Diplomaosztó a Debreceni Egyetemen

Diplomaosztó a Debreceni Egyetemen
Nézze meg a Debreceni Egyetem diplomaosztójának megörökített pillanatait!

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szakán június 19-

én, szombaton 10 órától az aulában, a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon aznap 13 órától szintén az aulában, a Zeneművészeti Karon pedig 20-án, vasárnap 14 órától a kar épületének Liszt-termében búcsúznak az oklevelet szerző hallgatóktól. A végzők névsorát – a Debreceni Egyetem közlése alapján – alább ismertetjük.

A Debreceni Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kara, június 18., péntek, 15 óra, Aula

Antal Zsuzsanna
Balázsi Mariann
Bárd Dávid
Bombicz Mariann
Csépányi Evelin
Csizmadia Orsolya Rita
Donka János Trajánusz
Ésik Zsuzsanna
Ferenczi Adrienn
Filep Levente
Gönczy Blanka
Hamid Tamás
Horváth Zsolt
Kántor Erika
Katona Jozefina
Keresztúry Linda
Kiss Lili
Kovács Zsuzsanna
Kozma Beáta
Kozma Máté
Krikovics Milán
Magyari Annamária
Makai Anikó
Morvai András
Muhi Nikolett
Nagy Viktória
Németh Zsófia
Ötvös Réka Ágnes
Pap Ádám
Papp Péter
Pintye Georgina Éva
Répánszki Anita Csilla
Rózsa Nóra
Skaliczki Tímea
Szabó Gyula
Szabó Hedvig Beáta
Szondi Róbert
Tengely Ágnes
Tóth Ibolya
Tótin László
Üsztök Noémi
Zajácz Gergely Tamás

Angol program

Bokhobza Esther Hadasa
Amir Gharehdaghi Khajeh Ghiasi
Hoda Haghighy
Farbod Karazma
Nguyen Ngoc Phuong Anh
Osaikhuwuomwan Jenny Orobosa

Általános Orvostudományi Kar
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc)

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika szakirány
nappali tagozat
Galuska Rita, Gera Ilona, Hollósi Erika, Kiss Anikó Zsuzsanna, Kiss Anita Irén, Madai Orsolya, Madar László, Péter Angelika, Rácz Anita, Sepsi Anett, Szanics Renáta, Verbenszki Kitti
levelező tagozat
Császár Judit, Tóthné Rábai Irén Mária

orvosi kutatólaboratóriumi analitika szakirány
nappali tagozat
Gindele Réka, Hajnal-Papp Gábor, Oláh Brigitta, Péter Margit, Szakács Levente Péter
levelező tagozat
Sessler Tamás

képalkotó diagnosztikai analitika szakirány
nappali tagozat
Buda Emőke, Gombos Réka, Károlyi Anikó, Kerekes Brigitta, Lovas Csilla, Nagy Marianna, Ozgyin Olga, Rácz Enikő, Simon Ildikó, Takács Vivien, Taskó Beáta, Varga Nóra
levelező tagozat
Szűcs Éva

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szak
nappali tagozat
Bereczki Andrea Ágnes, Czeglédi Szilvia , Mezei Noémi, Mozga Katalin

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Óvodapedagógus alapképzési szak
Nappali
Demeter Zsanett, Koroknai Éva, Lakatos Beáta, Milány Nóra, Oláh Csilla, Ónodi Réka, Szőllősi Tamás

Levelező
Barzó Edina, Bodnárné Győrfi Csilla, Borosné Máté Mónika, Bűdi Anett, Csáki Klára Anikó, Csetneki Erika, Fehér Györgyi, Ganyu Anita , Havanyecz Anita, Kegyer Adrienn, Kereki Györgyné, Szabó Edina

Andragógia alapképzési szak
Nappali
Bánfalvi Áron, Burai István Attila, Csabai Veronika, Gál Zsuzsa, Horváth Petra, Hutóczki Renáta Ildikó, Ilyés Anikó Bernadett, Karancsi Enikő, Kis Orsolya Brigitta, Komonyi Anett, Kondra Ágoston, Kovács Krisztina, Matkó Éva, Molnár Anett, Novák Noémi Éva, Offra Mónika, Papdeák Péter, Simon Aliz, Tóth Anita, Varga Tünde, Zsuponyó Nikolett

