Diákokat, családokat is segít az egyesület tagsága

A hosszúpályi iskolában is tartottak előadást
A hosszúpályi iskolában is tartottak előadást
Hajdú-Bihar – Egyre több hátrányos helyzetű fiatal szerez szakmát megyénkben.

A fiatalok szakmaszerzésének elősegítése, az iskolából való lemorzsolódásuk megakadályozása az egyik fő célja a Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesületének. Ennek érdekében az egyesület tagjai végiglátogatták a megye nyolc, kiemelt hátrányos helyzetű településének általános iskoláját. Már voltak Konyáron, Hosszúpályiban, Bagamérban, Tetétlenen és Pocsajban; hátravan még Hajdúbagos, Vámospércs és Hajdúhadház.

Az egyesület munkatársai tájékoztató előadásokat tartanak a nyolcadikos diákoknak és szüleiknek. A nyolcadikosok hamarosan elhagyják az általános iskolát és valamelyik közeli város, illetve Debrecen szakiskoláiban tanulnak tovább. Nehézségeik adódhatnak a bejárással és a kollégiumi bentlakással, továbbá az iskolai beilleszkedéssel. Az első iskolai kudarcok megnövelhetik a hiányzások számát, iskolakerülővé válhatnak, ami fokozottan hozzájárul ahhoz, hogy kimaradjanak, lemorzsolódjanak az iskolából. Továbbá ki vannak téve olyan veszélyeknek, melyekkel eddigi életükben nem találkoztak: drogozás, bandákba sodródás, részvétel esetleges szabálysértések elkövetésében. A tájékoztatókon az egyesület munkatársai mindezekről szót ejtenek.

Konfliktusok kezelése

A legfontosabb, hogy a diákok tűzzék ki célul, hogy megszerzik a választott szakmájukat. Ennek érdekében tegyenek meg minden tőlük telhetőt: figyeljenek oda a tanár magyarázatára az órán, rendszeresen tanuljanak, és ne hiányozzanak. Az 50 óra feletti hiányzással a szüleiket is nehéz helyzetbe hozzák, mert a családi költségvetésből kiesik a családi pótlék összege. Ugyancsak fontos, hogy tisztában legyenek tetteik következményeivel. Ezekről külső szakértő tart figyelemfelkeltő előadást.

A diákokat a konfliktushelyzetek jó megoldására is meg kell tanítani. Konfliktusok mindig adódnak, de nem mindegy, hogyan kezelik azokat. Erről Muszka Sándor, az egyesület elnöke, mediátor beszél.

Az egyesület törekszik arra is, hogy a szülőkkel is megfelelő kapcsolatot alakítson ki, s együttműködés esetén segíti a családot.

Az országban talán egyedüli civil szervezetként családlátogatásokat tesz.

HBN


Felkeresik, tájékoztatják

Az egyesület jó kapcsolatokat ápol a Debreceni Szakképzési Centrum mind a tizenegy iskolájával, így a Debrecenben továbbtanuló diákok iskolai életét tovább tudják követni. Gyakran tartanak előadásokat az iskolákban, elsősorban a kilencedikes tanulóknak. Ha egy diák sokat hiányzik, azt az iskola jelzi az egyesületnek. Ekkor is felkeresik a családot, hogy tájékoztassák a szülőt, mert lehet, hogy nem is tud a gyermeke hiányzásairól. Jobban megismerve a szülőket, a család életét, a tanulókat is eredményesebben motiválhatják. Igény esetén ingyenes korrepetálást, pótvizsgára való felkészítést is vállalnak.