Diploma után

Akt.:
Diploma után
Diploma után - © Fotó: unideb.hu
Debrecen – Hétvégén öt kar végzősei vehették át oklevelüket a Debreceni Egyetemen rendezett diplomaosztó ünnepségeken.

Először és utoljára

Közgazdász, mérnök, menedzser, tanácsadó és idén először sportszervező szakos hallgatók vették át diplomájukat a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK) pénteki ünnepségén. A 175 talárba öltözött hallgató 6 alap és 7 mesterszakon tette le záróvizsgáját sikeresen. A kar ebben a formában utoljára adta ki diplomáit. Augusztus 1-jétől a Debreceni Egyetem két gazdasági képzést folytató kara, a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, valamint Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar egyesülésével létrejön az egyetem legnagyobb kara, a Gazdaságtudományi Kar. Szeptemberben a hallgatók már az új GTK-ra iratkoznak be a Böszörményi úti campuson.

– Reméljük, hogy a létrejövő új kar legalább olyan sikereket könyvelhet el az oktatás, a kutatás, a tudományos élet valamennyi területén, mint a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar az elmúlt években – hangsúlyozta Pető Károly dékán.

A GVK 14 éves fennállása óta, csaknem 3200 hallgatónak adott ki diplomát, és több mint 100 hallgatót avatott doktorrá.

Segíteni a szenvedőkön

Az Általános Orvostudományi Kar június 20-i ünnepi tanácsülésén a szenátus 18 magyar és 73 külföldi diákot fogadott orvosdoktorrá.

A talárba öltözött végzősöket életük egyik nagy sorsfordító napján Mátyus László dékán köszöntötte. Kérte, hogy orvosdoktorrá fogadásuk után első gondolatuk legyen a köszöneté mindazoknak, akik elősegítették, hogy orvossá válhassanak. Reményét fejezte ki, hogy találkoztak olyan igazi tanárokkal, akiktől nemcsak szakmai tudást, hanem emberséget is tanultak. A dékán arra is felhívta a végzősök figyelmét, legyenek büszkék arra, hogy a diplomájukat hazánk egyik legrangosabb orvoskarán szerezték.

– Tisztelt Kollégák! Gyönyörű hivatást választottak. Segíteni a szenvedő embereken, lehet-e ennél nemesebb célt választani? – emelte ki a dékán, és hozzátette, az elvárásoknak való megfelelés nem könnyű, állandó tanulást, önképzést igényel. Az orvos kötelessége a gyógyítás, de sajnos ez sokszor nem lehetséges, ilyen esetekben fontos, hogy az orvosok lelki segítséget is nyújtsanak betegeiknek és a hozzájuk fordulóknak. Egészséget, kitartást és kiegyensúlyozottságot kívánt a fiataloknak a feladatok elvégzéséhez, továbbá azt, hogy adassék meg nekik a gyógyítás öröme, és váljanak a szó igazi értelmében vett orvossá.

Példát mutatni a legkisebbeknek

Több mint 300 hallgató kapta meg diplomáját a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, szombaton. A hajdúböszörményi kar négy alap-, és egy mesterszakon, valamint öt szakirányú továbbképzésben és két felsőfokú szakképzésben adott ki oklevelet.

– Belépni a felsőoktatásba, az egyetem polgárává válni, felkészülni a hivatásra, beilleszkedni egy közösségbe, azt a kort megélni, amit az igazi felnőtté válás korszakának tartunk. Eközben mintákat, példákat láttak, azonosultak vagy elutasítottak, vitatkoztak, véleményt alkottak, mérlegeltek. Tehát egész személyiségük aktív formálásának időszakát élték. E folyamatban óvodapedagógusok, andragógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők, szociálpedagógusok, emberi erőforrás tanácsadók lettek, önmaguk is felkészültek az emberformálásra – emelte ki beszédében Kovácsné Bakosi Éva dékán.

Az általános és családügyi mediátor szakirányú továbbképzésen először végeztek hallgatók, a csecsemő és gyermeknevelő-gondozó, illetve az ifjúságsegítő felsőfokú szakképesítésen pedig utolsó alkalommal bocsátott ki frissen végzett szakembereket a GYFK.

Értéket teremteni

A Gyógyszerésztudományi Kar június 21-én, szombaton a Debreceni Egyetem Díszudvarán rendezte diplomaosztó ünnepségét, melyen 58 magyar és 6 külföldi gyógyszerészdoktort avattak.

A Gyógyszerésztudomány Kar tizennegyedik alkalommal tartott önálló diplomaosztó ünnepséget. A hallgatókat köszöntő Vecsernyés Miklós dékán beszédében kiemelte, hogy a diplomák átadása a tanulmányok lezárásának csúcspontja.

– A diplomával együtt gyógyszerész doktori címet is kapnak, egy olyan egyetemtől, amely teljesítménye illetve mutatói alapján a legjobb három magyar egyetem közé tartozik, és elnyerte a kiemelt kutató egyetemi státuszt. Ez a rang egyúttal kötelezettségekkel is jár, mind ránk nézve, mind az önök számára. Nekünk, egyetemi oktatóknak a jövőben tovább kell emelnünk az oktatás és kutatás színvonalát, önöknek pedig állandóan fejleszteniük kell tudásukat, hogy az Alma Mater hírnevét öregbítsék – tette hozzá.

A dékán arra is biztatta a végzősöket, hogy éljenek a sorstól kapott legnagyobb ajándékkal, az ifjúság erejével és hatalmával, legyenek céltudatosak, és teremtsenek értéket.

– Tedd a jövőd jó kezekbe: a sajátodba! – ezekkel a szavakkal búcsúztatta a frissen avatott gyógyszerészeket Vecsernyés Miklós.

Eskü a zenekultúra ápolására

A Zeneművészeti Karon 70-en vehették át oklevelüket az ugyancsak szombaton, a Liszt teremben rendezett ünnepségen. A végzősök alap- és mesterképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben szerezték diplomájukat.

A friss diplomások Duffek Mihály dékán előtt tették le esküjüket: „…esküszöm, hogy Magyarország Alaptörvényéhez, a magyar nemzethez hű leszek. Művészi és tanári hivatásomhoz, a Debreceni Egyetemhez, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karához méltó magatartásommal szolgálom a magyar és az egyetemes kultúra ügyét. Arra törekszem, hogy zenei tehetségemet, a tanulmányaim során megszerzett tudást és képességeket a felnövekvő generációk magas fokú képzésére és a zeneszerető közönség lelki gazdagítására, a nagy hagyományú magyar zenekultúra továbbadására fordítsam.”

Az ünnepségen Simon Bence klasszikus ütőhangszer-előadóművész szakos hallgató kiemelkedő szakmai tevékenysége, országos és nemzetközi versenyeredményei, kiváló tanulmányi eredménye és példamutató emberi értékei miatt a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetést vehette át. Az „In memoriam Gulyás György” díj elismerésben idén Molnár Andrea furulyatanár mesterszakos végzős hallgató részesült.

Debreceni Egyetem Sajtóiroda