Szociálpedagógus alapképzési szak
Nappali
Czakó Tibor, Gazsó László, Kiss Nóra

Levelező
Domonkos Bernadett, Dr. Tolnainé Bakos Barbara, Lerch Katalin

Művelődésszervező- Szociálpedagógus alapképzési szak
Nappali
Fucskó Anita

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai, módszertani ismeretei
Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek kiemelt tanulmányterület
Balázsné Kovács Ildikó, Barát Szabina, Barják Judit, Bibliák Éva, Blanerné Császár Diána, Bontosné Medgyesi Annamária, Csiréné Hajzer Judit, Csuporné Tóth Ágnes, Dr. Bónisné Szenti Judit, Dr. Papp Zoltánné, Dr. Tiba Zsoltné, Erdei Ágnes, Gajdosné Iványi Erika, Himer Gyuláné, Kathi Imréné, Király Ákosné, Kóczián Gyuláné, Mikó Ágnes, Nagyné Bán Andrea, Nagy Viktória, Nagyné Fórizs Lenke, Némediné Szántó Edit, Nyíriné Szaniszló Emőke, Oroszné Tordai Andrea, Pásztor Erzsébet, Petneházi Tamásné, Petrákné Daróczi Enikő, Pócsi Józsefné, Pongó Ottóné, Risiné Derzsényi Beáta, Simkó Sarolta, Szabó Judit, Szabóné Sánta Katalin, Szénás Erzsébet, Szilágyi Judit, Szimáné Dutkievicz Henriett, Szőllősi Alexandra, Szurmai Lászlóné, Tikász Edit, Tóth Márta, Vargáné Szemes Vera, Verdes Judit, Vinczéné Farkas Edit

Gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiája kiemelt tanulmányterület
Fehérné Balogh Ágnes, Ganyuné Kiss Zsuzsanna, Márton Róbertné, Molnár László, Péter Hajnalka, Szabó Imréné, Szicsekné Bukovenszki Renáta, Takács Tímea, Tamás Anikó, Töviskes Antalné

Kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógia
Antal Istvánné, Csopják Erika, Hrubóczkiné Krich Orsolya, Lukács Katalin, Oláh Zoltánné, Rutkovszkiné Fedor Ildikó, Varga Andrásné Kántor Gabriella

Vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak
Bíró Andrea, Czipczerné Bartók Erika, Faragó Lászlóné, Feketéné Kavisánszki Györgyi, Földi Enikő, Kerezsi Mihályné, Kocsis Andrea, Nagy Zsuzsanna, Németh Norbert, Novák Nikoletta Erzsébet, Piriczki Enikő, Sóváriné Kiss Erika, Tóthné Tímár Katalin, Vavrik Beáta

Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak
Csoma Tünde, Demeter András, Ésikné Fónagy Katalin, Fehér András, Dr. Fónainé Pásztor Enikő, Hajdú Ágnes, Kicsákné László Magdolna, Molnárné Kiss Bernadett, Seprenyiné Fodor Anikó, Simon Noémi, Tóbiás Krisztina Marianna, Varga Katalin, Vitányi Imréné

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak
Birtháné Polyák Anita, Erki Tiborné, Fehér Jánosné, Fodorné Körtvélyesi Ilona, Iklódiné Orosz Mónika, Kerekesné Szügyi Éva, Kiss Attiláné, Kóczonné Börcsök Erika, Kovács Ildikó, Kovácsné Szabó Csilla, Lilik Istvánné, Mátyusné Szabó Beáta, Pappné Maxim Piroska, Patyi Zoltánné, Percze Renáta, Rózsa Zoltánné, Salánki Mariann, Sepsiné Gönde Alíz, Szabóné Pető Marianna, Szabóné Tóth Ildikó, Szántó Józsefné, Szőgyényi Bertalanné, Tasi Mária, Taskó Szilvia, Tátorjánné Török Tünde, Vad Attiláné Hódos Erika, Varga Mária, Vecseriné Nagy Piroska, Virág Anikó

Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
Dr. Kriskó Miklósné, Éliásné Bíró Lilla, Koszorúsné Tóth Katalin, Molnár Jánosné, Nagy Erzsébet, Pereszlényi Richárd Alex, Rákosiné Molnár Enikő, Tarné Pusztai Jolán, Török Ildikó

Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés
nappali tagozat
Árva Adrienn, Bakó Enikő, Bihari Renáta, Bíró Tímea, Bogdán Anita, Ferencz Mariann, György Orsolya, Halászi Katalin, Hasulyó Adrienn, Horváth Renáta, Hutóczki Enikő, Józsa Edina, Kiss Csilla Krisztina, Kovács Krisztina, Kozma Judit, Kulcsár Gyöngyi, Nagy Nóra, Pásztor Barbara, Pósafalvi Flóra, Sajgó Renáta, Szedlacsek Barbara Borbála, Szűcs Szandra, Torma Erika, Tóth Lilla Julianna, Tőkés Anita, Vasas Ivett, Végvári Edina

