Diploma után

Diploma után
Diploma után - © Fotó: unideb.hu
Debrecen – Hétvégén újabb öt kar végzősei vehették át oklevelüket a Debreceni Egyetemen rendezett diplomaosztó ünnepségeken.

Hűen a nemes jogászi hagyományokhoz

Vas- és rubindiplomák átadásával kezdődött június 27-én az Állam- és Jogtudományi Kar diplomaosztó ünnepsége. Az egykori hallgatók 65, 70 éve végeztek egyetemünkön

– Személyükben azokat a kiváló kollégákat köszönthetjük, akik hivatásuk gyakorlása során, egész életútjukon keresztül a Debreceni Egyetem és annak jogi kara hagyományaihoz hűen tevékenykedtek, akikre bizony rendkívül büszkék vagyunk – mondta Szabadfalvi József dékán.

Majd a 98 végzős vehette át oklevelét. Közülük heten summa cum laude, 46-an cum laude, 45-en pedig rite minősítéssel zárták egyetemi tanulmányaikat.

– A mostani örömteli pillanatok alkalmat adnak némi számvetésre. Gondoljanak bele, hogy az itt eltöltött évek vélhetően egy életre meghatározzák további sorsukat, pályafutásukat. Tanulmányaik révén olyan diploma birtokába jutnak, mely a társadalomban nagy presztízzsel bír… Közös érdek a debreceni diploma „értékállóságának” garantálása – fogalmazott beszédében a dékán.

Az ünnepségen a végzősökön túl 40 szakjogász, valamint jogi szakokleveles szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató vehette át oklevelét.

Versenyképes diploma

Az ünnepségsorozat délután a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar diplomaosztójával folytatódott a Díszudvaron.

– …nagy utat tettünk meg együtt, és most elérkezett a diplomaosztás, s egyben a számadás, ideje, ami az eddig elvégzett munkát mérlegre teszi. Ilyenkor mi, oktatók is elgondolkodhatunk azon, hogyan teljesítettünk Önökkel közösen, mit tettünk jól vagy rosszul az elmúlt időszakban…

Egy változásokkal teli korban voltak Önök egyetemünk, karunk hallgatói, és olyan időszakban lépnek ki az Alma Materből, amikor a világ bizonytalansága az Önök pályakezdését sem könnyíti meg. De akárhogy is alakul életük, sose tévesszék össze a bizonytalanságot a kilátástalansággal!

A történelem azt bizonyítja, hogy tudás birtokában képesek vagyunk az alkalmazkodásra. Az alkalmazkodás mellett a kreativitás az, ami pályánkon előre vihet, a szívós alkotótevékenység, a munkahelyi és tágabb környezet megismerése és formálása, a jóra, jobbra törekvés minden területen – emelte ki ünnepi beszédében Kapás Judit dékán.

Felértékelődő tudás

A pénteki ünnepségek zárásaként a Népegészségügyi Karon kilenc szakon 124 hallgató tett eleget a követelményeknek, és kapott diplomát.

Balázs Margit dékán köszöntőjében elhangzott: a kar struktúrája az elmúlt években sokat változott, de célja változatlanul az, hogy hozzájáruljon a magyar lakosság egészségi állapotának javításához. A kar ezt úgy valósítja meg, hogy nemzetközileg elismert színvonalon, a népegészségügyi és egészségügyi intézmények képzési igényeihez igazodva, a képzés teljes spektrumát nyújtja.

Olyan unikális képzések, mint az egészségpszichológia és a komplex rehabilitáció mesterképzések hazánkban jelenleg csak a Népegészségügyi Karon érhetők el. A 2014-es tanévtől a képzési kínálat tovább bővül, elindul az egészségügyi menedzserképzés, és 2015-ben az angol nyelvű komplex rehabilitáció mesterképzést – összegezte a dékán.

Magyarország társadalmi és gazdasági felzárkózása elképzelhetetlen rossz egészségi állapotú, beteg emberekkel, hiszen a lakosság egészségi állapota alapvetően határozza meg a nemzet sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait. Balázs Margit szerint épp ezért értékelődik fel világszerte a népegészségügyi diploma szerepe.

-Egyetemi éveik munkájának eredménye itt van, Önök keményen megküzdöttek érte, legyenek rá nagyon büszkék! – bocsátotta útjukra a friss diplomásokat a dékán.

Centenáriumi diploma

A 2014-es év a Bölcsészettudományi Kar számára a centenárium éve. Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1914 nyarán kapták meg megbízásukat az intézmény első professzorai, októberben ült össze az első Kari Tanács, s kezdődött el a karon az oktatás és a képzés – utalt ünnepi beszédében a kar történelmi múltjára Papp Klára dékán.

– Az egyetem Bölcsészettudományi Kara az elmúlt száz évben komoly szakmai hagyományokat épített ki, sokat tett hagyományainak megőrzéséért, ezzel együtt mindig a megújult értékeket képviselte. Önök valamennyien a patinás intézmény magas színvonalú képzésének részesei voltak, s reméljük, a Debreceni Egyetem hírét viszik majd munkahelyeikre, s adják át tanítványaiknak, öregbítik azt saját eredményeikkel is – tette hozzá a dékán.

A legnépesebb karon június 28-án 10 és 13 órakor is tartottak diplomaosztó ünnepséget a Főépület Díszudvarán, ahol több mint 700 végzős vehette át oklevelét.

Computers are everywhere and everything is a computer

Az Informatikai Kar diplomaosztójával zárult szombaton a hétvégi ünnepségsorozat.

– Talán az élet egyetlen területén sem olyan gyors a fejlődés, a változás mint az informatikában. Ha csak néhány évre tekintünk vissza, akkor is azt mondhatjuk, hogy korábban elképzelhetetlen fejlődésnek vagyunk tanúi. Ma már nemcsak arról beszélhetünk, hogy az informatikai eszközök az élet majd minden területén megjelennek, hanem arról is, hogy egyre több tárgy van kapcsolatban a számítógépekkel.

Computers are everywhere and everything is a computer – ahogy találóan angolul mondják. A biztos szakmai alap nélkül nem lehetséges alkotó, felelős részvétel a jövő informatikai iparában. Külön is hangsúlyozni kívánom a felelős szó jelentését: napjainkban már nemcsak az írástudók felelősségéről beszélhetünk, hanem az informatikai írástudók kiemelt felelősségéről is – mondta Mihálydeák Tamás dékán.

„…Hivatásomhoz és az Alma Materhez mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Minden erőmmel arra törekszem, hogy a Debreceni Egyetemen megszerzett tudás alkalmazásával hazám felvirágzását előmozdítsam.” – ismételte a diploma átvétele előtt egyszerre az eskü szövegét a 149 végzős.

– unideb.hu –