapcsolatokat ápol a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékével.

A Turkui Egyetemmel kötött szerződés keretében rendszeresen oktat az egyetemi és a doktori képzésben. Évente-kétévente vezet doktori kurzusokat a néprajzi doktori programban, szakvéleményeket készít, opponensi bírálatokat ír. Személyének köszönhetően több debreceni hallgató tanulhatott egy-egy félévet Turkuban, miközben Debrecen is fogadott finnországi hallgatókat. Közös nemzetközi konferenciák szervezésére is sor került. Tagja a Debrecenben megjelenő Studia Ethnographica et Folkloristica Carpathica évkönyv nemzetközi tanácsadó testületének.

Jean-Laurent Casanova 1987-ben szervezett orvosi diplomát Párizsban, a Descartes Egyetemen. PhD-téziseit Párizsban a Pierre et Marie Curie Egyetemen védte 1992-ben. Posztdoktori tanulmányokat folytatott a Pasteur Intézetben és Lausann-ban, a Ludwig Rákkutató Intézetben. Gyermekgyógyászati szakvizsgát a Párizsi Necker Kórházban szerzett, majd ugyanitt a Gyermekhematológiai és Immunológiai Osztályon kapott klinikai állást.

Egyetemi tanárnak 1999-ben nevezték ki a Necker Medical School-ban, ahol Laurent Abel professzorral létrehozták és azóta is közösen irányítják a Humán Fertőző Betegségek Genetikája Laboratóriumot. 2008-ban a Rockefeller Egyetemen is professzori kinevezést kapott és laboratóriumot alapított. A Howard Hughes Intézetben vendégkutatóként dolgozott 2005-tól 2008-ig. Tagja az EMBO-nak és az Amerikai Klinikus Kutatók Társaságának.

A francia Tudományos Akadémia Richard Lounsbery-díját 2008-ban kapta meg. A belga királyi akadémia 2004-ben Lucien Dautrebande-díjjal tüntette ki. 2009-ben a Zürichi Egy
etemen díszdoktorrá avatták és megkapta az IDSA Oswald Avery-díját. A nemzetközileg igen nagyra becsült klinikus kutatómunkájáért az Amerikai Gyermekorvosok Tudományos Társasága magas rangú E. Mead Johnson-díját kapta meg 2010 májusában.

PhD fokozatot szereznek
Szentesiné Sigér Fruzsina Márta
Dr. Óvári László
Lisóczkiné Halász Judit
Vilisics Ferenc
Solymosi Norbert
Kőrösi Ádám
Espák Miklós
Apor Péter
Benedek Andrea Krisztina
Bogár Edit
Deák Ferenc Lóránd
Györke Ágnes
Kerepeszki Róbert János
Pauwlik Zsuzsa Orsika
Szabó Péter
Papp Ferenc
Dr. Király Csaba
Erdélyi Katalin
Dr. Gergelyné dr. Váncsa Andrea
Tóth István Balázs
Dr. Soós Lilla
Dr. Udvardy Miklós László
Dr. Bágyi Kinga Ágnes
Miskeiné Kapitány Anikó
Dr. Lupkovics György Tibor
Kisné dr. Fazekas Flóra Valéria
Dr. Szmodis Jenő Lóránt
Csige Lóránt
Geda Gábor
Holló Gábor
Lukács Balázs András
Czap Tamásné
Bankovicsné Mile Orsolya
Stóka György
Szalontai Krisztina
Várbíró Gábor
Orosz Róbert
Petrás Ede
Pokoraczkiné dr. Andrási Melinda
Karisztl-Gácsi Mariann
Felföldi Nóra
Négyesi Gábor
Antal Tamás
Hegedűs László Zsigmond
Sándor Zsolt
Vad Attila Miklós
Ádám Péter
Bagdi Róbert
Oberlander Bernard
Simándi Szilvia Ildikó
Szabó Erika
Dr. Takács-Miklósi Márta
Töll László
Dr. Molnár Andrea
Dr. Nagy Béla
Sztretye Mónika Tünde
Trencsényi György
Füzesi István Barna
Vargáné Bosnyák Ildikó
Csapó Edit
Fodor Gyula
György Ottilia
Hörcsik Tibor Zsolt
Iszály György Barna
Koncz Gábor
Mező István
Dr. Szilágyiné Szinger Ibolya

Honosított PhD fokozatot szereztek
Gecse Frigyes
Vassányi Miklós Koppány
Vincze Krisztián
Battyányi Gyula Péter
Novák Tamás
Halasi Zoltán

Habilitáltak
Dr. Vincze Csaba
Dr. Fekete Erzsébet
Dr. Matus Gábor
Dr. Báldi András
Dr. Gucsik Arnold
Dr. Ján Guncaga
Dr. Lövei Gábor Lajos
Dr. Bögre Zsuzsanna
Dr. Veliky János
Dr. Benczes István Zsolt
Dr. Káplár Miklós
Dr. Farkas Zoltán
Dr. Molnár Judit
Dr. Fényes Zsuzsánna Hajnalka
Dr. Szíjártó Imre
Dr. Dávid Imre
Dr. Miru György Tibor
Dr. Fábián Gergely
Dr. Kozár László
Dr. Szabó Szilárd
Dr. Szabó György Emőd
Dr. Kurtán Tibor