levelező tagozat, keresztféléves képzés
Asztalos Noémi, Bakóné Fazekas Gabriella, Baloghné Bodó Erzsébet, Bárdos Nikoletta, Barna Zsuzsanna Tünde, Berencsi Lászlóné, Biróné Sarkadi Katalin, Borsó Gabriella, Boruzs Gyöngyi, Czövek-Kapusi Anita, Csendesné Palczert Csilla, Dan Anikó, Dan Béláné, Dudás Csaba Jánosné, Fehérné Zupkó Júlia Éva, Fodor Adrienn, Frecot Beáta, Fülöpné Szabó Enikő Éva, Gazdag Szabina, Gergelyné Somogyi Andrea, Girus Tamásné, Gulyás Csabáné, Györfi Andrea, Győri Edit, Hadháziné Kovács Ildikó, Hevesiné Szabó Ildikó, Juhász Zoltánné, Katonáné Tóth Tímea, Kissné Szilágyi Erzsébet, Kocsis Attiláné, Kövér Ágnes, Kun Lászlóné, Lipcseiné Bartók Marianna, Lippai Csilla, Marjai Anikó, Marjai Gabriella, Márton Tünde, Mártonné Szalóki Julianna, Molnár Anita, Nagy Gabriella, Nagy Tiborné, Nagyné Gazsó Andrea, Nováki Nikolett, Pálfi Sándorné, Pálócziné Fejér Zsuzsa, Papp Tiborné, Pappné Hágen Szilvia, Pásztor Erika, Pecsériné Nagy Zsuzsanna, Pelsőczi Gabriella, Piriczki Enikő, Pocsai Péterné, Porosné Kovács Ildikó, Postáné Bodolai Andrea, Pozsgainé Komáromi Etelka, Ráczné Gorzsás Margit, Ráczné Nagy Ildikó, Reményik Judit, Sajó Enikő, Sántháné Németi Zsuzsanna, Szabó Julianna Katalin, Szabóné Kozma Ildikó Borbála, Szilágyi Erzsébet, Szűcs Bálintné, Tatár Ildikó, Tóth Istvánné, Tóth Mihályné, Tóth Sándor Jánosné, Tóthné Nagy Irén, Tóthné Szabó Judit, Tukarcsné Széman Mónika, Uri Judit, Varga Henrietta, Varróné Keserű Ildikó, Vas Éva, Vas Éva, Zagyva Nikolett

levelező tagozat
Alacsné Gazdag Anita, Alföldi Kitti, Bereczki Rita, Borosné Máté Mónika, Csonka Károlyné, Emődi Orsolya, Erdős Gáborné, Erdős Sándorné, Horváth Kaludia, Fintáné Oláh Edit, Fülöp Dóra Zsuzsanna, Kissné Madar Szilvia, Kovács Annamária, Köszörüsné Gergely Andrea, Lamos Gizella, Oláh Erzsébet, Oláh Nóra, Pap-Tóth Attiláné, Pappné Fiák Krisztina, Pöstényiné Tóth Erika, Rádi Lászlóné, Szabó Edina, Szabóné Gazdag Veronika, Szarvas Erika, Szigligeti Éva, Tóth Annamária, Tóth-Móricz Éva, Tóthné Bereczki Csilla, Tóthné Bordás Ágnes, Uzonyi Gyöngyi, Varga Emőke, Varga Erika, Vargáné Sebők Andrea Margit, Vargáné Szabó Judit, Vezendi Tímea, Vizniczki Beáta

Zeneművészeti Kar

Előadóművészet alapszak
Amano Seri, Babics Péter, Bognár Péter, Budai Krisztián, Derecskei Zsolt, Dulichár Gábor Károly, Fórián László, Gyöngyössy Boglárka, Hauck Mátyás, Héjja Bella Emerencia, Kiss László, Kondor Zsuzsa, Kovács Veronika, Kun Zsuzsanna, László Fruzsina Réka, Lovas Márta, Molnár Eszter, Molnár Ildikó, Murvai Nóra, Nagy Anikó, Nagy Nándor Dániel, Nagy Nándor Gábor, Nagy Viktor, Náray Máté, Nyesténé Rajzer Márta, Orbán Ádám, Schild Evelin, Soós Mónika , Szenes Tamás, Szilágyi Szilvia, Tóth Marianna, Tóth Réka, Tóth Rita, Zolcsák Angelika

Előadóművész mesterszak
Csizmadia Zsolt, Karnizs Csaba

Zenetanári mesterszak
Balázsné Tóth Hajnalka , Baráthné Nagy Andrea, Czakó Erika , Csóka Gabriella, Domokosné Mezei Katalin, Kovács Lilian, Kubota Sayaka , Ludmány Antalné, Nagy Máté , Nánai Zsuzsanna, Pallagi Teréz , Pénzesné Szabó Katalin , Szentai Cecilia

Főiskolai képzés
Almási Kitti, Bajzáth Linda, Bányai Diána, Bűdi Katinka, Farkas Alíz, Fehér Nikolett, Figyász Éva, Fretyán Nikolett, Horváth Zsuzsanna, Katócz Zsuzsanna, Kocsárné Erdei Viktória, Kovács Bernadett, Matuz Gergely, Nagy Bálint, Szanyi Zsuzsanna, Varga Ákos

Egyetemi képzés
Buka Szilárd, Csécsi Andrea, Dobos Csenge, Ella Dániel , Farkas Alíz, Kiss Zoltán, Madarász Ráhel, Molnár Andrea, Sindel Zsuzsanna, Tetézi Noémi Boróka

Szakirányú továbbképzés
Bagossi Péter, Dr. Kellermann-né Varga Katalin, Gyurics György, Schaff Kálmánné, Szili Gabriella, Vakosné Sánta Teodóra